ČETRDESMIT DIENĀS LĪDZ ZIEMSVĒTKIEM. DIVDESMIT TREŠĀ DIENA.

ČETRDESMIT DIENĀS LĪDZ ZIEMSVĒTKIEM. AR APUSTUĻU TICĪBAS APLIECĪBU.
DIVDESMIT TREŠĀ DIENA. …no kurienes Viņš atnāks tiesāt dzīvos un mirušos.

Iztēloties Kristus otro atnākšanu un pasaules galu man īsti iespējams nav. Vai Kristus parādīsies kā vairākdimensionāls lāzerstars? Nē, taču. Mēs arī zinām, ka pasaules gals arī nav nekāds “gals”, bet gan mērķis. Pasaule tiks pabeigta, sasniegs savu mērķi. Vai pasaules mērķis ir Kristus? Kad viss ir Kristū un nekas nav bez Kristus. Kad visi ir Dieva bērni un mīlestība ir uzvarējusi visos un visā. Jā, tāds pasaules gals man ļoti patiktu. Kad Kristus ir pāri visām varām un visiem spēkiem uz zemes un debesīs. Taču tik vienkārši arī tas viss nebūt nav. Jo dzīvē tik daudz kas paliek nepabeigts un nenokārtots. Netaisnības un ļaunprātības tā arī paliek neizlīdzinātas. Tik daudz kas ir tāds, kas nevar tāds palikt. Tam visam ir jānāk vēlreiz gaismā. Noziedzniekiem ir jāstājas savu upuru priekšā – visu laikmetu un visu gadsimtu. Tas viss nevar tā vienkārši pats no sevis iegūt noilgumu vai aizmirsties. Ir jābūt vienai “patiesības un izlīguma komisijai”, kuras priekšā tas viss tiek nolikts uz galda. Pēdējā tiesa. Tās mērķis gan nav nevienu iemest ellē, bet gan rast šķietami neiespējamo – izlīgumu noziedznieku un viņu upuru starpā. Izlīgums ir gan ceļš, gan mērķis. Tāda ir šī pēdējā tiesa un pasaules gals. Pēc šādas tiesas ir dzimusi jauna pasaule. Es esmu pārliecināts, ka šajā “tiesā” Jēzus nav apsūdzētājs. Apsūdzētājs ir kāds cits, kuram ticības apliecība neparāda ne mazāko godu, nepiemin to pat ar pušplēstu vārdu. Cilvēkus pārstāv mierinātājs un aizstāvis. Un Jēzus šajā tēlojumā ir tiesnesis. Un, cik nu es saprotu no Jēzus, Viņš ir ļoti žēlsirdīgs tiesnesis, svešāda viņam ir šī loma. Viņš nevis notiesā, bet iztaisno. Viņš ir bijis mūsu ellēs. Viņš saprot, kāpēc mēs tādi – to, ko mēs paši neapzināmies un automātiski reproducējam tālāk viens uz otru. Jēzus, kurš tic labākajam, kas katrā no mums ir – arī tam, ko mēs paši sevī nespējam pamanīt. Mēs ticam uz šādu pēdējo tiesu – visa ar visu izlīgumu un izlīdzināšanos. Uz jaunu lappusi visā, kas ir.

Mācītājs Linards Rozentāls

L1 (6)

Informējam, ka šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes.