Iesvētības

Iesvētības

Lai kļūtu par Rīgas Lutera draudzes locekli, nepieciešams būt kristītam un iesvētītam. Tie ir nozīmīgi notikumi, kuros cilvēks apliecina savu ticību Dievam un kas var mainīt cilvēka dzīvi, dodot tai jaunas iespējas.

Ja par bērna kristībām tēlaini var sacīt, ka tas ir Dieva teikts “jā” cilvēkam, šādi mums apliecinot savu mīlestību un žēlastību, tad iesvētības ir kā cilvēka jāvārds Dievam. Iesvētības nozīmē pateicību par Dieva žēlastību un vadību, pateicību par visu, ko cilvēks līdz šim ir varējis mācīties un piedzīvot. Iesvētības ir apzināts lēmums arī turpmāk saistīt savu dzīvi ar Dievu un uzņemties atbildību par savu garīgo izaugsmi.

Kurš var iesvētīties?

Latvijas evaņģēliski luteriskajā baznīcā, arī Rīgas Lutera draudzē, iesvētīt var no septiņu gadu vecuma, ja bērns ir izgājis atbilstošu apmācību svētdienas skolā. Arī pieaugušie pirms iesvētībām apgūst būtiskākos kristietības jautājumus – Dieva izpratne un klātbūtne cilvēka dzīvē, Kristus nozīme, baušļi, Bībele, lūgšana, meditācija, garīgā dzīve. Kad iesvētes apmācības apgūtas un lēmums par to, ka cilvēks vēlas iesvētīties, pieņemts, nepieciešams aizpildīt iesvētes mācību pieteikumu un gatavoties iesvētībām.

Ar iesvētību brīdi cilvēks kļūst par Rīgas Lutera draudzes locekli un ir aicināts aktīvi piedalīties draudzes daudzveidīgajā dzīvē.

Iesvētes mācība jeb “Ievads 21. gadsimta kristietībā” mērķis ir iepazīstināt dalībniekus ar svarīgākajiem kristietības pamatprincipiem. 5 otrdienu vakaros un divās svētdienās dalībniekiem tiek izskaidroti kristīgās ticības pamati un cilvēki tiek sagatavoti tam, lai iesvētībās varētu godīgi un ar izpratni atbildēt uz iesvētību jautājumiem un tikt iesvētīti. Uz nodarbībām aicināti ne tikai tie, kas vēlas iesvētīties, laulāties Rīgas Lutera baznīcā, kristīt bērnu vai kļūt par krustvecākiem. Aicināts ir ikviens, kam interesē kristietība 21. gadsimtā.

Dalības nosacījumi

 • Dalība seminārā par ziedojumiem, vēlamais apjoms 7-10 € par nodarbību.
 • Jāapmeklē visas nodarbības
 • Iespēju robežās jāapmeklē dievkalpojumi svētdienās 11.00 baznīcā (papildu iespēja ir skatīties dievkalpojuma tiešraidi vai tā ierakstu Rīgas Lutera draudzes Youtube kanālā)
 • Iesvētes kursa laikā aicinām sākt lasīt Jauno Derību

Norises laiki

Nodarbības notiek no 7. maija līdz 4. jūnijam

 1. 7.maijā, otrdien | 19.00-20.30 | Kas ir Dievs? Priekšstati par Dievu un realitāti. Trīsvienība. Radīšana un evolūcija.
 2. 14.maijā, otrdien | 19.00-20.30 | Kas ir cilvēks? Grēks un glābšana jeb Pestīšana.
 3. 19.maijā,  svētdien | 11.00-16.00 | Dievkalpojums un refleksija par to. Neliela pieredze ar Bībeli un diskusijas. 
 4. 21.maijā, otrdien | 19.00-20.30 | Jēzus Kristus: cilvēks no Nācaretes, Kristus, Dieva Dēls. Augšāmcelšanās. Mūžīgā dzīvība. Apustuļu ticības apliecība.
 5. 28.maijā, otrdien | 19.00-20.30 | Bībele un tās valoda. 10 baušļi un citi labas dzīves principi.
 6. 2.jūnijā, svētdiena | 11.00-15.00 | Dievkalpojums. Garīgās iniciācijas ceļš. Kas ir Svētais Gars? Ekskursija baznīcā. Tikšanās ar draudzes brīvprātīgajiem.
 7. 4. jūnijā, otrdien | 19.00-20.30 | Dzīve ticībā. Baznīca un draudze. Rituāli un garīgās prakses.

Kristības un iesvētības notiks 9.jūnijā 9.00 dievkalpojumā

Nodarbības notiek no 13. augusta līdz 10. septembrim

 1. 13.augustā, otrdien | 19.00-20.30 | Kas ir Dievs? Priekšstati par Dievu un realitāti. Trīsvienība. Radīšana un evolūcija.
 2. 20.augustā, otrdien | 19.00-20.30 | Kas ir cilvēks? Grēks un glābšana jeb Pestīšana.
 3. 25.augustā,  svētdien | 11.00-16.00 | Dievkalpojums un refleksija par to. Neliela pieredze ar Bībeli un diskusijas. 
 4. 27.augustā, otrdien | 19.00-20.30 | Jēzus Kristus: cilvēks no Nācaretes, Kristus, Dieva Dēls. Augšāmcelšanās. Mūžīgā dzīvība. Apustuļu ticības apliecība.
 5. 3.septembrī, otrdien | 19.00-20.30 | Bībele un tās valoda. 10 baušļi un citi labas dzīves principi.
 6. 8.septembrī, svētdiena | 11.00-15.00 | Dievkalpojums. Garīgās iniciācijas ceļš. Kas ir Svētais Gars? Ekskursija baznīcā. Tikšanās ar draudzes brīvprātīgajiem.
 7. 10.septembrī, otrdien | 19.00-20.30 | Dzīve ticībā. Baznīca un draudze. Rituāli un garīgās prakses.

Kristības un iesvētības notiks 15.septembrī 11.00 dievkalpojumā

  Iesvētes mācību laiks

  Informācija par iesvētāmo

  Kontaktinformācija

  Papildu informācija

  Obligātie lauki

   Informācija par draudzes locekli

   Kontaktinformācija

   Kristība

   Esmu kristīts(-a)Neesmu kristīts(-a)

   Laulātais

   Aizpildiet šo sadaļu tikai tad, ja Jūsu laulātais ir Rīgas Lutera draudzes loceklis

   Bērni

   Dati par bērnu

   Dati par bērnu

   Papildu informācija

   Garīgums:
   Dievs 9.0, M.Kistenmahere, T.Haberers, V.Kistenmahers
   Dievišķā deja, R.Rors
   Patiesās gudrības Jēzus, Sintijia Buržo
   Kritiens augšup, R. Rors
   Apslēptais Svēto rakstu garīgums, R.Rors
   Ievads kristīgajā meditācijā, J. Rubenis
   Visam ir nozīme, L. Rozentāls
   Neuzvaramā vasara, L.Rozentāls

   Izaugsme:
   Ceļš, kuru izvēlēties, S. Peks
   Dziedinošās pārmaiņas, H. Klauds
   Kad pagātne ir tagadne, D. Ričo
   Starp divām bezgalībām, J.Rubenis
   Viņa un Viņš, J.Rubenis
   Eneagramma – deviņas dvēseles sejas, A.Eberts, R.Rors
   Deviņi dvēseles uzdevumi, I. Paičs

   Daļu no minētām grāmatām var iegādāties Draudzes centrā vai paņemt Draudzes bibliotēkā.

   Informācija saziņai

   Neskaidru jautājumu risināšanai ikviens aicināts sazināties ar draudzes kancelejas vadītāju Lindu Naudiņu pa e-pastu kanceleja@luteradraudze.lv vai zvanot +371 26498853 (otrdiena-ceturtdiena), draudzes mācītājiem Linardu Rozentālu (+371 29220416, linards.rozentals@luteradraudze.lv) vai Justu Junkuli (+371 29397863, justs.junkulis@luteradraudze.lv.).