Velorogaininga sacensības “Rīga 1902”

Piektdien, 29. maijā, plkst. 18.00 notiks velorogaininga sacensības – labdarības akcija “RĪGA 1902”. Sacensību starts un finišs pie Rīgas Lutera Draudzes nama.

Tās būs aizraujošas veloorientēšanās sacensības Torņakalnā ar vēsturisku Rīgas 1902. gada karti. Komandu dalības maksa tiks ziedota Rīgas Lutera baznīcas remontam.

NOLIKUMS

Definīcija: rogainings ir komandu sporta sacensības, kur komandas noteiktā laika periodā, brīvi izvēlētā secībā apmeklē apvidū (šoreiz pilsētvidē) izvietotus kontroles punktus („KP”), kuriem piešķirtas dažādas vērtības. Mērķis ir savākt pēc iespējas lielāku punktu summu. Distancē dalībnieki pārvietojas tikai un vienīgi ar velosipēdiem.

Dalībnieki: komanda sastāv no 2 pilngadīgiem jebkura dzimuma dalībniekiem. Nepilngadīgi dalībnieki (ne jaunāki par 12 gadiem) tiks pielaisti pie starta tikai kopā ar kādu no aizbildņiem (vecākiem).

Pasākuma mērķis: ziedojumu vākšana Rīgas Lutera baznīcas remonta vajadzībām, pilsētas kultūrvēsturiskā mantojuma iepazīšana un orientēšanās prasmju pilnveidošana.

Iepriekšēja pieteikšanās: no 15. līdz 27. maijam, rakstot uz e-pasta adresi: raimonds@rogaining.lv. Piesakoties jānorāda komandas nosaukums un abu dalībnieku vārds, uzvārds un vecums. Pieteikties sacensību vietā nevarēs!

Dalības maksa: dalība par ziedojumiem. Ieteicamais ziedojuma apmērs vienai personai – EUR 5. Pasākuma ienākumi tiks nodoti Rīgas Lutera baznīcas remonta vajadzībām.

PASĀKUMA GAITA

Dalībnieku ierašanās un reģistrēšanās: reģistrācija sākas plkst. 18.00 Torņakalnā pie Rīgas Lutera baznīcas Draudzes nama, Torņakalna ielā 3/5. Reģistrācijā iepriekš pieteiktās komandas par ziedojumu saņem savus komandu numurus (vienu uz komandu).

Karšu izsniegšana distances plānošanai: plkst.18.50 (viens komplekts uz komandu). Tiks izsniegta laminēta (ūdensizturīga) Rīgas 1902. gada kartes kopija mērogā 1: 27 000 (1 cm kartē – 270 metri dabā), kā arī orientēšanās procesa atvieglināšanai mūsdienīgs kartogrāfisks materiāls (mitruma nedrošs) citā mērogā.

Starts: plkst.19:00. Komandas, ievērojot CSN (ceļu satiksmes noteikumus), pēc brīvas izvēles apmeklē pilsētvidē izvietotus kontrolpunktus, fotografējoties pie tiem kā apliecinājumam, ka KP ir atrasts. Bildē jābūt redzamam vienam komandas dalībniekam, velosipēdam, pie kura piestiprināts komandas numurs, kā arī pašam kontrolpunktam ar skaidri salasāmu tā numuru.

Kontrollaika beigas: Visām komandām līdz plkst. 21:00 jābūt finišējušām. Par katru nokavētu minūti tiks atrēķināts 1 punkts no komandas iegūtās punktu summas. Komandas finišējot uzrāda kontrolpunktu bildes.

Rezultātu aprēķināšana: līdz plkst. 21:30. Vienādu punktu kopvērtējumu gadījumā, augstāko vietu ieņem ātrāk finišējusī komanda.

Apbalvošana: plkst. 21:40. Labāko 3 komandu dalībnieki saņems piemiņas balvas. Pilnie sacensību rezultāti tiks publicēti Latvijas rogaininga mājas lapā: www.rogaining.lv.

Obligātais komandas ekipējums:

  • velosipēds aprīkots atbilstoši CSN,
  • jebkura veida uzlādēta ierīce ar displeju, ar kuras palīdzību iespējams veikt foto uzņēmumus,
  • pulkstenis laika kontrolei,
  • permanentais (ūdens izturīgs) marķieris.

Ieteicamais ekipējums: velo ķivere.

Informējam, ka šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes.