Seminārs “Dzimums kā garīgs uzdevums”

Sestdien, 25. maijā, plkst. 10.00–17.15, Draudzes centrā norisināsies Venta Sīļa seminārs “Dzimums kā garīgs uzdevums”.

Mūsu dzimumidentitāte nav tik viennozīmīga, kā sākotnēji varētu šķist. Diskusijas par to, ko nozīmē “vīrietis” un “sieviete” sapinas pretrunās, mēģinot samērot bioloģiskos, sociālos un individuāli psiholoģiskos faktorus. Ja vēl atceramies radikālās vēsturiskās transformācijas, ko dzimuma jēdziens piedzīvojis pēdējos simt gados, iestājas pilnīgs apjukums. Pagātnes tradicionālās dzimumu lomas vairs nav piemērotas un nereti izrādās traucējošas. Mūsdienu nekonkrētais un izplūdušais priekšstats rada vairāk jautājumu nekā atbilžu.

Šo apjukumu var kliedēt, pievienojot ceturto faktoru – garīgumu. Mēs piedzimstam kā tēviņi un mātītes, nevis kā vīrieši un sievietes, tādēļ dzīves laikā mūsu uzdevums ir pārvērst šo bioloģisko pamatu, instinktīvo dziņu par apzināti garīgu īpašību kopumu. Taču kā to izdarīt? Ar ko sākt?

Analītiskais psihologs K. G. Jungs runā par individuāciju, sievišķajiem un vīrišķajiem arhetipiem (anima, animus), un analizē to, kā mēs nonākam kontaktā ar savas bezapziņas saturu. Mūsu dzimumidentitāte piedzīvo tādu pašu evolūciju, kā mūsu personība. Vīrieši nobriest, kad iemācās integrēt savu neapzināto sievišķo daļu, bet sievietes integrē vīrišķo, kas mīt viņu bezapziņā. Junga sekotāji parāda, kā vīrišķais izpaužas caur Karotāja, Mīlnieka, Viedā un Valdnieka arhetipiem, bet sievišķais – caur Ievas, Helēnas, Marijas un Sofijas tēliem. Izpratne par savu dzimumu nav atdalāma no izpratnes par sevi, savu garīgo kodolu un garīgo attīstību. To visu izrunāsim un analizēsim šajā seminārā.  

Programma: 

10:00 – 11:30 – 1. saruna: iniciācija un transformācija. 

11:30 – 11:45 – pauze 

11:45 – 13:15 – 2. saruna: ceļš no Ego uz Patību. 

13:15 – 14:00 – pusdienu pārtraukums

14:00 – 15:30 – 3. saruna: vīrišķo arhetipu raksturojums

15:30 – 15:45 – pauze 

15:45 – 17:15 – 4. saruna: sievišķo arhetipu raksturojums

Par pasniedzēju:
Vents Sīlis ir Rīgas Stradiņa universitātes asociētais profesors (Mag. philos, Dr.sc.soc.). Krājumu “Filosofiskā antropoloģija (I)” (2015) un “Filosofiskā antropoloģija (II)” (2018) redaktors. Regulāri vada seminārus un lasa lekcijas. Pēdējos četrus gadus intensīvi nodarbojas ar seksualitātes un vīrišķības/sievišķības pētījumiem, ir vīru grupu kustības veicinātājs (skat. http://telpaviriem.lv/).

Seminārs pārcelts uz 2019. gada oktobri.

Informējam, ka šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes.