ČETRDESMIT DIENĀS LĪDZ ZIEMSVĒTKIEM. TRĪSDESMITĀ DIENA.

ČETRDESMIT DIENĀS LĪDZ ZIEMSVĒTKIEM. AR APUSTUĻU TICĪBAS APLIECĪBU.
TRĪSDESMITĀ DIENA. …UN GRĒKU PIEDOŠANU.

Grēku jeb parādu piedošana atver durvis uz visu. Jēzus grēkus piedeva bez grēksūdzes. Paralizētajiem viņš piedeva grēkus un zuda arī fiziskais stīvums. Laulības pārkāpējai viņš nepārmeta ne vārda. Tā ir pilnīgi jauna dzīves perspektīva, kas atklājas Jēzū. Bez šādas gatavības un spējas piedot mūsu savstarpējo attiecību dziedināšana nav iespējama. Bez gribas un spējas apzināties savas paša ēnas un tiekties pēc absolūcijas transformējošā spēka. Bez parādu beznosacījuma atlaides – sākot no no personiskiem ievainojumiem līdz kolektīvajiem – starp valstīm un nācijām, un varas sistēmām – nebūs nedz miera, nedz dziedināšanas, nedz taisnīguma, nedz izlīguma. Viss sākas ar tavas tumšās puses apzināšanos, bez kā nav iespējama nekāda garīga izaugsme. Savā grāmatā “Dzīve kopībā” Dītrihs Bonhēfers raksta, ka tas, kurš paliek viens ar ļauno sevī, paliek pavisam viens, un šaubās, vai piedošanu var pieredzēt tikai un vienīgi Dieva priekšā, bez otra cilvēka personiskas klātbūtnes. Kristus manis paša sirdī ir vājāks nekā otra cilvēka klātbūtnē. Mēs, beigu beigās, nespējam dzīvot, ja mums kāds laiku pa laikam skaidri nepasaka – Tev Tavi grēki ir piedoti, parādi atlaisti. Piedošana ir izšķiroša, lai atraisītos samezglojumi arī ģimeņu sistēmās, kurās traumatiskas pieredzes un nepiedoti parādi tiek pārnestas no paaudzes uz paaudzi. Tāpat kā svētības. Ja terminam “iedzimtais grēks” ir vēl kāda nozīme, tad tā ir šī. Mēs katrs piedzimstam ar parādiem. Pēdējos gados viena no draudzes dvēseļkopšanas darba daļām ir semināri, kuros dalībnieki iedziļinās savas ģimenes sistēmas ciltskokā, meklējot tajā samezglojumus un svētības. Šādi samezglojumi, ielūzumi, aizprosti ietekmē mūs trīs vai četru paaudžu garumā. Šāds seminārs – kā reiz – sākas mūsu draudzē attālināti šovakar. Apzinoties šos samezglojumus un uzticot tos Dieva beznosacījuma mīlestībai un piedošanai, pārkārtojas visa sistēma, konflikti sāk atraisīties, mīlestība plūst daudz brīvāk.

Mācītājs Linards Rozentāls

Linarda rakstiņiem (4)

Informējam, ka šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes.