Ziedojumi

Draudzes darbs plaukst, jo to atbalstāt jūs – mūsu draugi! Daudzi no jums ar lieliem un maziem ziedojumiem atbalsta Rīgas Lutera draudzes darbu Torņakalnā un visā sabiedrībā. Paldies par to! Šis atbalsts mums nozīmē draudzības un dvēseles spēku Evaņģēlija komunikācijai un vīzijai par šo pasauli kā visu cilvēku kopīgām mājām!

Aicinām turpināt atbalstīt Rīgas Lutera draudzes darbu pēc katra brīvas gribas un personīgajām iespējām ar regulāru ikmēneša ziedojumu! 

Ziedojuma saņēmējs:

Latvijas Evaņģēliski Luteriskās Baznīcas Rīgas Lutera draudze
Reģ.Nr.: 90000066302

  • LV55HABA0551008460337 (Swedbank)
  • LV02UNLA0003000701104 (SEB banka)

Ziedojuma mērķis:

“Baznīcas un draudzes uzturēšanai”

Pamācība – Kā izveidot regulāro maksājumu Swedbank
Pamācība – Kā izveidot regulāro maksājumu SEB bankā
Līdzīgi regulāro maksājumu iespējams izveidot arī jebkurā citā bankā.


Par nodokļu atlaidēm no ziedojumiem sabiedriskā labuma darbībai

No 2022.gada 25.augusta LELB Rīgas Lutera draudzei piešķirts Sabiedriskā labuma organizācijas statuss sekojošās jomās:

  • labdarība,
  • sabiedrības, it īpaši trūcīgo un sociāli mazaizsargāto personu grupu, sociālās labklājības celšana, un
  • kultūras veicināšana.

Ziedojot Rīgas Lutera draudzei, norādot ziedojuma maksājuma detaļās, ka ziedojat sabiedriskā labuma darbībai vispārīgi vai izvēloties konktrēto jomu,  (gan fiziskām, gan juridiskām personām), ir iespēja saņemt ienākuma nodokļa atlaidi.

Nodokļu atlaides privātpersonām:

Atlaide – fiziskas personas apliekamā ienākuma samazinājums par ziedotajām summām, kas nepārsniedz 20% no gūtā apliekamā ienākuma, pienākas fiziskām personām, kuras ir tiesīgas izmantot likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” noteiktās nodokļu atlaides. Atlaides iespējams saņemt, iesniedzot Gada ienākumu deklarāciju.

 Nodokļu atlaides uzņēmumiem:

Juridiskās personas, kuras ir tiesīgas izmantot “Uzņēmumu ienākuma nodokļa likuma” 12.pantā noteiktās nodokļu atlaides, tiesīgas tās saņemt Likumā noteiktajā kārtībā.

 


Citi ziedošanas veidi

  • ar maksājumu karti vai skaidrā naudā – draudzes kancelejā, tās darba laikā (otrdienās 15.00-19.00 un trešdienās 15.00-18.00)
  • ar Mobilly vai PayPal

  • mantiskie ziedojumi – apģērbs, apavi, saimniecības preces, grāmatas

 


Ziedojumi Rīgas Lutera draudzes nodibinājumam “Torņakalna fonds”

Saņēmējs: Nodibinājums “Torņakalna fonds”
Reģistrācijas numurs: 50008231731
Konts: LV18HABA0551046315156 (Swedbank)

 


Lai Dievs svētī ikvienu draudzes atbalstītāju!

“Ikviens lai dara, kā tas savā sirdī apņēmies, ne smagu sirdi vai piespiests; jo priecīgu devēju Dievs mīl.” [2.Kor.9:7]