22. FEBRUĀRĪ NOTIKUSI DRAUDZES LIELĀ SARUNA

22. februārī Draudzes namā pulcējās 120 draudzes locekļu, lai pie tējas krūzes brīvā atmosfērā atskatītos uz pērnā gada paveikto un notikušo, uzzinātu par draudzes lielākajām nākotnes iecerēm, kā arī ievēlētu un sveiktu jauno draudzes padomi un revidentus.

Ieskatu draudzes 2014. gadā paveiktajā garīgajā darbā sniedza virsmācītājs Indulis Paičs, savukārt ar draudzes galvenajiem saimnieciskajiem notikumiem, kā arī ar skaitļiem un tendencēm, kas raksturo baznīcas ienākumus un izdevumus, klātesošos iepazīstināja draudzes priekšnieks Viesturs Kuļikovskis.

Kopsapulces dalībnieki noklausījās Māras Līgutas sniegto revidentu ziņojumu, bet pēc tam mācītājs Linards Rozentāls visus iepazīstināja ar topošā Dvēseļu dārza ieceri un skicēm. Plašu draudzes locekļu interesi un diskusijas izraisīja sāktais baznīcas remonts. Interjera dizainere Ināra Cine prezentēja baznīcas vēsturiskā krāsojuma izpētes rezultātus un baznīcas jaunā interjera skices.

Tika atklāts, ka mūsu baznīcā pēdējo 20 gadu laikā remonts nav bijis veikts, un būvniecības eksperti ir konstatējuši vairākus progresējošus bojājumus baznīcas iekštelpās, ko draudzes padome plāno šogad novērst. Ir veikta lietus ūdeņu novadīšanas sistēmas uzlabošan un sākts baznīcas remonta pirmais posms – altārdaļas atjaunošana. Tomēr tikai no ziedotāju atbalsta ir atkarīgs, vai tiks īstenots visas baznīcas remonts. Plānotās remonta izmaksas ir 147 000 eiro.  Šī summa draudzei ir jāsavāc tuvāko mēnešu laikā, lai varētu laikus sākt remontu un svētīt Ziemsvētkus jau atjaunotās telpās. Atskatoties uz jau paveikto – uzcelto Draudzes namu un vērienīgo palīdzību sabiedrībai ārpus draudzes –, varam secināt, ka Rīgas Lutera draudze jau ir pierādījusi, ka to spēj.

Ikviens ir sirsnīgi aicināts atbalstīt baznīcas atjaunošanu ar naudas līdzekļiem, ziedojot tos Rīgas Lutera draudzes bankas kontā. Baznīca mums devusi ir daudz, tagad ir mūsu iespēja dot baznīcai…

Draudzes gada nozīmīgākā saruna noslēdzās ar jaunās padomes un revidentu vēlēšanām. Jaunās padomes un revidentu locekļu saraksts

 

Informējam, ka šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes.