Jaunās padomes sastāvs. Apstiprināts 04.10.2021

Rīgas Lutera evaņģēliski luteriskās draudzes padomes vēlēšanās, kas notika Rīgā 2021. gada 3. oktobrī, ir nobalsojuši 77 balsstiesīgie draudzes locekļi. No 14 kandidātiem draudzes padomē ievēlēti 12 padomes locekļi un viens rezerves kandidāts, par revidentiem 3 revīzijas komisijas locekļi.
IEVĒLĒTIE PADOMES LOCEKĻI:

 • Ilmārs Rikmanis
 • Jānis Krievkalns
 • Ieva Ansone
 • Kaspars Zemītis
 • Ieva Treija
 • Egils Ailis
 • Andris Kreislers
 • Viesturs Kuļikovskis
 • Inese Stankeviča
 • Nils Graustiņš
 • Inese Ebele
 • Ieva Salmane-Kuļikovska

IEVELĒTIE REZERVES PADOMES KANDIDĀTI:

 • Zinta Miezaine

IEVĒLĒTIE REVĪZIJAS KOMISIJAS LOCEKĻI:

 • Olga Blumberga
 • Lilita Kalnāja
 • Lilita Beķere

Atbilstoši Latvijas evaņģēliski luteriskās Baznīcas (LELB) Virsvaldes noteikumu 3.4.punkta, draudzes padomē un revīzijas komisijā ir ievēlēti kandidāti, kas saņēmuši vienkāršu balsu vairākumu (50% plus viena balss), kuri, sarindoti pēc iegūtā balsu skaita, iekļaujas noteiktajā draudzes padomes locekļu un rezerves kandidātu skaitā. Ja divi vai vairāk kandidātu ir saņēmuši vienādu balsu skaitu, kandidāti vienojas, kurš ieņem amatu. Ja vienoties nav iespējams, lēmumu pieņem prāvests.

Informējam, ka šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes.