Pateicībā, vienotībā – Lūgšanā par Ukrainu Doma laukumā

Pateicība Dievam par iespēju būt kopā, par iespēju lūgt kopā!
Pateicība katram vienam, kas atsaucās, kas piedalījās, kas atbalstīja un darbojās, lai Lūgšana par Ukrainu 14.aprīlī Doma laukumā notiktu!
Uzrunas sacīja:
Ģirts Rozners, Adventistu Rīgas draudzes mācītājs;
Jāna Jēruma Grīnberga, bīskape emeritus, mācītāja Vīķu dievkalojumu kopā Latvijas Evaņģēliski luteriskā baznīcā pasaulē Latvijas apgabalā;
Mareks Savickis, Romas katoļu baznīcas vecākais kapelāns Nacionālajos Bruņotajos spēkos;
Anna Dobele, Latvijas Apvienotās metodistu baznīcas mācītāja, kapelāne Nacionālajos Bruņotajos spēkos;
Andrejs Čebotarevs, draudzes “Labā Vēsts” mācītājs;
Ainars Baštiks, Rīgas Mateja baptistu draudzes mācītājs;
Linards Rozentāls, Rīgas Lutera evaņģēliski luteriskās draudzes virsmācītājs.
Lūgšanā piedalījās:
Jānis Dravants, Latvijas Pareizticīgās baznīcas virspriesteris;
Andris Kravalis, Romas Katoļu baznīcas bīskaps, priesteris Rīgas Svētās Marijas Magdalēnas katoļu draudzē;
Kaspars Šterns, Latvijas Baptistu draudžu savienības bīskaps;
Vilnis Gleške, draudzes “Prieka vēsts” vecākais mācītājs;
Pāvils Brūvers, bīskaps emeritus Latvijas Evaņģēliski luteriskā baznīcā.
Par pasākuma organizatorisko pusi rūpējās Rīgas Lutera draudzes darbinieki un pārstāvji:
Janis Krievkalns
Gints Saulītis
Baiba Mārcēna
Īpašs paldies:
Ance Vilnīte – galda noformējums
Laura Džigune – maizes kukulīši
“NON” Uzbeku maize
Valdis Indrišonoks – instruments
skatuves un skaņas puiši
Reinis Inkēns – video
Kaspar Rācenājs – foto
Paldies Rīgas dome, personiski Mārtiņš Staķis Rīgai un Rīgas Doma draudzei par atbalstu!
Paldies ziedotājiem un tiem, kas ticēja, ka kopā mēs varam!
Foto Kaspars Rācenājs: galerija Facebook
Informējam, ka šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes.