Bezmaksas psihologa konsultācijas

Centrs cilvēka izaugsmei “Torņakalns” piedāvā bezmaksas psihologa konsultācijas, sniedzot atbalstu gan dažādu krīžu situācijās nonākušajiem, gan palīdzot ikvienam, kurš vēlas uzlabot savu pašsajūtu, attiecību un dzīves kvalitāti.

Jolanta bogustova

Jolanta Bogustova ir “psihologs apmācībā”, strādā ar bērniem un pieaugušajiem, sniedz individuālās psihologa konsultācijas un piedāvā psiholoģisku atbalstu:
• izprotot attiecības ģimenē, darbā un pārvarot izaicinājumus;
• iepazīstot sevi: izzinot personības potenciālu, sekmējot izaugsmi, paaugstinot pašvērtējumu;
• apzinoties savu emocionālo un fizisko stāvokli, vajadzības;
• pilnveidojot saskarsmes un komunikācijas prasmes;
• izdarot izvēli izglītības un karjeras jautājumos;
• pārvarot stresu, izdegšanu.
Savā darbā izmanto jaunāko zinātnisko pētījumu atziņas. Atbilstoši klienta vajadzībām un mērķiem, papildu psiholoģiskai konsultēšanai izmanto tālākizglītības kursos apgūtās zināšanas.
Jolantai iegūts bakalaura grāds, apgūst maģistratūras studijas psiholoģijā, klīniskās psiholoģijas apakšprogrammā Latvijas Universitātē. Sertifikāts par vecāku mācību programmas “Bērna emocionālā audzināšana” apguvi. Sertifikāts par apmācību kursa “Krīzes intervence” apgūšanu, Krīzes centrs “Skalbes”.
Konsultāciju laiki:
Trešdienās no plkst. 12:00 notiks konsultācijas pie Jolantas Bogustovas, iepriekš piesakoties pa tālruni +371 29266181.

aija zemribo

Psiholoģe Aija Zemribo uz konsultācijām aicinām pieteikties dažādu psiholoģisku un emocionālu problēmu gadījumos – paaugstināta trauksme, depresija, grūtības socializēties un veidot attiecības. Studiju laikā Aija interesējusies tieši par bērnu un jauniešu problēmām, bijusi praksē Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas psihiatrijas nodaļā. Aija saka: “Bērni veidos nākotnes pasauli, viņi ir mūsu prieka un mīlestības avots, tāpēc viņu labsajūta – gan psiholoģiskā, gan fiziskā- ir nenovērtējami svarīgas”. Aija ir pabeigusi krīzes intervences teorētisko un praktisko apmācību biedrībā “Skalbes”, tāpēc var sniegt atbalstu un palīdzību psiholoģisku krīžu situācijās un pēc tikko pārciestām smagām emocionālām traumām. “Nedrīkstam aizmirst, ka cilvēka veselība nesastāv tikai no fiziskās labsajūtas, lielu daļu mūsu domu un sajūtu veido emocionālā, psihiskā veselība, tāpēc aicinu jūs par to neaizmirst un problēmu gadījumā griezties pēc palīdzības”, tā Aija Zemribo.
Konsultāciju laiki:
 Ceturtdienās no plkst. 16:00 līdz 18:00 notiks konsultācijas pie klīniskās psiholoģes Aijas Zemribo, iepriekš piesakoties pa tālruni +371 29269060.

  • Pastāsti citiem