Diskusiju cikls “Vakara sarunas par teoloģiju” Rīgas Lutera draudzes centrā no 25. septembra

Pirmā saruna šajā ciklā norisināsies 25. septembrī 18.30-20.00 un tās tēma būs “Pazudušā Svētā Gara atgriešanās jeb kā pasaulē atklājas Dieva svētums”, kurā piedalīsies mācītājs Linards Rozentāls un teoloģijas maģistre Aira Līcīte, kura par šo tēmu šogad ar izcilību ir aizstāvējusi maģistra darbu LU Teoloģijas fakultātē.

Rietumu teoloģijā kristīgais vēstījums pārsvarā tiek veidots ap grēku un Jēzus pestījošo krusta nāvi. Tomēr fokusējoties tikai uz to, netiek pietiekami ņemts vērā Dieva nodoms, kas atklājas Radīšanā, Israēla tautas vēsture, Jēzus dzīves notikumi un Jēzus sekotāju kopienu veidošanās. Vēl vairāk – šādā vēstījumā uzkrītoši iztrūkst Svētais Gars kā līdzvērtīgs Trīsvienības elements.

Vakara sarunā par teoloģiju mēs pievērsīsimies alternatīvai pieejai – mēģināsim kristīgo vēstījumu izstāstīt saistībā ar Radīšanā atklāto Dieva nodomu – darīt visas lietas svētas. Dieva svētums, kas atklājas Radīšanas septītajā dienā, turpinās kā svētuma pavediens cauri visai turpmākajai vēstures gaitai – Israēla tautas pieredzē ar Dievu, Jēzus personā un dzīvē, Svētā Gara personā un darbā – cilvēkiem dodot iespēju būt saistītam ar Dieva svētumu un piedalīties visas pasaules svēttapšanā. Ar Jēzu Dieva svētums ienāk konkrētā cilvēkā, Jēzus nes sevī Dieva svētumu un dāvā šo Dieva būtību pasaulē, dodot tai Svēto Garu. Tas ir Jēzus nākšanas galvenais iemesls.  Ar Svēto Garu Dieva svētums cilvēkam pienāk vistuvāk, iemājo pašā cilvēkā, ļaujot būt saistītam ar Dieva svētumu, un tādejādi piedzīvot grēku piedošanu un savas  dzīves dziedināšanu un transformāciju. Svētais Gars ir arī autors sarežģītai un bagātīgai kopienai ekklesia (draudze) un saista cilvēku ar mirušo augšāmcelšanos un mūžīgo dzīvību.

Laipni aicināti visi interesenti!

Informējam, ka šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes.