Laulības

Laulības Rīgas Lutera draudzē

Ja vēlaties laulāties Rīgas Lutera draudzē, jums jābūt kristītiem un iesvētītiem tradicionālas kristīgas konfesijas draudzes locekļiem un vismaz vienam no pāra – mūsu draudzes loceklim. Lai vienotos par laulībām, lūdzam doties uz sarunu pie mācītāja pieņemšanas laikā.

Baznīcā slēgtai laulībai ir juridisks spēks. Tāpēc pirms laulāšanās lūdzam draudzes kancelejā vai jebkurā dzimtsarakstu nodaļā noskaidrot nepieciešamo dokumentu sarakstu, kurus pārbaudīs dzimtsarakstu nodaļa. Izziņu par dokumentu pārbaudi aicininām iesniegt draudzes kancelejā ne vēlāk kā mēnesi pirms laulību dienas. Izziņu draudzes kancelejā var iesniegt līgava vai līgavainis, uzrādot personu apliecinošu dokumentu.

Kopā ar iesniegumu (vai norādot tajā) lūdzam sniegt informāciju arī par laulību lieciniekiem. 

Prasības

Līgavai un līgavainim jābūt kristītiem un iesvētītiem kādas kristīgas draudzes locekļiem (kristiešiem). Rīgas Lutera draudzē regulāri notiek iesvētību kursa nodarbības.

Vismaz vienam no pāra jābūt Rīgas Lutera draudzes loceklim. Ja līgava vai līgavainis ir kādas citas tradicionālas Latvijas kristīgās konfesijas draudzes loceklis, piesakot laulību, jāuzrāda attiecīgās draudzes piederības zīme.

Lieciniekiem ieteicams būt laulātam pārim, taču izņēmuma gadījumos tie var būt jebkuri divi pilngadīgi cilvēki.

Laulības iesvēte

Laulības iesvēte nozīmē jau noslēgtas laulības apliecināšanu Dieva priekšā, izlūdzoties Dieva svētību turpmākajam dzīves ceļam.

Pārim, kas vēlas saņemt laulību iesvēti, jābūt kristītiem un iesvētītiem un vismaz vienam no tiem jābūt Rīgas Lutera draudzes loceklim. Vismaz nedēļu pirms laulību iesvētes ceremonijas pārim jāuzrāda laulību apliecība un personu apliecinoši dokumenti Rīgas Lutera draudzes kancelejā.