2015. gada sākumā tika veikts baznīcas remonta pirmais posms – altārdaļas remonts. 2016. gada noslēgumā tika izremontēta baznīcas priekštelpa. Baznīcas remontu veic pēc interjera mākslinieces Ināras Cines skicēm. Ir veikta arī baznīcas vēsturiskā krāsojuma izpēte.

3337

Ziedojumi

Baznīcas atjaunošanas darbi notiek, tikai un vienīgi pateicoties draudzes locekļu un labas gribas cilvēku ziedojumiem. Sirsnīgi aicinām ikvienu atbalstīt baznīcas atjaunošanas darbus ar naudas līdzekļiem, ziedojot tos Rīgas Lutera draudzes bankas kontā.

  • Saņēmējs: Rīgas Lutera evaņģēliski luteriskā draudze
  • Konts: LV84HABA0551016585796 (Swedbank)
  • Konts: LV75UNLA0050003186630 (SEB bankā)
  • Reģistrācijas numurs: 90000066302
  • Informācija saņēmējam: Baznīcas remontam

No sirds pateicamies katram ziedotājam par līdzšinējo iesaistīšanos un aicinām atbalstīt baznīcas atjaunošanas darbus.