Kristus Augšāmcelšanās svētkos

Kristus nāk, lai Dieva svētuma, mīlestība, labestība varētu iemājot katrā cilvēkā. Dziļākā nozīmē tieši par to ir lielais Lieldienu prieks. Priekā par to staro tumsā gaisma. Par to vēstī baznīcu zvani. Par to, ka šo Dieva nodomu, ko Viņš atklājis Jēzū Kristū, nāve nespēj uzvarēt. Taisni otrādi – sastopot nāvi – šīs Dieva nodoms it kā izšķīst bezgalīgi daudzās Gara daļiņās, mīlestības uguns liesmās, kas Vasarsvētkos nolaižas pār visiem, pār katru.

Tāpat kā Dievs Radīšanā iepūta cilvēka nāsīs dzīvības dvašu un cilvēks kļuva par dzīvu dvēseli, tā Jēzus dveš savos mācekļos Svēto Garu un saka – atraisiet, piedodiet, atraisiet visus mezglus, sasieniet ciešāk visu, kas labs, svēts un patiess. Sākās tāda eksistences iespēja, kurā naids un varmācība, otram pāri darīšana beidzas piedošanā un izlīgumā. Jo tādai jābūt katra cilvēka dzīvei – drosmes, taisnīguma, miera, prieka un mīlestības pilnai. Šādu dzīvi cilvēks pats nevar izveidot, viņš var tikai ļaut tai nākt un ļaut tai būt, – lai Gara auglis cilvēkā nogatavojas un cilvēks nogatavojas tajā. 

Kristus Augšāmcelšanās vēstī, ka pat tā, kas visam vienmēr pieliek punktu un ar ko vienmēr viss beidzas – nāve – tā Dieva Svēto nespēj sevī paturēt, tā nespēj aizkavēt, apturēt, izpostīt Dieva nodomu – katram ļaut kļūt par Dieva bērnu, katram, kas Viņa svētumu uzņem, kas tic svētībai, žēlastībai, labestībai, draudzīgumam, mīlestībai, katram ļaut aptvert, ka esam dzimuši no Dieva, un visi esam savienoti vienā Dieva bērnu ģimenē, visi cilvēki, pilnīgi visi. Kad šis viss sāk iemiesoties, tapt redzams mūsos un mūsu vidū, tad arī mēs sākam redzēt, kas ir tā Dieva godība, žēlastības un patiesības pilnā – kā vēstī Jāņa evaņģēlija sākums.

To čukst mums debesis Lieldienu naktī, kurai cauri Dieva svētums tik svinīgi šalc.

No sirds sveicam katru Lieldienās – Kristus Augšāmcelšanās svētkos!

Rīgas Lutera draudzes mācītāji, padome, valde un visa draudzes darba komanda

           

Informējam, ka šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes.