Bērnu slimnīca un Vecāku māja

Vecāku māja ir paredzēta Bērnu slimnīcas pacientu vecākiem, kuriem ir jābūt vai kuri vēlas būt blakus savam bērnam, kamēr viņš ārstējas slimnīcā. Visvairāk Vecāku mājas priekšrocības novērtē tie vecāki, kuru bērni slimnīcā ārstējas ilgstoši, kā arī tie vecāki, kuriem atrasties blakus bērnam nodaļā nav iespējams, piemēram, intensīvās terapijas nodaļā.

Vecāku mājā ir iespējams saņemt kapelāna, psihologa un sociālā darbinieka atbalstu un palīdzību. Notiek arī dažādi atbalstoši pasākumi vecākiem un bērniem – atbalsta grupas, bērnu zīmējumu izstādes, dažādi relaksējoši un uzmundrinoši pasākumi, kā, piemēram, “Skaistuma” dienas. Mājā ir deviņas guļamistabas ar 20 gultas vietām, veļas mazgājamā istaba, virtuve, kā arī ēdamistaba kopā ar atpūtas istabu. Mājā var skatīties televīziju, ir bezvada internets.

Rīgas Lutera draudze Vecāku mājā organizē brīvprātīgo darbu, kā arī sniedz vecākiem un bērniem garīgu aprūpi. Vecāku mājā darbojas ap 70 brīvprātīgo, ar kuru palīdzību Vecāku māja ir atvērta vecākiem jebkurā diennakts laikā. “Brīvprātīgo darbs slimnīcā ir izaicinājums un pārbaudījums, kā arī milzīgs gandarījums par paveikto. Tā nav tikai vienkārši saturīga brīvā laika pavadīšana. Tas ir kas daudzkārt vairāk. Tas ir darbs, kas maina tā darītāju. Katram brīvprātīgajam slimnīcā ir jābūt gatavam, ka sastapšanās ar citu cilvēku sāpēm un ciešanām mainīs paša pasaules uzskatu, vērtības, prioritātes, ticību. Tas nebūs viegli, taču dažām lietām dzīvē tikai tad rodas jēga, ja tās nenāk viegli. Vecāku māja slimnīcā ir ļoti īpaša vieta. Tās uzdevums, izaicinājums un jēga ir kļūt par mājām vecākiem, kuri iet cauri smagai un sāpīgai pieredzei – sava bērna slimībai. Tās lielais aicinājums ir būt viesmīlīgai, draudzīgai un tevi saprotošai vietai, kurā tu vari justies kā mājās. Esam priecīgi, ka varam atbalstīt Vecāku māju gan ar ziedojumiem, gan arī organizējot tās darbu un sniedzot vecākiem garīgu atbalstu,” stāsta Rīgas Lutera draudzes mācītājs Linards Rozentāls.

Kapelāni

Brīvprātīgais darbs

Bērnu slimnīcas un Vecāku mājas brīvprātīgais darbinieks ir sirsnīgs, palīdzēt gribošs cilvēks, kurš bez finansiālas atlīdzības strādā Bērnu slimnīcā un Vecāku mājā, pretī saņemot bērnu un viņu vecāku mīlestību un pateicību, iegūstot pieredzi un apmācības augsti profesionālu pasniedzēju vadībā. Par brīvprātīgo var kļūt jebkurš, neatkarīgi no dzimuma, vecuma un veselības stāvokļa, nacionalitātes, politiskajiem uzskatiem un konfesionālās vai reliģiskās piederības. Katram, kas to vēlas, ir iespēja kļūt par brīvprātīgo darbinieku Bērnu slimnīcā un Vecāku mājā, ziedojot tam pāris stundas dienā vai nedēļā, vai mēnesī. Tas ir atkarīgs no katra paša, kas izvērtē, cik daudz var veltīt sevi šim darbam! Brīvprātīgo darbu Bērnu slimnīcā koordinē Vecāku māja sadarbībā ar Rīgas Lutera draudzi.

  1. Jāaizpilda pieteikuma anketa brīvprātīgo darbam Vecāku mājā vai Bērnu slimnīcas nodaļās,
  2. Jāpiedalās intervijā un jāmotivē sava izvēle. Pēc pieteikuma saņemšanas Vecāku mājas vadītājs sazinās un vienojas par intervijas laiku.
  3. Jānoslēdz līgums par brīvprātīgā darba veikšanu.

Piedāvājums brīvprātīgajiem

Vecāku māja piedāvā brīvprātīgajiem darbiniekiem nodarbošanos atbilstoši interesēm un iespējām, atbalstu, profesionāļu vadītu apmācību un supervīziju, kopīgas sanākšanas un pasākumus.

Materiāli

Materāli par Vecāku māju:

Dvēseļu dārzs

Rīgas Lutera draudze atbalsta arī mājas lapu DveseluDarzs.lv, kas ir vairāku vecāku un slimnīcu kapelānu kopīgs darbs, lai atbalstītu vecākus pēc bērna zaudējuma.

  • Pastāsti citiem