Konference “Baznīca krustcelēs: pielāgot, transformēt, ļaut nomirt?” 03.03.2022

2022. gada 3.- 4. martā notiks Rīgas Lutera draudzes Centrs cilvēka izaugsmei “Torņkalns” un Latvijas Universitātes Teoloģijas fakultātes organizēta konference “Baznīca krustcelēs: pielāgot, transformēt, ļaut nomirt?” Šī konference palīdzēs formulēt jaunas idejas baznīcas un draudžu veidošanai nākotnē.

21. gadsimta pirmajā pusē baznīca piedzīvo vienu no savām kārtējām krīzēm, šoreiz sastopoties ar modernā un postmodernā laika izaicinājumiem. Evaņģēlija – Dieva beznosacījuma mīlestības vēsts – komunikācija kristietības pastāvošajās formās un struktūrās šodien saskaras ar lielām grūtībām. Esošā baznīcas “bilde”  daudzus vairs neapmierina. Tā ir zīme, ka baznīcai ir jāmainās.

Teologs un mācītājs Linards Rozentāls uzsver: “Lai saprastu, kā baznīcai ir jāmainās, vispirms ir jāuzstāda diagnoze un jāapzinās krīze, atklājot tajā apslēptās iespējas. Jāattīsta cilvēka dzīvi atbalstošas un iedvesmojošas dzīvas, atraktīvas un pārliecinošas baznīcas “bildes”, kuras kalpo cilvēka garīgai izaugsmei šodien.”

Baznīca ir nonākusi krustcelēs – vai ļauties patreizējo formu un struktūru miršanai, lai sāktu visu no jauna, vai arī pielāgot un pielabot esošo, lai tas joprojām spēj kādu laiku funkcionēt? Vai varbūt tomēr ir jādodas nezināmajā, drosmīgajā un riskantajā transformācijas procesā? Šī konference ir dabiska atbilde šīm pārdomām un tās laikā dalībnieki kopā ar jomas ekspertiem centīsies rast atbildi uz jautājumu, pa kuru ceļu tālāk iet?

Konferences mērķis ir veicināt apzinātāku, šodienas realitātei atbilstošu baznīcas izpratni un palīdzēt formulēt jaunas idejas baznīcas un draudzes veidošanai nākotnē. Šī mērķa sasniegšanai ar priekšlasījumiem uzstāsies lektori – teologi, mācītāji un pētnieki Tīlmanis Hāberers un Linards Rozentāls, kas aplūkos tādas tēmas, kā integrālais garīgums, apziņas attīstības telpas, nākotnes baznīcas vīzija, kā arī daudz ko citu. Tāpat arī dalībniekiem būs iespēja piedalīties grupu diskusijās, kas pievērsīsies tematiem, kas aktualizē jautājumu par dažādām pieejām baznīcas formu un veidu pastāvēšanai un attīstībai – pielāgošanos, transformāciju, bojāeju un/vai nemainīgumu. Savukārt grupu darbnīcās interesenti varēs risināt jautājumus, izmantojot U teorijas metodes, piedalīties Bībeles teksta sirds lasīšanā (Lectio divina), kā arī strādāt ar Bībeles tēliem. Nozīmīga konferences sastāvdaļa būs arī Latvijā veikta pētījuma “Ko man vajag” jeb “kādēļ es neeju uz baznīcu” prezentācija. Konferences noslēgumā dalībnieki dalīsies pārdomās par konferencē piedzīvoto paneļdiskusijā “Kādēļ baznīca vispār būtu vajadzīga?”

 

Konference notiks attālināti Zoom platformā.

Dalības maksa līdz 15. februārim EUR 15, pēc tam EUR 20.

Detalizēta programma un informācija par dalības maksas iemaksām: ŠEIT

Google anketa dalībnieku reģistrācijai: ŠEIT

 

Informējam, ka šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes.