Drēbju kamerā trūkumcietēji, maznodrošinātās ģimenes un Rīgas Lutera draudzes locekļi var saņemt praktisku palīdzību apģērba, apavu un sadzīves priekšmetu veidā. Drēbju kamera atrodas Indriķa ielā 8, iepretim Rīgas Lutera draudzes centram.

Apmeklētāju pieņemšanas kārtība (gan ziedojumu nodošanai, gan saņemšanai)
Drēbju kamerā iepsējams nodot uz saņemt sadzīvē lietderīgas lietas, t.sk. apģērbu, apavus un citas mantas.
No 2021.gada augusta, ievērojot epiodemioloģiskās situācijas drošības noteikumus, Drēbju kamera ir atvērta sestdienās no plkst.10.00 līdz 13.00. Apmeklētāji šajā laikā tiek pieņemti tikai pēc iepriekšējas pieteikšanās pie Drēbju kameras vadītājas Anitas Ansones pa tālruni 22078120

Cilvēkiem, kuri meklē palīdzību draudzes diakonijā un Drēbju kamerā, lieti noderēs apģērbi, apavi, saimniecības un sadzīves priekšmeti. Tāpat nepieciešams gan bērnu apģērbs, no kura jūsu mazie paspējuši izaugt, gan rotaļlietas, skolas piederumi. Tāpat ar pateicību pieņemsim vīriešu un sieviešu apģērbus un apavus, virtuves un saimniecības piederumus, ierobežotā daudzumā arī grāmatas.

Vienlaikus ļoti lūdzam izvērtēt šo mantu stāvokli – vai tās ir vēl lietojamas un vai ir tīras, nebojātas – ziedotās mantas nedrīkst pazemot palīdzības saņēmējus!  Tā kā vēlamies trūcīgos cilvēkus ar apģērbu iepriecināt, aicinām atnesto iepriekš izmazgāt, sašūt, ja nepieciešams izgludināt.

Netiek pieņemti netīri, nemazgāti, saplēsti, stipri nolietoti apģērbi un apavi, bojāti trauki, saimniecības un elektropiederumi, saplēstas grāmatas un veci periodiskie izdevumi, kā arī liela apjoma ziedojumi, kas nav iepriekš saskaņoti ar Drēbju kameras vadītāju Anitu Ansoni.

Liela apjoma ziedojumu lūdzam iepriekš saskaņot ar Drēbju kameras vadītāju. Neliela apjoma ziedojumu iespējams nodot arī draudzes kancelejā tās darba laikā Draudzes namā, Torņakalna ielā 5. Ārpus Drēbju kameras darba laika atnestās mantas, lūdzu, neatstājiet uz ielas!

Brīvprātīgais darbs

Lai Drēbju kamera varētu darboties, tajā nepieciešami brīvprātīgie. Patlaban šeit darbojas 18 draudzes brīvprātīgo, kuri pieņem un šķiro ziedotās mantas, kā arī uztur kārtību Drēbju kamerā.

Ja vēlies palīdzēt grūtībās nonākušiem cilvēkiem praktiski, Drēbju kamera ir piemērota vieta kalpošanai. Cilvēkam, kas izlēmis kalpot Drēbju kamerā, jāpiemīt gan garīgam, gan fiziskam spēkam – mantu kārtošana, cilāšana un šķirošana prasa izturību. Kad Drēbju kamera aizveras, tās darbinieki sašķiro saņemtos ziedojumus, sakārto un tīra telpas. Tomēr svarīgākais, kas vajadzīgs, šeit kalpojot, ir cilvēkmīlestība un cieņa. Ir jābūt spējai nepazemot citus, un jāsaprot, ka cilvēki, kas nāk pēc palīdzības, to nedara aiz labas dzīves.

Kontaktinformācija

Drēbju kameras adrese: Indriķa ielā 8, Rīgā, LV-1004.
Anita Ansone, Drēbju kameras vadītāja, +371 22078120
Ilmārs Polis, + 371 29443845