Rīgas Lutera baznīcas altāris ceļa jūtīs

Gada sākumā Rīgas Lutera draudze izsludināja dizaina un tehnisko risinājumu metu konkursu jauna baznīcas altāra projektam, tomēr pieteikumu bija pārāk maz, lai konkurss varētu notikt. Tomēr darbs pie jauna altāra vīzijas un izveides turpinās. Pašlaik savu redzējumu esam lūguši izteikt arhitektam Andrim Kronbergam.

***

Pašreizējais Lutera baznīcā esošais altāris Torņakalnā nonāca 1967. gadā, kad pilnībā izdega baznīcas altārtelpa, arī oriģinālais altāris. Tā vietā izdevās iegūt likvidētās anglikāņu draudzes altāri. Atmiņas un sēras par vecā altāra zaudējumu vēl ilgi mājoja draudzes vecākajā paaudzē, bet pamazām tā aizgāja mūžībā.

Kad pagājušā gadsimta 90. gadu sākumā atjaunojās dievkalpojumi Sv. Pestītāja anglikāņu baznīcā, baznīcas zālē, kas bija pārveidota Politehniskā institūta Studentu kluba vajadzībām, par altāri kalpoja uz bijušās skatuves uzlikts galds. Laika gaitā altāra galds tika nedaudz papildināts ar dažiem papildu elementiem. Pirms kāda laika anglikāņu draudzes padome vērsās pie mūsu draudzes padomes ar lūgumu pārdomāt, vai nebūtu iespējams atgūt savu padomju režīma laikā zaudēto altāri, jo draudze vēlas atjaunot baznīcas telpas sākotnējo izskatu. Sākumā šāda ierosme mums šķita ļoti grūti īstenojama. Tomēr kādā brīdī mēs apjautām, ka arī mēs, ja mūsu altāris būtu kādā citā baznīcā, droši vien vēlētos to atvest mājās. Taču – kā to paveikt? Ko liksim sava “vecā” altāra vietā? Vai atjaunot oriģinālo? Tomēr tas tik un tā būs tikai replika. Un tad, pētot 19. gadsimta mūsu baznīcas celtniecības projektu, pamanījām, ka altārtelpas projektā iezīmēts ļoti mūsdienīgs altāris – galda formā (skat. attēlā). Tas ieinteresēja mūsu draudzes padomi, un mēs vienojāmies nevis atjaunot sākotnējo, bet uzbūvēt jaunu, šim laikmetam un 21. gadsimta kristietībai raksturīgu altāri.

skice

Tas būtu altārtelpā novietots īpašs galds, aiz kura dievkalpojuma laikā ar seju pret draudzi stāvētu mācītāji. Altārtelpa iegūtu jaunu plašumu un dziļumu. Šāds altāra veids īpaši uzsvērtu mūsu savstarpējo kopību un ticību, ka Dievs ir mūsu vidū, Viņš mūsos un mēs Viņā, ne tikai mēs Viņa priekšā.

Linards Rozentāls,

Rīgas Lutera draudzes virsmācītājs

Informējam, ka šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes.