Iesvētības

Iesvētības

Lai kļūtu par Rīgas Lutera draudzes locekli, nepieciešams būt kristītam un iesvētītam. Tie ir nozīmīgi notikumi, kuros cilvēks apliecina savu ticību Dievam un kas var mainīt cilvēka dzīvi, dodot tai jaunas iespējas.

Ja par bērna kristībām tēlaini var sacīt, ka tas ir Dieva teikts “jā” cilvēkam, šādi mums apliecinot savu mīlestību un žēlastību, tad iesvētības ir kā cilvēka jāvārds Dievam. Iesvētības nozīmē pateicību par Dieva žēlastību un vadību, pateicību par visu, ko cilvēks līdz šim ir varējis mācīties un piedzīvot. Iesvētības ir apzināts lēmums arī turpmāk saistīt savu dzīvi ar Dievu un uzņemties atbildību par savu garīgo izaugsmi.

Latvijas evaņģēliski luteriskajā baznīcā, arī Rīgas Lutera draudzē, iesvētīt var no septiņu gadu vecuma, ja bērns ir izgājis atbilstošu apmācību svētdienas skolā. Arī pieaugušie pirms iesvētībām apgūst būtiskākos kristietības jautājumus – Dieva izpratne un klātbūtne cilvēka dzīvē, Kristus nozīme, baušļi, Bībele, lūgšana, meditācija, garīgā dzīve. Kad iesvētes apmācības apgūtas un lēmums par to, ka cilvēks vēlas iesvētīties, pieņemts, nepieciešams aizpildīt draudzes locekļa reģistrācijas pieteikumu un gatavoties iesvētībām.

Ar iesvētību brīdi cilvēks kļūst par Rīgas Lutera draudzes locekli un ir aicināts aktīvi piedalīties draudzes daudzveidīgajā dzīvē.

Iesvētes mācība

Iesvētes mācība jeb “Ievads 21. gadsimta kristietībā” mērķis ir iepazīstināt dalībniekus ar svarīgākajiem kristietības pamatprincipiem. 5 otrdienu vakaros un divās svētdienās dalībniekiem tiek izskaidroti kristīgās ticības pamati un cilvēki tiek sagatavoti tam, lai iesvētībās varētu godīgi un ar izpratni atbildēt uz iesvētību jautājumiem un tikt iesvētīti. Uz nodarbībām aicināti netikai tie, kas vēlas iesvētīties, laulāties Rīgas Lutera baznīcā, kristīt bērnu vai kļūt par krustvecākiem. Aicināts ir ikviens, kam interesē kristietība 21. gadsimtā.

  Iesvētes mācību laiks

  Informācija par iesvētāmo

  Kontaktinformācija

  Papildu informācija

  Obligātie lauki

  Dalības nosacījumi

  Dalība seminārā par ziedojumiem;
  Jāapmeklē visas nodarbības;
  Iespēju robežās jāapmeklē dievkalpojumi svētdienās 11.00 baznīcā vai jāpiedalās dievkalpojumā tiešsaistē Youtube kanālā;
  Iesvētes kursa laikā aicinām sākt lasīt Jauno Derību.
  Literatūra
  Par attiecīgajām iesvētes mācības tēmām var lasīt J. Rubeņa un M. Subača grāmatā „Dievs ir tepat” vai arī noskatīties agrāko kursu videoierakstus mājaslapā www.luteradraudze.lv Mediatēkas sadaļā “Ievads kristietībā”: Iepriekšējo iesvētes kursu lekcijas.

  Grāmatas, kuras iesakām izlasīt:

  Garīgums:
  Dievs 9.0, M.Kistenmahere, T.Haberers, V.Kistenmahers
  Dievišķā deja, R.Rors
  Patiesās gudrības Jēzus, Sintijia Buržo
  Kritiens augšup, R. Rors
  Apslēptais Svēto rakstu garīgums, R.Rors
  Ievads kristīgajā meditācijā, J. Rubenis
  Visam ir nozīme, L. Rozentāls
  Neuzvaramā vasara, L.Rozentāls

  Izaugsme:
  Ceļš, kuru izvēlēties, S. Peks
  Dziedinošās pārmaiņas, H. Klauds
  Kad pagātne ir tagadne, D. Ričo
  Starp divām bezgalībām, J.Rubenis
  Viņa un Viņš, J.Rubenis
  Eneagramma – deviņas dvēseles sejas, A.Eberts, R.Rors
  Deviņi dvēseles uzdevumi, I. Paičs

  Daļu no minētām grāmatām var iegādāties Draudzes centrā vai paņemt Draudzes bibliotēkā.

  Noderīga informācija

  Neskaidru jautājumu risināšanai ikviens aicināts sazināties ar draudzes kancelejas vadītāju Lindu Naudiņu pa e-pastu kanceleja@luteradraudze.lv vai zvanot +371 26498853 (otrdiena-ceturtdiena), draudzes mācītājiem Linardu Rozentālu (+371 29220416, linards.rozentals@luteradraudze.lv) vai Justu Junkuli (+371 29397863, justs.junkulis@luteradraudze.lv).