Amatā ievedīs jauno draudzes padomi

Svētdien, 13.maijā, dievkalpojuma laikā amatā tiks ievesta jaunā draudzes padome, pieņemot svinīgo solījumu uzticīgi un uzcītīgi pildīt amata pienākumus, kas tiks pārņemti no iepriekšējās draudzes padomes. Draudzes padomes, valdes un revīzijas komisijas vēlēšanas notika marta beigās. Tika ievēlēti 16 padomes locekļi, tostarp uzticot draudzes priekšnieka pienākumus ilggadējai padomes loceklei Žanetei Dronei.

Jaunā padome jau sākusi neformālu darbu gan pie komandas saliedēšanas un sadarbības modeļa izstrādes, gan būtiskāko jautājumu identificēšanas, kurus plānots risināt tuvāko 3 gadu laikā. Radošā veidā iezīmējot Rīgas Lutera draudzes nākotnes vīziju, padomes locekļi vienojās strādāt pie:
• komunikācijas pilnveides jautājumiem, tostarp plašākas draudzes locekļu iesaistes un viedokļa izzināšanas;
• draudzes centra attīstības iespējām, piedāvājot aizvien vairāk izglītojošu pasākumu sevis izzināšanai un garīgai attīstībai;
• brīvprātīgā darba programmas ieviešanu, kas palīdzētu draudzes kalpošanā iesaistīt jaunus papildspēkus.

Visi padomes locekļi ir vienojušies par manifestu “Mēs ticam”, iezīmējot būtiskākās vērtības, principus, apņēmību un atbildību turpmākajā padomes darbā, lai kopīgi rūpētos par mūsu draudzes un baznīcas nākotni.

Manifests “Mēs ticam”

Mēs ticam, ka Kristus ceļš un praktiska sekošana Viņam, ne tikai pielūgsme, ir visaptveroša atbilde un risinājums mūsdienu cilvēka personīgajām, kā arī sabiedrības un pasaules kopējām problēmām. Mēs ticam, ka Kristus neizvirza mums formālus kritērijus, lai mēs kļūtu par Viņa sekotājiem, jo Dieva mīlestība ir nediskriminējoša un attiecas uz absolūti ikvienu cilvēku šajā pasaulē. Mēs ticam, ka sekošana Kristum nozīmē pieaugšanu mīlestībā, iecietībā, spējā saprast un pieņemt citam citu.

Mēs ticam, ka mūsu draudze ir droša un ikvienam pieejama vieta un vide, kura dod daudzveidīgas iespējas, formu un saturu, lai mēs kļūtu mīlošāki, atvērtāki, patiesāki un līdzsvarotāki – augtu garīgi, emocionāli, attīstītu savu domāšanu un mācītos veidot veselīgākas attiecības ar sevi un citiem.

Mēs priecājamies, ka ar savas draudzes īpašo garu un darbības veidu bagātinām ne tikai Latvijas luterisko baznīcu, bet arī aktīvi piedalāmies Latvijas sabiedrības vērtību veidošanā un uzturēšanā. Mēs ticam, ka kristīgais pasaules skatījums, kuru dzīvu uztur baznīca, draudze un cilvēks pats, ir absolūti aktuāls un derīgs pasaulei un latviešiem 21. gadsimta sākumā.

Apzinoties šī darba jēgu mums pašiem, baznīcai un sabiedrībai kopumā, mēs vēlamies aktīvi turpināt radīt un uzturēt dzīvu šo īpašo vietu, Torņakalnu, kur cilvēki mācās un piedzīvo tādas attiecības ar sevi, Dievu un citiem, kādas tās mums māca Kristus. Mēs apzināmies, ka tas no mums prasa personīgu kalpošanu, laiku, ziedošanos, līdzdarbošanos, sadarbošanos un degsmi. Mēs apzināmies, ka mūsu darbs ir vislielākajā mērā atkarīgs no tām attiecībām, kādas veidojam savā, padomes locekļu, starpā.

Mēs ticam, ka darbs padomē vienlaikus var būt gan konkrētu uzdevumu risināšana, gan katra padomes locekļa personīga izaugsme un uzplaukums. Mēs ticam, ka tikai aktīvi atbalstot cilvēkus, kuri dara šo darbu, viņu izaugsmē, ir iespējams gādāt, ka arī draudze ir dzīva un augoša. Mēs zinām, ka tas no mums prasa atklāt savu ievainojamību, īstenot konkrētas prakses, taču to visu caurstrāvo labs un mīlestības pilns nodoms – augt kopā.

Mēs ticam, ka mums izdosies!

Informējam, ka šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes.