“Vēstule no Nācaretes” jūnija izdevums

Linards Rozentāls, Rīgas Lutera draudzes mācītājs

Svētība, kas nebeidzas.

Lūkas evaņģēlija pašas pēdējās nodaļas beigās Kristus Debesbraukšana attēlota tā: “Viņš mācekļus izveda līdz Betānijai un, Savas rokas pacēlis, tos svētīja. Un notika, kad Viņš tos svētīja, Viņš no tiem šķīrās un tapa uzcelts debesīs.” (Lk.24,50-51)
Šī pēdējā nodaļa evaņģēlijā, iespējams, apraksta vienu ļoti, ļoti garu dienu, kas vēlāk daudziem likās tik gara kā nedēļa vai pat vairāk kā mēnesis. Tukšais kaps rīta agrumā; mācekļi, kas neticēja sievu stāstītajam par Augšāmcelto; gājiens uz Emavu turp un atpakaļ; noslēpumainais, ceļā satiktais un vēlāk nozudušais puisis, kurš izrādījās, ka ir Kristus, kurš atkal no jauna parādījās un teica saviem mācekļiem: “Miers Jums” un mazliet vēlāk jautāja, vai viņiem nav kas ēdams, un tad pašās dienas beigās šī mistiskā izzušana debesīs. Nav brīnums, ka par to evaņģēlijā ne tikai veselu nodaļu, tur pat veselu romānu var uzrakstīt.
Tā bija ļoti nemierīga diena. Jēzus mācekļi un mācekles piedzīvoja visdažādāko izjūtu, emociju, pieredžu gammu. Viņi bija apjukuši un pārbiedēt, pārsteigti un neticīgi, ar klapēm uz acīm un sagrautām
cerībām, viņu sirdis iedegās, tie domāja, ka redz spoku, viņi bija nobijušies un lielās šaubās, viņi brīnījās un pielūdza Dievu. Tādi nu viņi bija – tik līdzīgi mums katram. Bet dienas beigās – it kā ar to visu, kas
šajā dienā bijis, vēl nebūtu gana – Kristus pazūd debesīs. Kā saprast to? Kā – pazūd debesīs? Mēs zinām, ko nozīmē “izgaist kā dūmi” vai “izgaist tālē”. Bet debesīs? Tas tā kā Mērija Popinsa vai kā citādāk?
Ko gan šis, visnotaļ neparastais stāsts varētu palīdzēt mums – kad līdzīgi kā Jēzus mācekļi – esam apjukuši un pārbiedēti, pārsteigti un neticīgi, ar liesmojošām sirdīm un kad pielūdzam Dievu?
Bet varbūt mēs no šī stāsta stāvam pārāk tālu? Nevaram visu precīzi saredzēt.
Pieiesim tuvāk. Un tad mēs pamanam vienu svarīgu detaļu. Jēzus ceļoties debesīs, viņus svētī. Un nekur – pat ne ar pušplēstu vārdu – nav teikts, ka Viņš būtu tos pārstājis svētīt. Viņš svētīja, svētīja, atkāpās
un tad bija vairs tikai debesīs. Viņš svētīja šos šaubu pilnos, bailīgos, pārsteigtos, neticīgos Dieva pielūdzējus un tad bija vairs tikai debesis. Kristus nekad nepārstāja un vairs nepārstāj viņus un mūs svētīt.

Lūk, šīs stāsta jēga!
Jēzus nav nolaidis nevienu brīdi savas svētījošās, naglu rētām un brūcēm klātās rokas. Pat daudzās kristīgās ikonās Viņš joprojām attēlots ar svētībā paceltu roku. Jēzus jūs svētī. Jēzus mani svētī. Viņš svētī mūs ar visu, kas mēs esam, ar visu muļķīgo, ko esam šajā nedēļā izdarījuši, ar visām mūsu neveiksmēm un veiksmēm, ar visu mūsu neticību un šaubām, ar visu ācgārno un pareizo. Ar kļūdām, kuras mēs atkārtojam atkal un atkal. Mūs, pilnīgi normālus cilvēkus, kādi esam mēs visi. Lūk, šāda svētība mums vajadzīga. Un šādu svētību mēs saņemam. Jūs saņemat. Ne tikai šodien. Jo šī svētība turpina plūst. Tās avots ir
neizsmeļams.
Mīlestība, kas ir Dievam uz mums.


Paldies Nadjai Bolcai-Vēberei, amerikāņu mācītājai, par ierosmi šo Rakstu
vietu no jauna citādāk saprotot.

PALDIES!

Paldies ikvienam – lielam un mazam, kas atrada laiku un iespēju piedalīties un darboties Rīgas Lutera draudzes talkā! Talkas laikā tika pabeigta optiskā kabeļa tranšejas rakšana, nokrāsots šķūnis, sakārtota
hortenziju dobe, iestādītas puķes pie draudzes centra, kā arī veikti dažādi iekšdarbi draudzes centrā un āra
darbi. Talka ir viens no veidiem, kad aktīvi darbojoties varam labāk viens otru iepazīt, lai pēc tam jau nākošās svētdienās vai citur sastopoties varētu jauki sasveicināties! Tieši šī savstarpējā pazīšanās, viena otra atpazīšana, palīdzēšana un atbalsts veido mūs par draudzi. Tādu draudzi, kādu vēlamies paši to redzēt. Šī pavasara talka man vēl paliks atmiņā tāpēc, ka tieši šī talka man likās emocionāli ļoti silta un esmu pārliecināta, ka tas noteikti bija ne tikai kopīgi labi padarītā darba, bet arī daudzo sarunu rezultāts, kas sasildīja, iepriecināja, uzmundrināja un spēcināja. Un talka nebūtu arī nekas bez labas un spēcinošas
sadraudzības talkas izskaņā – te sirsnīgs paldies dāmām – mūsu grāmatvedei Ingunai un diakonijas vadītājai Ievai, kas rosījās virtuvē, un pāri plūstoša pateicība Kristam Poļakovam un viņa uzņēmumam “Tikai Karotes” par dāsno siltas zupas sūtījumu! Kāda maza jaunkundze, kas iepriekš aktīvi arī krāsoja šķūni, pusdienās atzina, ka tā ir viņas mīļākā zupa:)

Jau ar Vasarsvētku sveicienu,
Inese Stankeviča, valdes priekšniece

KURSI UN NODARBĪBAS

Centrs cilvēka izaugsmei Torņakalns

  • Sestdienās 8.30-9.30 draudzes centrā notiek klusuma meditācija. Aicināti visi interesenti. Iepriekšēja
    pieteikšanās nav nepieciešama.
  • 4. jūnijā 16.00-19.00 seminārs “Izcilas bērnu audzināšanas tehnikas” Mišelinas Grīnas (ASV)
    vadībā.
  • 8 un 22. jūnijā 18.30-20.30 gongu meditācija Lindas Straumes vadībā.
  • 10. jūnijā 10.00-14.00 seminārs Sievietes seksualitāte un garīgums Agneses Gintneres vadībā.
  • 15. jūnijā 18.00-20.00 Sapņu analīzes grupa Gunas Bergas vadībā.

Vairāk info un pieteikšanās: www.izaugt.lv

ZIŅAS

Medus svētki 11. jūnijā
Kad Bībele saka – piens un medus plūst, tad tas nozīmē, ka dzīve ir laba, nekas neizkalst, neslīkst izmisumā, necīnās par izdzīvošanu. Medus ir dzīves pilnības zīme – kad dzīve plūst. Medus svētki vasaras vidū – dzīves pilnības svētki. Mēs svinam, ka viss ir labi, ka visa kā gana, ka varam neskriet, netrakot, neņemties līdz vēlai naktij. Mēs varam dzīvot un dzīvi baudīt. Mēs nevaram? Nē, draugi, mēs VARAM. Tiekamies Medus svētkos 11. jūnijā!


Dziesmu svētku dievkalpojums 9.jūlijā
Dziesmu svētki ir lielākais mūsu tautas un nācijas garīgais notikums, kurā atveras, atklājas un skan mūsu nācijas gars. Tāpēc Rīgas Lutera draudze ir piebiedrojusies Latvijas Evaņģēliski luteriskās baznīcas Pasaulē iniciatīvai Dziesmu svētku laikā rīkot īpašu Dziesmu svētkiem veltītu dievkalpojumu, kas notiks svētdien, 9. jūlijā 11.00 Rīgas Lutera baznīcā, Torņakalnā. Tajā dziedās Dziesmu svētku dalībnieki, tajā skaitā Rīgas Lutera draudzes koris.

Jauns Iesvētes mācības kurss no 15.augusta
Iesvētes mācības kursā 5 otrdienu vakaros un 2 svētdienās dalībniekiem tiek izskaidroti kristīgās ticības pamati un cilvēki tiek sagatavoti tam, lai iesvētībās varētu godīgi un ar izpratni atbildēt uz iesvētību jautājumiem un tikt iesvētīti. Uz nodarbībām aicināti ne tikai cilvēki, kas vēlas iesvētīties, laulāties, kristīt bērnu vai kļūt par krustvecākiem Rīgas Lutera baznīcā Torņakalnā. Aicināts ir ikviens, kuru interesē kristietība 21. gadsimtā. Šis kurss noslēgsies ar iesvētībām 17.septembrī.
Reģistrācija: www.luteradraudze.lv/iesvetities

Torņakalna svētki 17. septembrī
Torņakalna svētki ir sadraudzības svētki, ko organizējam, lai veicinātu kopienas saikni, svinētu un stiprinātu sadarbību starp “kaimiņiem” un radītu pozitīvas attiecības starp cilvēkiem draudzē un apkaimē.
Pasākumā notiks dažādas aktivitātes un izklaides, kas ļaus cilvēkiem iepazīties, kopīgi svinēt, dalīties savā pieredzē, tā veicinot labas attiecības un stiprinot savstarpēju uzticēšanos un kopības sajūtu.

Informējam, ka šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes.