Izaugsmei

Centrs cilvēka izaugsmei

Vieta, kur daudzveidīgos semināros, lekcijās, retrītos un nodarbībās mācīties kļūt par atvērtāku, patiesāku, līdzsvarotāku un mīlošāku cilvēku, kas atklāj un realizē savu dziļāko potenciālu šajā pasaulē.  Centrs cilvēka izaugsmei ir sociālais uzņēmums, kura mērķis ir uzlabot cilvēku prasmes un zināšanas krīzes situāciju un citu problēmjautājumu risināšanā, kā arī nepieciešamības gadījumā sniegt dažāda veida citu atbalstu, lai ilgtermiņā uzlabotu šo cilvēku dzīves kvalitāti.

Centrs organizē tadus pasākumus kā Klusuma meditācija, Dejas meditācija, Gongu meditācija, Emocionālā inteliģence un citus.

Uzzināt vairāk

Dievkalpojumi

Dievkalpojumu veido trīs elementi: palūkošanās uz sevi (grēksūdze), palūkošanās uz Dievu (sprediķis) un kopīga apsēšanās pie viena galda (Svētais Vakarēdiens). 

Ziemas periodā dievkalpojumi tiek noturēti draudzes centrā. Baznīca individuāliem apmeklētājiem būs atvērta tikai svētdienās pēc dievkalpojuma draudzes centrā līdz aptuveni pkst. 14.00.

Dievkalpojumi notiek svētdienās plkst.11.00 Rīgas Lutera draudzes centrā un tiešsaistē Zoom.

Dievkalpojumu video un audio ieraksti pieejami  YouTube kanālā.

Dievkalpojumu ieraksti

Lūgšanu grupa

Lutera draudzes Lūgšanu grupa gaida pievienojamies jaunus dalībniekus, lai kopīgi slavētu un lūgtos. Aicināti visi, kuru sirdīs deg nepieciešamība pēc Dieva tuvuma. Ir iespēja piedalīties regulārā aizlūgšanas kalpošanā. Kā arī aicinām visus tos, kam nepieciešama aizlūgšana un garīgs atbalsts sarežģītās dzīves situācijās.

Aicinām pievienoties draudzes locekļus, kuri var kuplināt slavēšanu ar kādu mūzikas instrumentu. Baznīcas pagrabzālē ir pieejamas klavieres, bet var muzicēt arī ar līdzpaņemtiem instrumentiem.

Lūgšanu vakari notiek otrdienās plkst. 18.30 Rīgas Lutera baznīcas pagrabzālē.

Lūgšanu pieredze vai iepriekšēja pieteikšanās uz šiem pasākumiem nav nepieciešama.