Dāmu komiteja

Dāmu komitejas funkcijas:

  • organizēt dežūras baznīcā pie grāmatu galdiem,
  • organizē sadraudzību pie tējas un kafijas svētdienās pēc dievkalpojumiem,
  • klāt svētku galdus,
  • rūpēties par ēdināšanu draudzes talkās.

Kontaktinformācija

Plašāka informācija par Dāmu komiteju un iesaistīšanās iespējām šajā kalpošanā:
Pārsla Cimbule, dāmu komitejas vadītāja
T: +371 2948 0755
E: Parsla.Cimbule@gmail.com

  • Pastāsti citiem