Reformācija Rīgas Lutera draudzē

Mīļie draugi!

Šogad ir reformācijas jubilejas gads – aprit 500 gadu kopš tālajiem notikumiem Vitenbergā, kas bija daļa no kāda lielāka pagrieziena un lielāku pārmaiņu sākuma Baznīcā un sabiedrībā. Tie uz visiem laikiem mainīja cilvēku izpratni par Dievu un realitāti. Šo reformāciju mēs īpaši svinam tāpēc, ka tā ir pagaidām pēdējā, ko zinām. Tomēr ne pirmā! Bībelē mēs varam izsekot līdzi vēl dažām citām, pat vēl grandiozākām reformācijām nekā šī. Piemēram, kad Abrahāma Dievs kļuva par visas Israēla tautas Dievu, par galveno, ko drīkstēja pielūgt visu citu daudzo dievu starpā. Vai kad radās teologi, kas sāka teikt, ka Israēla Dievs ir viens vienīgs un citu dievu nemaz nav, jo tie ir tikai cilvēku roku un prāta darinājumi. Vai kad Jēzus mācīja un bija par paraugu attiecībām ar mīlošo Dievu, ar Abbu, ar Tēvu. Vai kad Pāvils nojauca robežas starp jūdiem un nejūdiem un Dievs atklājās ne tikai kā Israēla, bet arī visu citu tautu un visu cilvēku Dievs. Pirms 500 gadiem notikusī reformācija nav ne pēdējā, ne pirmā! Mēs esam kādā mūsu prātam grūti aptveramā Dieva Atklāsmes procesā, kustībā, kas kā zieds atveras plašāk un varenāk, un tikai pamazām sākam aptvert tā patieso skaistumu un jēgu. Par šiem notikumiem, to nozīmi un izaicinājumiem oktobra beigās, reformācijas atceres nedēļā, domāsim arī mēs Rīgas Lutera draudzē.

Tomēr pirms tās mūs sagaida kāda ļoti piezemēta “reformācija” – jā, dažas būtiskas izmaiņas, kuras šajā rudenī skars katru Lutera draudzes locekli. Aizejošās vasaras pēdējās dienās mēs, draudzes mācītāji un padome, varbūt pirmo reizi pa īstam palūkojāmies uz mūsu draudzes garīgo darbu kopumā – kā uz vienu lielumu un veselumu. Mēs ieraudzījām, ka mūsu draudzes garīgais darbs sastāv no trim lielām daļām jeb līmeņiem.

Pirmais līmenis: Kam es ticu

Otrais līmenis: Kā es piedzīvoju savu ticību

Trešais līmenis: Kā es augu savā ticībā

Katra no šīm daļām ir ļoti nozīmīga un vienlīdz svarīga. Pārskatot visu, ko draudzes garīgā dzīve mums piedāvā, nonācām pie nepieciešamības baznīcā un Draudzes centrā notiekošos pasākumus sakārtot atbilstoši šiem trim līmeņiem. Līdz ar to nonācām pie dažām būtiskām izmaiņām. Līdz šim draudzes pasākumi (iesvētes mācība, dievkalpojumi, meditācijas vakari, dažādi semināri un citi) pastāvēja it kā paši par sevi, “nesaslēgti” kopā kādā lielākā tīklojumā. Šobrīd mēģinām to izdarīt, un mūsu draudzes garīgā darba aina tad izskatītos tāda, kā izklāstīts tālāk. Vēlos piebilst, ka uz jebkuru pasākumu ir mīļi aicināts ikviens, kurš vēlētos tajā piedalīties!

 1. Kam es ticu

Pie šī pirmā līmeņa pieder iesvētes mācība, kurā katru mēnesi 4 nodarbībās tiks izskaidroti kristīgās ticības pamati un cilvēki sagatavoti tam, lai iesvētībās varētu godīgi un ar izpratni atbildēt uz iesvētību jautājumiem un tikt iesvētīti. Šīs nodarbības notiks kā līdz šim trešdienās plkst. 19.00, un tās pēc kārtas vadīs visi draudzes mācītāji. Tātad katru mēnesi sāksies jauns iesvētes mācības kurss, un cilvēki varēs iesvētīties mēneša laikā. Līdz ar to mums turpmāk vairs nebūs trīs lielas iesvētes grupas gadā, bet gan divpadsmit skaita ziņā nelielākas grupas, un iesvētības notiks reizi mēnesī. Iesvētīties varēs tie, kuri būs piedalījušies visās četrās nodarbībās.

Izmaiņas iesvētes mācībā sāksies jau septembrī. Pirmā iesvētes mācības nodarbība notiks 6. septembrī plkst. 19.00 un pēc tam katru trešdienu – 13., 20. un 27. septembrī tajā pašā laikā. Iesvētības notiks 1. oktobrī, savukārt kristības tiem, kas nav kristīti, notiks stundu pirms dievkalpojuma.

Turpmākie iesvētes mācības cikli:

4., 11., 18., 25. oktobrī, iesvētības 29. oktobrī.

1., 8., 15., 22. novembrī, iesvētības 26. novembrī.

Adventa laikā iesvētes mācības nodarbības nenotiks.

 1. Kā es piedzīvoju savu ticību

Tie, kas būs jau iesvētījušies un vēlēsies dziļāk piedzīvot un izprast kristīgo ticību un praksi, tiks aicināti piedalīties nedēļas nogales seminārā, kas notiks trīs reizes gadā. Visu šo semināru norise: piektdien plkst. 18.30–21.00, sestdien plkst. 10.00–17.00 un svētdien ar dievkalpojumu baznīcā un svētku kūku Draudzes centrā. Pirmais šāds seminārs notiks 24. un 25. novembrī.

Pie šīs daļas pieder arī divu dienu semināri par dzimtas un ģimenes sistēmas samezglojumu dziedināšanu (genogramma). Līdztekus iespējai iedziļināties tajā, ko mēs sevī nesam no saviem vecākiem un iepriekšējām paaudzēm, šis seminārs piedāvā autentisku uzticēšanās un kopības, solidaritātes gaisotni mazajās grupās un arī iespēju pieredzēt dievkalpojumu kā garīgi un emocionāli aizkustinošu brīdi, kuru veido nevis kāda priekšā rakstīta kārtība, bet gan paši dalībnieki. Genogrammas semināra dievkalpojums daudziem patiesībā var kļūt par durvīm uz pieredzi un izpratni par to, kas vispār ir dievkalpojums un cik atšķirīgi var būt dievkalpojumi.

Genogrammas semināri notiks 2. un 3. novembrī, kā arī 8. un 9. decembrī (vada Linards Rozentāls un grupu vadītāji). Semināra nobeigumā īpašs uz dvēseles dziedināšanu vērsts dievkalpojums ar Svēto Vakarēdienu, kurā katrs varēs uzticēt Dievam savus apzinātos samezglojumus un svētības.

 1. Kā es augu savā ticībā

Šī ir šobrīd visplašāk piepildītā draudzes garīgā darba sadaļa. Tajā ir dievkalpojumi, meditācijas vakari pirmdienās, kā arī meditācijas nodarbības ceturtdienās un sestdienās, kontemplācijas dienas reizi divos mēnešos, semināri par sievietes un vīrieša attiecībām trīs reizes gadā (līdz šim: “Pirmslaulību semināri”), sevis iepazīšanas un izaugsmes iespēju apzināšanas semināri (eneagramma) un citi dažāda satura semināri.

Šobrīd tuvākajam laikam esam paredzējuši piedāvāt šādus seminārus un lekcijas: “Nauda un dvēseles uzplaukums”, “Kara laika mazbērnu dziedināšanas ceļi”, “Zaudējums un nāve – palīgs sērojošiem”, Bībeles studijas par Jāņa Atklāsmes grāmatu, “Kā palīdzēt cilvēkiem atkarībās – uzvedību pārmaiņu modeļi”, “Kur pazūd mūsu laiks?”, kā arī semināri par Bila Plotkina idejām un teoloģi Doroteju Zelli, diskusiju forums par apziņas attīstības pakāpēm (Dievs 9.0) un citas tēmas.

Plānotie pasākumi:

 • iknedēļas dievkalpojumi baznīcā;
 • meditācijas vakari katru pirmdienu plkst. 19.00 (vada Indulis Paičs);
 • meditācijas nodarbības ceturtdienās un sestdienās;
 • kontemplācijas dienas 29. un 30. septembrī, kā arī 2. decembrī (vada Indulis Paičs). Kontemplācijas dienas noslēgumā īpašs meditatīvs dievkalpojums ar Svēto Vakarēdienu;
 • 4 nodarbību seminārs “Kas notiek mūsu attiecībās?” (līdz šim: “Pirmslaulību seminārs”) 7., 14., 21., 28. oktobrī plkst. 13.30;
 • lekcija un diskusija “Kur pazūd mūsu laiks?” (Kaspars Simanovičs);
 • seminārs “Kara laika mazbērni un to dziedināšanas ceļi” oktobrī (Linards Rozentāls);
 • seminārs par teoloģi Doroteju Zelli novembrī (Linards Rozentāls).

Draudzes garīgā darba pasākumu piedāvājumu apkoposim programmā, kas tiks publicēta elektroniskā un papīra formātā trīs reizes gadā – Ziemsvētkos, Lieldienās un Vasarsvētkos.

 

Pati lielākā pārmaiņa

Tā notiks, sākot ar oktobri, un attiecas uz dievkalpojumiem.

No 1. oktobra mēs atgriežamies pie viena svētdienas dievkalpojuma, un to noturēsim plkst. 11.00.

Līdz šim dievkalpojumi notika ceturtdienās un sestdienās plkst. 18.00, kā arī svētdienās plkst. 10.00 un 12.00. 2001. gadā otro dievkalpojumu svētdienās plkst. 12.00 mēs ieviesām tāpēc, ka dievkalpojums plkst. 10.00 pārāk ieilga (tolaik baznīcēni pie altāra nāca divas reizes – gan saņemt Sv. Vakarēdienu, gan roku uzlikšanu) – līdz gandrīz divām stundām, kā arī vēlējāmies atvieglot iespējas apmeklēt dievkalpojumu vecākiem ar bērniem. Tolaik uz mūsu pieaugšanu ticībā bija vērsti tikai dievkalpojumi. Šo vairāk nekā desmit gadu laikā mūsu draudzē ir izveidojies plašs dažādu garīgu pasākumu tīkls, kurā baznīcas dievkalpojumiem ir centrālā, taču nebūt ne vienīgā loma, jo dievkalpojumi ir arī neatņemama genogrammas semināru un Kontemplācijas dienu sastāvdaļa. Līdz ar to ir samazinājies iknedēļas baznīcas dievkalpojumu apmeklētāju skaits, vecāki ar bērniem ir mīļi gaidīti visos dievkalpojumos un divi dievkalpojumi svētdienā vairs nav nepieciešami. Pāreja uz vienu dievkalpojumu svētdienā mums ļaus piedzīvot vienu lielu, kopīgu, visu draudzi vienojošu svētku dievkalpojumu, pēc kura visi varēs pulcēties uz sadraudzību Draudzes centrā. Šajā dievkalpojumā reizi mēnesī arī notiks iesvētības. Neierastais laiks – plkst. 11.00 – ir saistīts ar to, ka daudzām ģimenēm ar bērniem, it īpaši tiem, kuri dodas uz Svētdienas skolu, plkst. 10.00 būtu pārāk agri. Tas gan nozīmēs, ka pie jaunā svētdienu dievkalpojuma laika vajadzēs pierast visiem baznīcēniem, tomēr mēs ceram, ka tas nebūs pārāk apgrūtinoši.

Otra izmaiņa saistās ar vakara dievkalpojumiem.

Ar oktobri dievkalpojumi ceturtdienās vairs nenotiks.

Ceturtdienas vakara dievkalpojumu apmeklētāju skaits pēdējo gadu laikā ir ievērojami sarucis, tāpēc nolēmām no šī dievkalpojuma atteikties. Līdz ar to ceturtdienas vakarus mēs varētu veltīt citām ar draudzes garīgo dzīvi saistītām aktivitātēm, piemēram, dažādiem semināriem vai priekšlasījumiem. No dievkalpojuma brīvs ceturtdienas vakars ļautu daudz saturīgāk un labāk organizēt ikmēneša Draudzes padomes sēdi, kas līdz šim ceturtdienās sākās visnotaļ vēlu – tikai plkst. 19.30.

Līdz ar to katru nedēļu draudzē notiek vairāki regulārie pasākumi:

 • dievkalpojumi sestdienās plkst. 18.00 un svētdienās plkst. 11.00;
 • meditācijas vakars pirmdienās plkst. 19.00;
 • nodarbība “Kam es ticu?” (Iesvētes mācība) trešdienās plkst. 19.00;
 • meditācijas nodarbības sestdienu rītos un vakaros.

Mēs ceram, ka līdz ar šīm pārmaiņām mūsu draudzes garīgais darbs kļūs mērķtiecīgāks un viengabalaināks, vairāk fokusēts uz mūsu dažādajām vajadzībām dažādos ticības ceļa posmos. Manuprāt, tas nāks mums par labu, dos jaunu iedvesmu, mūsu iekšējie un ārējie spēki un resursi tiks labāk sadalīti un mēs tos vairāk ieguldīsim tur un tā, lai tie izraisītu lielākas dziedinošas pārmaiņas mūsos nekā līdz šim.

Draudzes mācītāju un padomes vārdā

Linards Rozentāls, draudzes virsmācītājs

Informējam, ka šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes.