Trauslais Dievs ienāk kopienā

Saruna par invaliditātes teoloģiju Linarda Rozentāla un Artas Skujas vadībā Rīgas Lutera draudzes centrā 29. aprīlī 18.30.

Teoloģiskais jautājums par cilvēku, radītu pēc Dieva tēla un līdzības, ir tik pat aktuāls kā vienmēr. Kur un kā slēpjas šī līdzība un attēls? Nereti, meklējot atbildi, tiek akcentēta racionalitāte un intelektuālās spējas, kā priekšnoteikums Dieva “saprašanai”, kā zīme, ka cilvēks, ar to apveltīts, ir pārāks par visu pārējo radību un tieši tāpēc spējīgs iepazīt Dievu, būt attiecībās un atspoguļot dievišķo.

Ko tas nozīmē personai, kura neredz, nevar lasīt, nespēj izprast sarežģītus pārspriedumus, vai varbūt stāvo kāpņu dēļ netiek iekšā baznīcā, kurā piedzīvojama un aptverama Dievatziņa?

Vai kristīgā kopiena ir patiesi iekļaujoša un autentiska, ja tajā nesastopam un nedodam vietu trauslumam un citādībai? Kāda ir kopība, ja atzīstam tikai Kristu kā skolotāju un dziedinātāju, bet nesastopam ievainoto Dievu, kurš dzīvoja starp cilvēkiem, cieta, mira un augšāmcelās, un savā miesā nesot ievainojuma rētas, saka saviem mīļajiem draugiem: “Nebīstieties! Uzlūkojiet, aptaustiet, skatieties, tas (arī) esmu es!” Vai žēlsirdība, aizlūgšana un smaids ir iekļaušana un kopība, ko meklē tie, kas no notikumu un pieņemtā normalitātes centra ir izstumti?

Šādus un daudzus citus jautājumus uzdod invaliditātes teoloģija, kas ir kontekstuāla, atbrīvojoša un daudzveidīga teoloģiska perspektīva, kas ne tikai izjautā, bet arī meklē iespējas transformēt veidu kā teoloģija runā par ticības pieredžu un Dieva uztveri.

Sarunu par invaliditātes teoloģiju vadīs Rīgas Lutera draudzes mācītājs Linards Rozentāls un Arta Skuja, teoloģe un māksliniece, kura, vairāku gadu garumā, guvusi pieredzi dzīvojot un strādājot starptautiskā organizācijā L’Arche, kuras kodolu veido personas ar intelektuālas attīstības traucējumiem.

Informējam, ka šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes.