“Vēstule no Nācaretes” augusta izdevums

MĀCĪTĀJA VĒSTĪJUMS

Linards Rozentāls, Rīgas Lutera draudzes mācītājs

Pestīšana šodien

Vācu valodā ir vārds – “notwendig” -, ko var tulkot kā “nepieciešams”. Jau Dītrihs Binhēfers pirms gandrīz astoņdesmit gadiem norādīja, ka Dievs vairs nav nepieciešams tam, lai izprastu un izskaidrotu realitāti, bet ir Tas, kurš var palīdzēt mums katram saprast, kā šajā realitātē dzīvot, kā pret to attiekties, kā dzīvot kopā ar citiem, kopībā ar pārējiem. Tāpēc ir nepieciešams Dievs. Taču vācu vārds “notwendig” sastāv no diviem vārdiem, kuri latviešu valodas tulkojumā neatklājas. “Not” – nozīmē grūtības, bēdas, trūkumu, savukārt “wendig” – pagriezts, apgriezts, pamainīts. Te slēpjas kāda tik dziļa vārdu spēle! Tik tiešām, ja ticība Dievam ir tāda, kas nespēj neko manā vai kāda cita cilvēka dzīvē pagriezt, izmainīt, apgriezt, vai tāda ticība Dievam man vairs maz nepieciešama?

Kristīgā ticība ir ticība cilvēcīgam Dievam, tā ir iestāšanās pret necilvēcību visās tā izpausmēs, ticība, ka savijusies ar rīcību, ticība, kas bez mīlestības pārņemtas rīcības pret otru cilvēku, ir mirusi un ir tukša skaņa – kā skanošs varš vai šķindoša kimbala.

Bieži, kad domājam par Pestīšanu, sasaistam to ar dzīvi pēc nāves. Tomēr Vecā Derībā Dieva svētība, brīvība, dzīves pilnība bija kas ļoti konkrēts, taustāms un saistījās vairāk ar šo dzīvi. Tikai tad, kad vēsturiskie apstākļi uzrādīja arvien lielāku un lielāku plaisu starp Dieva apsolījumu piepildīšanos un reālo dzīvi, attīstījās domas, ka dzīves pilnība un svētība, taisnīgums, kad upuriem tiks atdots atpakaļ viss atņemtais, kad netaisni nogalinātie tiks atkal celti godā – tas nevar piepildīties tagad. Veidojās doma, ka atpestīšana, atbrīvošana, lielās pārmaiņas nāks kaut kad nākotnes pasaulē, kaut kad tāds laiks pienāks, kad tas notiks.

Tas man liek domāt, ka uzsvars uz Pestīšanu – lielo pārvērtību, visa apgriešanos otrādi, upuru triumfēšanu pār pāridarītājiem – sasaiste ar dzīvi pēc nāves lielā mērā izveidojās tāpēc, ka šajā dzīvē neko daudz ietekmēt nebija iespējams. Te viss gāja paredzami, nemainīgi, visas robežas skaidras un nepārkāpjamas. Ja dumpojies, pretojies, pārāk leci acīs – krusta nāve.

Jēzus to zināja. Tas netraucēja Viņam būt tam, kas ar visu savu dzīvi aicināja uz pārmaiņām. “Mainieties!” – Viņš teica. Nenogurstoši Jēzus rādīja daudzos un dažādos veidus, kā cilvēka dzīve var būt brīvāka, dziedinātāka, kā tajā var ienākt izlīgums, svētība. Viņš modināja cilvēkos sajūtu, ka Pestīšana ir iespējama – un nevis kaut kad vai tikai kaut kur, bet te un tagad, mūsu vidū ir iespējama Dieva valstība. Viņš ar spēku un noteiktību visur nesa iekšā cilvēcību – likumos, attiecībās, kārtībās un stāvokļos, baušļos un cilvēku savstarpējās attiecībās, visās varās un spēkos. Viņa necilvēcīgajai nāvei Dievs atbildēja ar viscilvēcīgāko atbildi, kāda vien iedomājama – ar Augšāmcelšanos.

Augšāmceltais mūs aicina uz Augšāmcelšanu šajā dzīvē un šajā pasaulē, uz viscilvēcīgākajām atbildēm, attieksmēm, attiecībām, uz viscilvēcīgākajiem likumiem, rīcībām, reakcijām, uz cilvēcību, kas pārspēj to, kas ir atļauts un aizliegts, to, kas ir iespējams un to, kas nav. Uz mūsu katra Augšāmcelšanos vispirms un visas pasaules Augšāmcelšanos līdz ar to. Viņš ved mūs ticībā, kas mīlestības pārņemta pret otru cilvēku, uz dzīvu, reālu, realitāti mainošu dzīvi. Mēs katrs kļūstam nepieciešami šai pasaulei, citiem cilvēkiem, viens otram.

Ticība ir kustība. Un šajā kustībā ir nepieciešams, lai tā nonāk pie jautājuma, vai Dievs ir nepieciešams. Un tikai tad, kad tā spēj – caur šaubām un drosmi – integrēt sevī šo jautājumu, kristīgā ticība patiešām kļūst par to, kas var ko lielu pagriezt, mainīt, pārvērst – vispirms tevī un tad arī – kas zina – varbūt visā pasaulē. Ticība, kas glābj un paveic neiespējamo…

CEĻĀ UZ SKOLU!

Rīgas Lutera draudze kā katru gadu rīko akciju “Ceļā uz skolu!”, aicinot līdzcilvēkus ziedot skolas lietas tām mūsu draudzes un apkaimes ģimenēm, kurām šāda palīdzība visvairāk nepieciešama!

Aicinām ģimenes, kuriem skolnieciņi jau izauguši, bet ar skolu saistītās lietas vēl saglabājušās labā stāvoklī – apģērbs, sporta apģērbs, parastie un sporta apavi, peldēšanas inventārs, skolas somas, penāļi, kancelejas preces utt. – nodot tās tālākai lietošanai citiem bērniem!

Kā jau mums visiem, arī bērniem katram pašam patīk izvēlēties sev tīkamās lietas, tādēļ sirsnīgi aicinām ziedot arī grāmatnīcu un kancelejas preču veikalu dāvanu kartes (summas pēc katra iespējām).

Tāpat būsim pateicīgi par ziedotām pārtikas precēm ar garu uzglabāšanas termiņu, ko var izmantot skolas gadā.
Lūdzam ziedotās lietas un dāvanu kartes nogādāt Rīgas Lutera draudzes Drēbju kamerā Indriķa ielā 8, Rīgā (Anita Ansone, tālrunis 22078120) vai Lutera draudzes kancelejā Torņakalna ielā 5, Rīgā (Linda Naudiņa, tālrunis 26498853).

Ģimenes, kurām nepieciešams atbalsts skolēnu uzpošanā uz skolu, aicinām pieteikties pie Anitas Ansones!
Akcija “Ceļā uz skolu!” noslēgsies 19. augustā plkst. 10.00-14.00 Rīgas Lutera draudzes Drēbju kameras pagalmā vai lietus gadījumā iekštelpās!

Mīļi gaidīsim!

Inese Stankeviča,
Rīgas Lutera draudzes valdes priekšsēdētāja

KULTŪRA

4. augustā plkst. 18.00 Rīgas Lutera baznīcā notiks kora Melanchthon-Kantorei no Manheimas (Vācija) koncerts.
Diriģente: Beate Rux-Voss

Flautists: Benjamin Saile

Koncerta repertuārā iekļauti komponistu darbi – Jānis Cimze, Lūcija Garūta, Heinrich Schütz, Johann Ludwig Bach, Johannes Brahms, Felix Mendelssohn Bartholdy, Josef Rheinberger, Antonio Vivaldi un citi.

Ieeja koncertā par ziedojumu.

ZIŅAS

Īpašā svētdienas skola Rīgas Lutera draudzē

Ir sākušās nodarbības Īpašajā svētdienas skolā. Mīļi aicināti 3 – 10 gadus veci bērni ar īpašām vajadzībām, kopā ar brāļiem, māsām un vecākiem. Tikšanās plānotas reizi mēnesī, sestdienās, 11.00 – 13.00. Vadītājas Zane Kronberga un Arina Brūvere. Lūdzu iepriekš pieteikties, rakstot uz e- pastu zanesil@inbox.lv. Tuvākā nodarbība 5. augustā.

Jauns Iesvētes mācības kurss no 15.augusta

Iesvētes mācības kursā 5 otrdienu vakaros un 2 svētdienās dalībniekiem tiek izskaidroti kristīgās ticības pamati un cilvēki tiek sagatavoti tam, lai iesvētībās varētu godīgi un ar izpratni atbildēt uz iesvētību jautājumiem un tikt iesvētīti. Uz nodarbībām aicināti ne tikai cilvēki, kas vēlas iesvētīties, laulāties, kristīt bērnu vai kļūt par krustvecākiem Rīgas Lutera baznīcā Torņakalnā.
Aicināts ir ikviens, kuru interesē kristietība 21. gadsimtā. Šis kurss noslēgsies ar iesvētībām 17.septembrī.

Reģistrācija: www.luteradraudze.lv/iesvetities vai sazinoties ar draudzes kanceleju.

Zvaigžņu bērnu piemiņas brīdis Dvēseļu dārzā 17. augustā 18.00

Uz šo svētbrīdi aicināti gan vecāki, kuru mirušo bērnu pelni ir Dvēseļu dārzā Torņakalnā, gan ikviens Zvaigžņu bērna vecāks, lai pieminētu mūžībā aizgājušos bērniņus ar mierpilnu atgādinājumu par mīlestību un gaismu, ko šie bērni atstājuši un, kas turpina starot no viņu ceļa taipus redzamajam. Svētbrīdi vadīs Rīgas Lutera draudzes mācītājs Linards Rozentāls un kapelānes Dace Soldāne un Kristīne Dzelzīte.

Rīgas Lutera draudzes kora mēģinājumi atsākas 30. augustā

Rīgas Lutera draudzes koris dziedošo sezonu atsāks 30. augustā. Mēģinājumi kā ierasts notiks 1x nedēļā, trešdienu vakaros 18.15-21.15. Laipni gaidām kora draudzīgajam kolektīvam pievienoties jaunus dziedātgribētājus, iepriekš sazinoties ar kora māksliniecisko vadītāju Matīsu Tuču (25969818).

DRAUDZES DZĪVE

Koris

Diriģents Matīss Tučs | trešdienās 18.15–21.15 | 25969818

Vīru grupa

Jānis Krievkalns, Pauls Puķītis | otrdienās 18.00–20.00 | 29482016 |

Drēbju kamera

Anita Ansone | sestdienās 10.00–13.00 | 22078120 | atrodas Indriķa ielā 8, ēkā pretī Draudzes centram
Mūzikas dzīve
Linda Naudiņa | 22568887

Lūgšanu grupas

Juris Narkevičs | otrdienās 18.30-20.00 | 29559451; Aiva Bērziņa | trešdienās 13.00-14.00 | 28870743
Diakonija un radošā darbnīca “Visdārgākā pērle”
Ieva Ansone |Diakonijas pieņemšana trešdienās 15.00-18.00 | Radošā darbnīca trešdienās 13.00-15.00 | 28345443

Svētdienas skola

Natālija Čekunova | katra mēneša otrajā svētdienā | 29154949

Informējam, ka šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes.