Seminārs “Ģimenes samezglojumi un svētības genogrammā”

Aicinām uz divu dienu semināru “Ģimenes samezglojumi un svētības” š. g. 3 un 4. aprīlī Centrā cilvēka izaugsmei “Torņakalns” Rīgā, Torņakalna ielā 5, ko vadīs mācītājs Linards Rozentāls un mazo grupu vadītāji.

Gandrīz visas lielākās mūsu problēmas un konflikti sakņojas mūsu ģimenes un dzimtas stāstā. Strīdi par mantojumu, vardarbība, atkarības un līdzatkarības, suicīds, grūtniecības pārtraukšana vai totalitāras ideoloģijas var ietekmēt mūsu ģimeni un dzimtu cauri paaudzēm. Šādas starppaudžu pārneses sekas un kopsakarības bieži vien paliek neapjaustas un neapzinātas. Tās tiek noklusētas, kļūst par tabū tēmām vai arī tiek uztvertas kā normalitāte. Neskatoties uz ievainojumiem, kuru sāpes iet cauri paaudzēm un no kuriem cieš visa mūsu ģimenes sistēma, vienas no lielākajām mūsu dzīves ilgām ir izlīgt ar mūsu vecākiem un iepriekšējām paaudzēm. Bez izlīguma ģimenē un dzimtā ir grūti piedzīvot veselīgu personības attīstību un veidot piepildītas attiecības ar citiem. Cilvēka dzīves uzdevums ir darboties pie tā, lai tas, kas mūsos samezglojies, atraisītos, bet svētības sasietos vēl stiprāk, tā, lai nekas tās nespētu izjaukt. To arī nozīmē Kristus “pavēle” saviem mācekļiem – “sasiet un atraisīt”. Šī “pavēle” ir saistīta ar atbildības uzņemšanos par to, kas mēs katrs esam, par visu, kas mūs ir veidojis – gan labais, gan ļaunais, un pieder pie mūsu izaugsmes ceļa. Arī Bībele labi pazīst ģimenes sistēmas attiecību mehānismus. Tā apraksta “svētību” un “lāstu”, kas darbojas līdz pat trešajai un ceturtajai paaudzei.

Seminārs piedāvā analītisku un garīgu veidu kā atpazīt savā ģimenes un dzimtas stāstā apslēpto un noklusēto, nosaukt to vārdā ļaut pozitīvajam nostiprināties, bet negatīvajam transformēties. Ar “genogrammas” (grafiska dzimtas koka atēlojuma) palīdzību kļūst pamanāmi dziļas ģimenes sistēmas struktūras un samezglojumi – kā ģimenes sistemā vairāku paaudžu lielākie notikumi un savstarpējās attiecības spēj ietekmēt cilvēku tagadnes uzvedību un ikdienu, un rast psiholoģiskus un garīgus risinājumus, lai atbrīvotos no pagātnes nospiedumiem. Šis divu dienu seminārs līdzas darbam ar genogrammu piedāvā arī autentisku uzticēšanās un kopības, solidaritātes gaisotni mazajās grupās. Īpašā dievkalpojumā semināra ietvaros atklātais un apzinātais tiek uzticēts Dievam.

Semināra darba kārtība:

• Ievads tēmā
• Darbs grupās. Mērķis ir savas un citu grupas dalībnieku genogrammas netiesājošs izvērtējums, savas ģimenes sistēmas un dzimtas konfliktu, samezglojumu, svētību formulēšana mutiski. Grupas darbā saskatīto samezglojumu (viena vai divu) un svētību apzināšanās
• Diskusijas
• Klusais laiks. Laiks pastaigām un simbolu meklēšanai, kas simbolizētu katra paša samezglojumus un svētības, lai tos īpašā dievkalpojumā liktu uz altāra – transformācijas vietā
• Vienkāršs dievkalpojums ar svēto Vakarēdienu
• Novērtējums un nākamā soļa aptveršana

Semināra norise:
Piektdien, 3. aprīlis no plkst. 16:00 līdz 20:30
Sestdiena, 4. aprīlis no plkst. 10.00 līdz 18.00
Centrā cilvēka izaugsmei “Torņakalns” Rīgā, Torņakalna iela 5.

Nosacījumi dalībai seminārā: Savas genogrammas izveidošanai mēs rekomendējam atvēlēt vismaz 2 nedēļas laika pirms semināra. Tāpēc 3 nedēļas pirms semināra dalībniekiem tiks nosūtīti materiāli genogrammas izveidošanai. Uz semināru ir jāierodas ar uzzīmētu (ar roku vai datorprogrammā) genogrammas attēlu uz A1 lapas.

Semināra dalības maksa vienam dalībniekam: EUR 100.00, Rīgas Lutera draudzes locekļiem EUR 90.00

Cenā iekļautas kafijas pauzes, veselīgas uzkodas un siltas pusdienas pilnas dienas semināra dienā. Ir bezmaksas autostāvvieta.

Pieteikties: https://forms.gle/8PF6rgcJZAfbG1ySA
vai rakstot uz e-pastu: info@izaugt.lv

Pieteikšanās semināram ir līdz 13. martam.

PAR GENOGRAMMU.
Genogramma ir vismaz trīs paaudzes (es, vecāki, vecvecāki) aptveroša ģimenes sistēmas grafiska karte/attēlojums, kuru ģimenes terapeiti dēvē par genogrammu. Genogrammas konceptu ir izveidojis Murray Bowens un tā ir tālāk attīstījusies un precizēta, pateicoties daudzu citu sistēmisko ģimenes terapeitu darbam.
Genogramma ir dzimtas koka grafisks atveidojums, kas sevī ietver daudz vairāk informācijas nekā tikai informāciju par konkrētajām personām. Genogramma sniedz informāciju un reizē arī pārskatu par attiecībām ģimenes locekļu starpā vairāku paaudžu griezumā. Tā piedāvā ietvaru, kurā jaunā gaismā var atklāties mūsu problemātisko izturēšanās veidi un simptomi. Genogrammas veidošana var Jūs novest jaunā pašizpratnes pakāpē, jo redzami kļūst paaudzēs atkārtojošie musturi, kuros ir apslēptas norādes uz neatrisinātām emocionālām problēmām, slimīgām kauna un vainas izjūtām, un ģimenes sistēmas noslēpumiem.
Genogrammas izveidošanai nevajadzētu būt vienkārši pašmērķim, bet gan daļai no sevis izpētes un izprašanas procesa. Tā ir apzināšanās, ka tas, kas mēs domājam, ka esmu Es, ir veidojies arī kā iepriekšējo paaudžu rezultāts. Vācot informāciju genogrammas izveidei, ir svarīgi fokusēties uz tās objektivitāti un autentiskumu. Varbūt kāda informācija ir jāpārbauda vēl pie kādiem avotiem vai jāsalīdzina ar citu priekšstatiem par to. Taču bieži genogrammas tiek izveidotas arī pēc sarunas ar tikai vienu personu.

♦♦♦

Kontemplācijas dienas

Aicinām uz Kontemplācijas dienām, kas notiks no š.g. 17. un 18. aprīlī Šveices Lasāla Kontemplācijas skolas Via Integralis sertificētu un pieredzējušu kontemplācijas skolotāju Ineses Ebeles un Andas Dones vadībā Centrā cilvēka izaugsmei “Torņakalns” Rīgā, Toņakalna ielā 5.

Kontemplācijas dienās dalībnieki tiek aicināti visu laiku un uzmanību veltīt meditācijai un iekšējā klusuma vairošanai. Kontemplācijas dienās ikvienam būs iespēja arī individuāli pārrunāt un izzināt ar meditāciju saistītus jautājumus. Kontemplāciju dienas uzsākot, tiks sniegts īss ieskats par meditācijas un kontemplācijas kopīgajiem un atšķirīgajiem elementiem.

Kontemplācijas dienas paredzētas cilvēkiem ar iepriekšēju meditācijas pieredzi, lai gūtu iedvesmu un impulsu turpmākajam ceļam.

Nodarbības plānotas nelielai dalībnieku grupai (līdz 20 dalībnieki), lai nodrošinātu padziļinātu klātbūtni.

Kontemplācijas dienu norises laiks:
piektdien, 17.aprīlī 18:00-21:00
sestdien, 18. aprīlī 8:30-17:30

Dalības maksa vienam dalībniekam par abām nodarbību dienām: EUR 75.00.
Rīgas Lutera Draudzes locekļiem -10% atlaide, EUR 67.50.
Cenā iekļautas tējas/kafijas pauzes, veselīgas uzkodas un vienas veģetāras pusdienas.
Pagalmā ir bezmaksas autostāvvieta.

Pieteikšanās, aizpildot anketu: https://forms.gle/ZN9yLUyN1fYRsJUh8
vai info@izaugt.lv