Vēstule no Nācaretes (maijs)

Mācītāja uzruna

Tur nav ne jūda, ne grieķa, tur nav ne verga, ne brīvā,
tur nav ne vīrieša, ne sievietes – jūs visi esat viens Jēzū Kristū. (Gal. 3:28)

Klusās nedēļas vakaros pirms Lieldienām mēs runājām par ļoti plašu to veidu spektru, kādos Dievs mūs paēdina, – sākot ar dievkalpojumiem, meditāciju un mūziku un beidzot ar pastaigām basām kājām, darbošanos dārzā un neko nedarīšanu brīvdienās. Tomēr palika nepieminēta viena svētība, kuru varam saņemt katru dienu, – tie ir “dienas lozunga vārdi”.

Jau kopš ļoti seniem laikiem, sākot ar 1731. gadu, kāda evaņģēliskā brīvbaznīca, Hernhūtiešu brāļu draudze, katru gadu no 1800 Vecās Derības pantiem izlozē vienu katrai nākamā gada dienai. Tieši tāpēc šie panti katrai dienai tiek dēvēti par dienas lozungiem, proti, tie ir konkrētai dienai izlozēti Bībeles panti. Šādi tiek izlozēts arī pants katram mēnesim un viens – visam gadam kopā.

Vācu teologs Fulberts Stefenskis šos dienas lozunga vārdus ir nosaucis par “svešo viesi, kurš ierodas pie tevis”. Tas ir viesis, kuram katru dienu varu veltīt dažas minūtes sava laika un uzmanības. Šis pants ir kā dāvana, kura skan cauri vienai dienai. Viena diena – tāds ir šo vārdu mūžs. Tie ir kā zieds, kas no rīta uzplaukst un vakarā aizveras. Tas grib kļūt par šīs dienas moto, tajā paredzamo uzdevumu, tikšanos, veiksmju un neveiksmju, ejamo ceļu moto. Ja kādam vakarā vēl ir spēks, viņš var šī dienas lozunga vārda gaismā, no tā atvadoties, vēl aplūkot nodzīvoto dienu.

Šī gada maijam izlozētā Rakstu vieta vēstī par to, ka mēs, cilvēki, sevi sadalām dažādos rangos. Daži no tiem ir redzami, daži neredzami, mēs tajos sadalāmies paši un sadalām citus pēc daudzām ārējām un iekšējām, kultūras vai mūsu pašu izgudrotām pazīmēm. Bieži vien, lai to attaisnotu, mēs atsaucamies uz Dievu vai kādām citām autoritātēm. Daudziem šī dalīšana šķiet slikta, un tam var arī piekrist, jo šie rangi pārāk bieži ir kalpojuši vienu dominēšanai pār citiem un mūsu dabiskās atšķirības ir izmantotas ļaunprātīgi un kalpojušas par daļu no varas mehānismiem. Apustulis Pāvils saka ļoti skaidru “nē” šiem rangiem, teikdams, ka Dieva valstībā, proti, tādā zemē un pasaulē, kāda tā varētu izskatīties, ja tajā valdītu Dievs un nevis šīs pasaules varenie, šādiem rangiem vietas nav.

Tā vietā Pāvils aicina iesaistīties un iekļauties Jēzū Kristū. Jo tikai tā mēs, katrs cilvēks un visa cilvēce kopumā, varam veselīgi attīstīties un augt. Kristus aicinājums ir augt – no kviešu grauda par dīgstu, no dīgsta par zelmeni, no zelmeņa par vārpu, no vārpas par graudiem, un tad ieiet nākamajā oktāvā. Tas ir pavisam cits nekā sastingušie un sevī iekrampējušies cilvēku un to kultūru radītie rangi. Jēzus piedāvātā dažādība, atšķirība, dabiskā hierarhija ir augšana, kustība, dzīvība. Mēs katrs esam atšķirīgi un tomēr visi, pilnīgi visi piederam vienam kokam.

Tagad, kad viss plaukst, smaržo, mostas un pieder vienam pavasarim, atcerēsimies to un ieelposim to Garu, kas izkustina visas mūsu piederības, nišas, rangus, ierindas, diagnozes, iepriekšējos pieņēmumus un priekšstatus. Viss var būt citādi, un tā ir Lielā Cerība. Ja cilvēks Jēzū Kristū pamostas savai patiesajai dabai, sākas Augšāmcelšanās, visas cilvēces Lielā Pamošanās.

Linards Rozentāls, mācītājs

Dievkalpojumi

Regulārie dievkalpojumi
Ceturtdienās plkst. 18.00
Sestdienās plkst. 18.00 kontemplatīvais dievkalpojums
Svētdienās plkst. 10.00 un 12.00
Svētdien, 25. maijā, plkst. 12.00 Ģimeņu dievkalpojums

Dievkalpojumi sociālās aprūpes centros
Svētdien, 4. maijā, plkst. 14.00 dievkalpojums Latvijas Samariešu apvienības sociālās aprūpes centrā “Pārdaugava”.
Svētdien, 18. maijā, plkst. 14.00 dievkalpojums sociālās aprūpes centrā “Atsaucība”.

Klusā nedēļa un Lieldienas

Aizvadītajā Klusajā nedēļā un Lieldienās dievkalpojumi Rīgas Lutera baznīcā notika katru dienu. Draudzes mācītāji izsaka sirsnīgu pateicību visiem kalpotājiem un brīvprātīgā darba veicējiem, kuri nodrošināja dievkalpojumu norisi. Sevišķa pateicība visiem mūziķiem, kas atsaucās aicinājumam piedalīties dievkalpojumos un nodrošināja to labskanību.

Draudzes Diakonija, pateicoties draudzes pastāvīgajiem ziedotājiem, Lieldienās kā parasti bija sagādājusi 180 svētku paciņu vecajiem un trūcīgajiem draudzes locekļiem. Draudzes mācītāji un Diakonijas vadītāja Ieva Ansone izsaka sirsnīgu pateicību visiem finanšu un pārtikas ziedotājiem, kā arī visiem kalpotājiem, kas piedalījās paciņu sagatavošanā, noformēšanā un izvadāšanā.

Pateicība arī draudzes mācītājam Linardam Rozentālam par laikmetīgā cilvēka garīgajai dzīvei un vingrinājumiem veltīto plaši izvērsto sprediķu ciklu “Kā sevi garīgi pabarot 21. gadsimtā” Klusās nedēļas dievkalpojumos.

Garīgā literatūra

Sprediķi ceļā
Reizi nedēļā draudze izdod draudzes mācītāju īpaši izraudzītu iepriekšējās nedēļas dievkalpojuma sprediķi papīra formātā. Veco draudzes locekļu mājapmeklētāji aicināti izdotos sprediķus saņemt Diakonijā. Sprediķi pieejami arī Draudzes namā, Bērnu slimnīcas Vecāku mājā un Paula Stradiņa slimnīcas kapelā.

Kā sevi garīgi pabarot 21. gadsimtā
Klusās nedēļas dievkalpojumos Rīgas Lutera baznīcā mācītājs Linards Rozentāls lasīja piecu sprediķu ciklu “Kā sevi garīgi pabarot 21. gadsimtā”. Sprediķus drukātā formātā ikviens interesents aicināts paņemt Rīgas Lutera Draudzes namā, savukārt sprediķu audioieraksti pieejami interneta vietnē SoundCloud.

Meditācija

Kontemplācijas diena
Ceturtdien, 29. maijā, Draudzes namā kontemplācijas diena – klusuma, meditācijas, lekciju un pārdomu piepildīta diena. Dalībnieku skaits ierobežots.
Pieteikšanās interneta vietnē LuteraDraudze.lv.

Dejas meditācija
Otrdienās, 6. un 20. maijā, plkst. 19.00 Draudzes namā dejas meditācija. Nodarbības ilgums – viena stunda.

Meditācijas vakari
Pirmdienās plkst. 19.00 Draudzes namā meditācijas vakari. Vada mācītājs Indulis Paičs. Nodarbības sākumā 30–40 minūšu lekcija par cilvēka garīgās attīstības jautājumiem, nobeigumā – 20 minūšu meditācija.

Meditācija
Sestdienās plkst. 8.30 un 19.30 Draudzes namā meditācija. Nodarbības ilgums – viena stunda. Iepriekšēja meditēšanas pieredze nav nepieciešama.

Pasākumi un nodarbības

Vakara sarunas par teoloģiju
Trešdien, 7. maijā, plkst. 19.00 cikla “Vakara sarunas par teoloģiju” lekciju lasa mācītājs Indulis Paičs.
Trešdien, 28. maijā, plkst. 19.00 cikla “Vakara sarunas par teoloģiju” lekciju lasa mācītājs Linards Rozentāls.

Iesvētību kurss
Otrdien, 22. aprīlī, plkst. 19.00 Rīgas Lutera draudzē sākas kārtējais iesvētību kurss. Kursa pirmajās nodarbībās vēl var pievienoties jauni dalībnieki. Šis ir intensīvs 12 nodarbību kurss ar nodarbībām divas reizes nedēļā. Iesvētības notiks sestdien, 7. jūnijā, plkst. 18.00 iesvētību dievkalpojumā.
Pieteikšanās interneta vietnē LuteraDraudze.lv vai nodarbībās klātienē.

Seminārs atbalstam pēc šķiršanās
Svētdienās, 11., 18., 25. maijā un 1. jūnijā, plkst. 14.00 Draudzes namā notiek seminārs atbalstam pēc šķiršanās. Ikviens, kurš izjūt šķiršanās sāpes un meklē ceļus, kā atgūties, aicināts apmeklēt semināru. Pieteikšanās interneta vietnē LuteraDraudze.lv.

Svētdienas skolas mācību gada nobeigums
Svētdien, 11. maijā, plkst. 12.00 Svētdienas skolas gada nobeigums ar vecākās grupas audzēkņu iesvētībām dievkalpojumā. Nobeiguma nodarbībā audzēkņiem izsniegs apliecības par Svētdienas skolas gada pabeigšanu, bet turpinājumā – spēļu spēlēšana un sarunas brīvā gaisotnē par šajā skolas gadā paveikto.

Draudzes vasaras nometne
No 27. līdz 29. jūnijam – draudzes vasaras nometne “Dziedinātas dvēseles ceļš”. Nometne šogad notiks Līgatnes novada Augšlīgatnes “Ezerniekos”. Nometnes tēma saistīta ar personības ēnas iepazīšanu, dziedināšanu un personības izaugsmi. Nometnes pasākumi būs vērsti uz savas ēnas identificēšanu un tās izpausmju apzināšanos, savukārt nometnes lekcijās varēs uzzināt par garīgajām disciplīnām un instrumentiem, ieskaitot eneagrammu un 12 soļu programmu, kā strādāt ar personības ēnas pusēm un virzīties pretī atbrīvotai, viengabalainai, pilnvērtīgai dzīvei.

Nometnes pasākumu programma, pieteikšanās dalībai nometnē, kā arī brīvprātīgajam darbam nometnes laikā un atbalstam nometnes sagatavošanā – draudze interneta vietnē LuteraDraudze.lv.

Nometnē var piedalīties ikviens interesents neatkarīgi no tā, vai viņš ir kādas draudzes loceklis.

Kino vakars
30. aprīlī plkst. 18.30 Draudze namā diskusija par Ņikitas Mihalkova filmu “12”. Diskusiju vada mācītājs Kaspars Simanovičs.

Mākslas dzīve

Koncerts
23. maijā Rīgas Lutera baznīcā Pāvula Jurjāna mūzikas skolas Stīgu nodaļas audzēkņu koncerts. Ieeja bez maksas.

Baznīcu nakts
6. jūnijā plkst. 18.00 Rīgas Lutera baznīcā un Draudzes namā – Baznīcu nakts. Tas ir tiem mūsdienu cilvēkiem paredzēts ceļojums, kuri vēlas iepazīt Baznīcu vai meklē garīgi pacilājošus kultūras iespaidus, stiprinājumu un atbildes uz lielajiem jautājumiem dzīves ceļā. Rīgas Lutera baznīca Baznīcu naktī būs atvērta no plkst. 18.00 līdz 24.00.

Kalpošana

Visdārgākā pērle
Radošās darbnīcas “Visdārgākā pērle” nodarbības:
Trešdien, 7. maijā, Darbnīcas viesis – Jūlija Semjonova. Papīra dizains. Veidosim pavasarīgus apsveikumus.
Trešdien, 14. maijā, Dekoru veidošana mozaīkas tehnikā.
Trešdien, 21. maijā, Virsmas apstrāde mozaīkas tehnikā.
Trešdien, 28. maijā, Sezonas noslēguma ekskursija.
Nodarbību sākums plkst. 13.00

Vasaras dežūras baznīcā
Jūnijā, jūlijā un augustā Rīgas Lutera baznīca būs atvērta ik dienas no plkst. 12.00 līdz 18.00. Lai to varētu īstenot, ir nepieciešami brīvprātīgie dežuranti.
Aicinām ikvienu, kurš vēlētos iesaistīties kalpošanā un vienu dienu veltīt, laiku pavadot baznīcā!
Pieteikšanās dežūrai interneta vietnē LuteraDraudze.lv

Draudze

Kanceleja un mācītāju pieņemšana
5. maijā draudzes kanceleja slēgta un apmeklētāju pieņemšana pie mācītāja nenotiek.
No 5. līdz 11. maijam mācītājs Linards Rozentāls atvaļinājumā.

Draudzes locekļu dati
Lūdzam Rīgas Lutera draudzes interneta vietnē reģistrēt dzīvesvietas adresi, e-pasta adresi un tālruņa numuru, lai aktualizētu draudzes locekļu datus draudzes datu bāzē.

Jaunumi
Elektronisko mēneša izdevuma “Vēstule no Nāceretes” versiju un nedēļas informāciju par pasākumiem Rīgas Lutera baznīcā un Draudzes namā varat saņemt, piesakoties draudzes interneta vietnē.

Ziedojumi
Rīgas Lutera draudze ir ļoti pateicīga ikvienam ziedotājam, kas atbalsta tās ikdienas darbu!

Ziedojumi draudzei
Saņēmējs: Rīgas Lutera evaņģēliski luteriskā draudze
Konts: LV55HABA0551008460337 (Swedbank)
Konts: LV02UNLA0003000701104 (SEB banka)

Ziedojumi draudzes sabiedriskā labuma darbībai
Saņēmējs: Rīgas Lutera evaņģēliski luteriskā draudze
Konts: LV84HABA0551016585796 (Swedbank)
Konts: LV75UNLA0050003186630 (SEB banka)

Ziedojums draudzes sabiedriskā labuma darbībai ļauj privātpersonām un komercsabiedrībām saņemt nodokļu atlaides, iesniedzot gada ieņēmumu deklarāciju Valsts ieņēmumu dienestā.

Draudzes bankas kontā jūs varat maksāt regulāros un gadskārtējos ziedojumus, kā arī ziedojumus īpašam mērķim.

Informējam, ka šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes.