“Vēstule no Nācaretes” maija izdevums

MĀCĪTĀJA VĒSTĪJUMS
Justs Junkulis, Rīgas Lutera draudzes mācītājs

Drosmes Gars
Tie, ko vada Dieva Gars, ir Dieva bērni. Jūs neesat saņēmuši verdzības garu, lai atkal baidītos, bet esat saņēmuši bērnu tiesības un Garu, kurā mēs saucam: Aba! Tēvs! Un Gars pats kopā ar mūsu garu liecina, ka mēs esam Dieva bērni. Bet, ja bērni, tad arī mantinieki – Dieva mantinieki un Kristus līdzmantinieki.
(Rom.8:14-17)

Svētā Gara pieredzi Vasarsvētku dienā mācekļi raksturoja kā stipru vēju – kas izpūš cauri tavai dzīves ēkai, notrauc tumšos putekļus un atrauj slēģus, lai var iespīdēt gaisma. Un kā uguni – kas iemājo tevī, ka tu
iededzies par jēgpilnu un piepildītu dzīvi. Malā stāvošie sākumā nesaprata neko, bet, ielūkojoties vērīgāk, piepeši ieraudzīja cilvēkus, kuri ir kļuvuši spējīgi saprasties – par spīti atšķirīgajām valodām un dzīves pieredzēm. Kāds viņus vieno un ļauj rast kopīgu ceļu.

Apustulis Pāvils draudzei Romā liecina par savu Dieva Gara pieredzi. Kā to Klātbūtni tevī, kas liek gaist bailēm un vairo uzticēšanos Dieva labvēlībai un gādībai pie tevis. Jo tu neesi dzimis, lai baidītos. Tu esi dzimis, lai pieredzētu Dieva Valstību. Un lai ļautu tai atspīdēt arī caur tevi.

Cik daudz mēs reizēm nodarām viens otram pāri tieši baiļu vadīti! Dieva Gars visām bailēm un nemieram stāv pretī. Lai mēs nebūtu vergi savām bailēm. Lai mēs mācītos dzīvot un rīkoties, tikai un vienīgi mīlestības vadīti.

Tā ir liela dāvana – nemiera un raižu brīžos piedzīvot to Klātbūtni, kas nes apliecinājumu: būs labi! Tu esi Dieva gribēts, gaidīts un mīlēts bērns. Tu esi iekļauts sava Radītāja nodomā, tu esi Viņa Valstības neatraujama daļa. Tu esi Kristus līdzmantinieks – kuru Dievs sauc par cienīgu saņemt to pašu mantojumu un svētību un labumu, ko ir pelnījis Kristus. Citiem vārdiem, Pāvils saka: Dievs mūs mīl tikpat stipri kā savu Dēlu! Un kad piedzīvojam šādu mīlestību, tad bailes atkāpjas.

Pirmajiem mācekļiem bija pamats baidīties no impērijas vajāšanām un būtu bijis prātīgi sēdēt klusi un nevienam pārāk acīs nerēgoties. Taču Vasarsvētku Svētā Gara pieredze deva viņiem drosmi iziet no savām
slēptuvēm un publiski tirgus laukumā liecināt par savu uzticēšanos Kristum. Gara vadīti, viņi rada ne tikai spēku stāvēt pretī bailēm, bet arī iet pasaulē, runāt un dzīvot ar dziļu pārliecību un prieku. Dzīvi, kas viņu
līdzcilvēkiem šķita absolūti fascinējoša un pievilcīga – nav brīnums, ka pirmās mācekļu kopienas un draudzes auga un radoši darbojās.

Vasarsvētki ir vēsts, ka Dieva Gars iedvesmo arī mūsu dvēseli iziet no
savas slēptuves, atbrīvo no nemiera sprostiem un iedvesmo dzīvot. Dzīvot ar cerību un drosmi. Jo esam sava Tēva bērni.

Mūs pavada ķeltu svētības vārdi:
Lai dzīvā Dieva Gars, kas vispilnīgāk ir atklājies Jēzū Kristū, mūsu Kungā, iet tev pa priekšu, lai rādītu tev ceļu, iet pār tevi, lai tevi sargātu, lai iet tev no muguras, paskubinot tevi ceļos, kurus tu pats ne vienmēr ietu, lai iet zem tevis, tevi uzturot un stiprinot, lai iet tev blakus un ir tavs drošs ceļabiedrs, un arī mājo tevī, lai tu atcerētos, ka tu neesi viens, un ka tu esi mīlēts, mīlēts vairāk nekā tu to spēj iedomāties. Lai Dieva Gara svētības uguns spīd pār tevi, un tevī, tagad, un vienmēr.

Vasarsvētki Rīgas Lutera draudzē

Vasarsvētku Citādais dievkalpojums Torņakalnā “Apstājies! Uzpildies! Pacelies!” 28. maijā plkst. 11.00

Katram cilvēkam ir savs ceļš. Un katram ceļam sava dvēsele.
Lutera baznīcā un draudzē ir kaut kas no Torņakalna dvēseles.
Kur cilvēki ir viens otram pa ceļam, kur cilvēki viens otru piepaceļ un paceļ, tur ir draudze.
Mēs esam un gribam būt daļa no Torņakalna dvēseles.
Jo bez dvēseles vairs nevar.
Bez atvērtības otram, bez atvērtiem vārtiem vairs nevar.
Bez sirsnīgām sarunām, bez sarunām par to, kas uz sirds, vairs nevar.
Bez dāsnuma, dalīšanās, mīlestības – vairs nevar.
Torņakalns nevar, un mēs nevaram, visa cilvēce vairs nevar.
Vasarsvētkos baznīcā Torņakalnā un tās dārzā būs kā bišu stropā.
Tāda ir draudze, kas man vajadzīga – kas ir kā bišu strops, kur katrs saņem tieši to, ko meklē. Kur drīkst
meklēt, jautāt, domāt, šaubīties, nezināt, brīnīties, piekrist un nepiekrist, ticēt un neticēt.
Vasarsvētki Torņakalnā cilvēkiem pa ceļam.
Iegriezies. Apstājies. Uzpildies. Dodies ceļā un
pacelies!

KURSI UN NODARBĪBAS

Centrs cilvēka izaugsmei Torņakalns

  • Sestdienās 8.30-9.30 draudzes centrā notiek klusuma meditācija. Aicināti visi interesenti. Iepriekšēja pieteikšanās nav nepieciešama.
  • 3-nodarbību kurss Eneagramma – kā labāk iepazīt sevi un citus no 8.maija Linarda Rozentāla vadībā.
  • 4-nodarbību kurss Kaligrāfija – cits ceļš uz apzinātību no 8.maija Ievas Ansones vadībā.
  • 11. un 25.maijā 18.30-20.30 gongu meditācija Lindas Straumes vadībā.

Vairāk info un pieteikšanās: www.izaugt.lv

ZIŅAS

Pavasara talka 13.maijā 10.00
Aicinām uz pavasara talku Rīgas Lutera draudzē Torņakalnā 13. maijā pulksten 10.00.
Lūdzam draudzes locekļus būt atsaucīgiem, lai kopīgiem spēkiem sakoptu mūsu skaisto dievnamu un teritoriju ap to. Šī ir lieliska iespēja kopā ar draugiem, ģimeni un citiem draudzes locekļiem pavadīt laiku svaigā gaisā, darot kaut ko labu mūsu baznīcas labā. Lūdzam līdzi ņemt savus cimdus un darbarīkus (grābekļus, lupatiņas utml.), lai darbi raiti rit uz priekšu.

Jauns Iesvētes mācības kurss no 16.maija
Iesvētes mācības kursā 5 otrdienu vakaros un 2 svētdienās dalībniekiem tiek izskaidroti kristīgās ticības pamati un cilvēki tiek sagatavoti tam, lai iesvētībās varētu godīgi un ar izpratni atbildēt uz iesvētību jautājumiem un tikt iesvētīti. Uz nodarbībām aicināti ne tikai cilvēki, kas vēlas iesvētīties, laulāties, kristīt bērnu vai kļūt par krustvecākiem Rīgas Lutera baznīcā Torņakalnā. Aicināts ir ikviens, kuru interesē kristietība 21. gadsimtā. Šis kurss noslēgsies ar iesvētībām 18.jūnijā.
Reģistrācija: www.luteradraudze.lv/iesvetities


Debesbraukšanas dienas dievkalpojums 18. maijā 18.00

Radīsim Vasarsvētku pasākumu Rīgas Lutera draudzē kopā
Vasarsvētku svinības ar Citādo dievkalpojumu un dārza svētkiem Lutera draudzē Torņakalnā notiks 28.maijā 11.00! Lai šis pasākums mūsu draudzē izdotos, aicinām atsaukties brīvprātīgos no Lutera draudzes locekļu vidus, kuri varētu palīdzēt organizatoriskajā darbā. Mēs būsim ļoti pateicīgi par jebkādu palīdzību un atbalstu, un esam pārliecināti, ka jūsu palīdzība būs ļoti lietderīga. Interesentus aicinām vērsties pie svētku pasākuma organizatores Lindas Naudiņas (22568887). Radīsim šos draudzes
svētkus kopā!

Informējam, ka šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes.