“Vēstule no Nācaretes” jūlija izdevums

MĀCĪTĀJA VĒSTĪJUMS
Justs Junkulis, Rīgas Lutera draudzes mācītājs

Dziediet jaunu dziesmu!
1 Dziediet Kungam jaunu dziesmu,
dziedi Kungam, visa zeme!
2 Dziediet Kungam, slavējiet viņa vārdu,
vēstījiet diendienā viņa pestīšanu!
3 Izstāstiet tautās viņa godu
un visos ļaudīs – viņa brīnumus!
(Ps.96:1-3)

Varbūt kādam liksies neparasti, taču viens no Bībeles lielākajiem aicinājumiem cilvēkiem ir aicinājums dziedāt! Dziedāt, teikt, slavēt Dievu, skandināt cītaru, pūst stabules, sist bungas – ar visu savu būtni izteikt prieku! Prieku par visu, ko Kungs ir darījis.

Iespējams, tas ir veids, kā vislabāk pietuvoties dzīves dziļumiem. Tu savu dzīvi vari vislabāk saprast nevis ar smagu domāšanu un milzu intelektuālu piepūli, bet ielaižot sevī dievišķu prieku. Par pasauli, par visu esamību, par Kristus nopelnu, par Dieva Gara tuvumu.

Prieku vēsta dievišķas klātbūtnes ienākšana pasaulē Ziemassvētkos, par prieku runā Kristus pestījošais darbs un Lieldienu augšāmcelšanās cerība, ka viss tiks atjaunots un dziedināts. Prieku nes Dieva Gara nākšana Vasarsvētku dienā, kas nes Dieva svētību visiem un visam. Arī katra svētdiena modina mūsos šo prieku.

Jo, izrādās, pasaules radīšana ir priekpilna norise, par kuru brīnās un dzied pat eņģeļi debesīs! Un lai gan mēs šobrīd vēl esam radīšanas procesā, kas turpinās, kas vēl tikai ceļā, tomēr īpašos brīžos dziļi sevī saprotam – mēs esam radīti dzīvei, kas pilna ar slavēšanu, pateicību un prieku. Jo šeit būt, Dieva mīlestību piedzīvot un dalīties ar to ir gaviļu pilna esamība! Varbūt tikai tad esam kļuvuši patiešām dzīvi, kad šo prieku esam sajutuši. Un atļāvušies izpaust skaļi. Savas dzīves dziesmā.

Jaunā dziesma jādzied ne tikai baznīcai un draudzei, bet visai tautai, zemei, sabiedrībai. Tieši tur, visi kopā dziedot, sajūtam savu piederību debesīm, piederību gaismai. Sajūtam, ka visi esam ceļā, lielās Labvēlības vadīti.

Šo kopību atkal piedzīvosim Dziesmu svētku nedēļā, svētdien 9.jūlijā, īpašajā Dziesmu svētku dievkalpojumā mūsu draudzē! Nāksim kopā koru dalībnieki un tautieši no visas Latvijas un pasaules, slavēsim Dievu un priecāsimies par Viņa pestīšanu!

Viss san un skan!
Klāt jūlijs un ir sajūta, ka jau kopš jūnija viss san, dūc un skan – gan dabā, gan mūsu draudzē. Ir izskanējuši
Vasarssvētki ar Citādo dievkalpojumu, baznīcas dārzā san bites un vāc medu, pavadīti vasaras Saulgrieži un gatavojamies XXVII Vispārējo latviešu Dziesmu un XVII Deju svētkiem, kuros piedalīsies mūsu draudzes lieliskais un skaitā tik kuplais koris! Bravo!
Bet tas ir vēl tikai sākums! 9.jūlija dievkalpojums būs tieši veltīts Dziesmusvētkiem ar vairāku koru dalībnieku piedalīšanos un jūlijā šo svētku ietvarā baznīcā notiks koncerti – Kokļu mūzikas nakts koncerts “Nakts dziesma” (03.07.2023. plkst. 21:00) un Pūtēju orķestru koncerts baznīcās (06.07.2023. plkst. 19:30).
Un kā ļoti skanoša un priecīga ziņa ir arī tā, ka pēc draudzes lūguma Nacionālā Kultūras mantojuma pārvalde ir piešķīrusi pēdējos nepieciešamos finanšu līdzekļus mūsu ērģeļu plēšu restaurācijai un remontam un meistars Mikus Dzenītis jau ir ķēries pie darba, lai noteiktā termiņā – līdz 2023.gada 1.decembrim darbus pabeigtu! Lai Torņakalna baznīcas ērģeles atkal ieskanas, iedūcas un iesan visā pilnībā!
Inese Stankēviča,
Rīgas Lutera draudzes valdes priekšsēdētāja

ZIŅAS
Īpašā svētdienas skola Rīgas Lutera draudzē

Ir sākušās nodarbības Īpašajā svētdienas skolā. Mīļi aicināti 3 – 10 gadus veci bērni ar īpašām vajadzībām, kopā ar brāļiem, māsām un vecākiem. Tikšanās plānotas reizi mēnesī, sestdienās, 11.00 – 13.00. Vadītājas Zane Kronberga un Arina Brūvere. Lūdzu iepriekš pieteikties, rakstot uz e- pastu zanesil@inbox.lv. Tuvākās nodarbības 8.jūlijā un 5.augustā.

Dziesmu svētku dievkalpojums 9.jūlijā 11.00
Dziesmu un Deju svētki ir lielākais mūsu tautas un nācijas garīgais notikums, kurā atveras, atklājas un skan mūsu nācijas gars. Tāpēc Latvijas Evaņģēliski luteriskās baznīcas (LELB) Rīgas Lutera draudze ir piebiedrojusies Latvijas Evaņģēliski luteriskās baznīcas pasaulē (LELBP) iniciatīvai svētku laikā rīkot īpašu Dziesmu un Deju svētkiem veltītu dievkalpojumu, kas notiks svētdien, 9. jūlijā, plkst. 11.00 Rīgas Lutera baznīcā, Torņakalnā. Šo svētku dievkalpojumu vadīs LELB Rīgas Lutera draudzes un LELBP mācītāji un mācītājas, un sprediķos LELBP arhibīskape Lauma Zušēvica. Dziesmu un Deju svētku dalībnieku kopkoris dievkalpojumā izpildīs skaistākās kora dziesmas no svētku repertuāra, tādas kā L. Garūtas “Mūsu Tēvs debesīs”, R. Tigula “Rīta un vakara dziesma”, L. Ritmanes “Augšup dzīvība skan”, Ē. Ešenvalda “Dvēseles dziesma”, u.c.

Lutera draudzes koris gatavs Dziesmu svētkiem
Rīgas Lutera draudzes koris (otrs lielākais koris Latvijā!) kora mākslinieciskā vadītāja Matīsa Tuča, diriģentes Aleksandras Špicbergas un kormeistares Lindas Naudiņas vadībā XXVII Vispārējiem Latviešu Dziesmu svētkiem ir gatavs! Aicinām 2. jūlijā ap plkst. 17.00 sumināt mūsu kora dalībniekus svētku dalībnieku gājienā pie Brīvības pieminekļa, kā arī draudzes koris piedalīsies koru lielkoncertā “Tīrums. Dziesmas ceļš” 6. un 7. jūlijā, un noslēguma koncertā “Kopā augšup” 8. un 9.jūlijā. Lai labi skan!

Torņakalna svētki 17. septembrī
Torņakalna svētki ir sadraudzības svētki, ko organizējam, lai veicinātu kopienas saikni, svinētu un stiprinātu sadarbību starp “kaimiņiem” un radītu pozitīvas attiecības starp cilvēkiem draudzē un apkaimē. Sīkāka informācija sekos!

Informējam, ka šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes.