Konference “Luteriskās baznīcas loma Latvijas sabiedrībā”

Sestdien, 27. februārī, 12.00–20.00 Rīgas Lutera Draudzes namā, Torņakalna ielā 5, Rīgā, notiks konference un diskusijas “Luteriskās baznīcas loma Latvijas sabiedrībā”. Konference ir mēģinājums ierosināt pārdomas un diskusijas par luteriskās Baznīcas lomu un vietu Latvijas sabiedrībā. Kā Baznīca izprot pati sevi? Kā to vērtē citi? Kādā veidā tās klātbūtne un darbība sabiedrībā ir veicinājusi procesus, kurus varam novērot? Vai Baznīcai nepieciešamas pārmaiņas?

Konferencē uzstāsies Aivita Putniņa, Valdis Tēraudkalns, Arnis Rītups, Linards Rozentāls, Indulis Paičs, kā arī LELB un LELBĀL pārstāvji. Konferenci organizē iniciatīvas grupa.

Iepriekšēja pieteikšanās nav nepieciešama.

KONFERENCES PROGRAMMA

12.00 Atklāšana

12.15 Baznīcas pašizpratne mūsdienu Latvijas kontekstā (Jānis Vanags)

13.00 Baznīcas pašizpratne mūsdienu Latvijas kontekstā (Ieva Graufelde)

13.45 Pārtraukums

14.00 Baznīca socioloģiskajā skatījumā (Aivita Putniņa)

14.45 Vai reliģijas atgriešanās? Postsekulārā Eiropa (Valdis Tēraudkalns)

15.30 Pārtraukums

16.00 Kāpēc es nepiederu baznīcai? (Arnis Rītups)

16.45 Baznīcas loma sabiedrībā vēsturiskā griezumā (Linards Rozentāls)

17.30 Pārtraukums

17.45 Baznīca kā ideoloģisku cīņu instruments (Indulis Paičs)

18.30 Diskusija / panelis

20.00 Noslēgums

Pārtraukumos konferences dalībniekiem būs pieejams kafijas un tējas galds.

Informējam, ka šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes.