Notikusi Rīgas Lutera draudzes 2014. gada kopsapulce

23.februārī Rīgas Lutera draudzes locekļi tika aicināti pulcēties draudzes namā, lai atskatītos uz iepriekšējā gadā paveikto un plānotu, ko mēs kā draudze varam darīt uz priekšu. Šo ikgadējo draudzes kopsapulci tradicionāli ievadīja baznīcas virsmācītāja uzruna, tai sekoja draudzes priekšnieka un revidentu ziņojumi, un sanāksmi noslēdza īpaša prezentācija.

Virsmācītājs Indulis Paičs savā ziņojumā atzīmēja, kāds ir draudzes svarīgākais un primārais uzdevums: „Mēs pastāvam ne tikai sevis dēļ, sava prieka dēļ. Šī ir vieta, kur augt un dot iespēju augt citiem. Augt un sajust patieso aicinājumu, pamudinājumu iet garīgo ceļu, iedvesmojot arī pārējos sekot.” Patlaban Rīgas Lutera draudze ir lielākā luterāņu draudze Latvijā un Baltijā, ar aptuveni 4600 draudzes locekļiem. 2013. gadā vien draudzē tika uzņemti 323 jauni locekļi, kristīti 278 bērni, laulāti 88 pāri, noturēti 218 dievkalpojumi un citi svētbrīži.

Nevar ne izmērīt, ne saskaitīt visa gada garumā paveikto garīgo darbu mūsu draudzes un baznīcas ietvaros, tomēr Indulis Paičs izcēla divus īpaši nozīmīgākos projektus.

Jauna interneta vietne

Pirmkārt, rudenī tika atklāta Rīgas Lutera draudzes jaunā interneta vietne. Nozīmīgākais jauninājums ir atrodams tieši tās saturā un spējā uzrunāt, būt noderīgai cilvēkam jebkurā attālumā un jebkurā diennakts stundā. Vietnes jaunā sadaļa „Mediatēka” visu, kas redzams un dzirdams baznīcā, padara pieejamu ikvienam, pārvarot fizisku attālumu, laika joslas un citus šķēršļus. Šis multimediju risinājums ļauj cilvēkam ar datora un interneta palīdzību būt klātesošam dievkalpojumos, dažādās lekcijās, meditācijās un citos notikumos – neierobežotā daudzumā, bez maksas un bieži vien pat tiešraidē (skat. luteradraudze.lv un tornakalns.eu).

Kristīgā meditācija

Otrkārt, kristīgā meditācija – klusās lūgšanas forma, kas kontrastē ar mūsdienu skaļumu un informācijas pārpilnību, ir kļuvusi gluži vai par Rīgas Lutera draudzes zīmolu. Ar kristīgo meditāciju var iepazīties īpašās tai veltītās lekcijās, nodarbībās (pat veselas dienas garumā), arī sestdienu dievkalpojumos, dodot vairāk vietas mieram, klusumam un iespējai tuvoties Dievam pāri vārdiem un skaņām. Kontemplatīvais dievkalpojums un meditācija mūsu draudzē ir tās novitātes, kas liek paskatīties krietni plašāk un atmest šauros priekšstatus par kristīgo garīgo praksi.

Virsmācītājs I. Paičs īpašus pateicības vārdus veltīja svētdienas skolas pedagogiem, dāmu komitejai, diakonijai, komunikācijas grupai, padomei, mācītājiem, pērminderiem, algotajiem darbiniekiem un visiem, kuri savu laiku un sirdi velta aktīvai draudzes dzīvei.

Draudzes attīstības virzieni

Mācītājs Linards Rozentāls sniedza interesantu un iedvesmojošu izklāstu par Rīgas Lutera draudzi, tās vēsturisko attīstību, raksturojošām iezīmēm un svarīgākajiem uzdevumiem šobrīd.

L. Rozentāls norādīja uz draudzes fenomenu: „Lai gan Rīgas Lutera draudzei nav lielākās telpas, baznīca neatrodas visblīvāk apdzīvotā reģionā un salīdzinoši nesen luterāņu ticība bija minoritāte mūsu valstī, tā varējusi attīstīties par lielāko latviešu luterāņu draudzi. Galvenais iemesls – spēja mainīties, spēja pielāgot savu saturu un formu atbilstoši laikam un vajadzībām.”

Linards Rozentāls saskatījis trīs jaunus, nozīmīgākos draudzes darba mērķus šim laikam:

  1. Uzrunāt aizvien plašāku sabiedrību latviski runājošo visā pasaulē (!) tādā izteiksmē, kas nepieciešama mūsu gadsimta cilvēkiem. Piemēram, ar projektu „Mediatēka” būt pieejamiem arī ārzemēs dzīvojošajiem latviešiem.
  2. Palīdzēt cilvēkiem garīgi augt un visu pārējo pakārtot vienīgi šim mērķim.
  3. Meklēt un izmēģināt jaunas pieejas, instrumentus un tēmas garīgajā darbā, kļūstot par sava veida garīgo laboratoriju.

Kristīgā meditācija, brīvprātīgo darbs Vecāku mājā un projekts „Dvēseļu dārzs” ir tās novitātes, kas nākušas, attīstījušās līdz ar neatlaidīgu garīgo darbu. Ir jau iezīmējušies arī nākotnes sapņi un vīzijas – saistītas ar garīgas prakses pasākumu rīkošanu, sociāliem tīkliem intetrnetā un mediatēkas plašāku izmantošanu.

Mācītāju specializācija

Pēdējā laikā baznīcas mācītājiem ir iezīmējušies katram savi darbības virzieni jeb profili, kas ļauj uzrunāt dažādus sabiedrības pārstāvjus. Mācītājs Kaspars Simanovičs iegulda savu laiku iesvētes mācību un pirmslaulību semināru vadīšanai, virsmācītājs Indulis Paičs vada meditācijas nodarbības un lasa lekcijas Rīgas Luteras draudzē un ārpus tās. Savukārt mācītājs Linards Rozentāls uzrunā cilvēkus eneagrammas semināros, kā arī Bērnu slimnīcā sniedz kristīgo impulsu bērnu vecākiem grūtā brīdī.

Baznīcas remonts

Draudzes priekšnieks Viesturs Kuļikovskis kopsapulci iepazīstināja ar draudzes nākotnes saimnieciskajiem plāniem, kā arī skaitļiem un tendencēm, kas raksturo baznīcas aizgājušo gadu ienākumus un izdevumus.

V. Kuļikovskis atklāja, ka plānotais baznīcas kosmētiskais remonts patlaban izskatās jau kā reāla iecere, pateicoties cienījamās Lidijas Grūbes kundzes atstātajam mantojumam draudzei un citiem ziedotājiem, kas ziedojuši tieši šim mērķim. Šobrīd jau ir veikta baznīcas vēsturiskā krāsojuma izpēte un pasūtītas veicamo darbu skices atbilstoši ēkas vēsturiskajam statusam un pētījumiem.

Finanses

Pēdējie četri gadi no ieņēmumu viedokļa ir bijuši diezgan stabili, tomēr vērojama tendence ziedojumu apjomam mazināties. Mazinās reģistrēto ziedotāju skaits. 2013.gadā ir krities kopējais ziedojumu apjoms. Situāciju izlīdzinājusi tālredzīga draudzes saimnieciskā darbība, piemēram, ienākumi no vecā draudzes nama telpu iznomāšanas bērnudārzam.

Arī pāreja uz eiro var negatīvi ietekmēt draudzes nepārtrauktam darbam nepieciešamo finansējuma apjomu, jo jaunā piecu eiro naudas zīme vairs nav tas pats, kas ziedotājam ierastais pieclatnieks, tāpēc cilvēki tiek aicināti apdomāt, iesaistīties un atbalstīt draudzē notiekošo ar savu pienesumu, lai draudzē turpinātu darboties esošās iestrādes un neizsīktu nākotnes ieceres.

Savas uzrunas noslēgumā draudzes priekšnieks pateicās visiem kalpojošajiem draudzes locekļiem, piebilstot, ka kalpošana jeb brīvprātīgais darbs – tā ir lieliska iespēja gūt garīgo pieredzi un augt, dodot citiem.

Draudzes revīzijas komisijas pārstāve Māra Līguta ziņoja, ka neesot atklātas būtiskas novirzes no pieņemtā budžeta, nav atklāti likuma un baznīcas kārtības pārkāpumi, nav noviržu uzrādītajās atskaitēs, kontu atlikumos, baznīcas mantiskajā īpašumā, un draudzes finansiālās saistības ar LELB nokārtotas savlaicīgi.

Draudzes padome

Draudzes kopsapulce ievēlēja draudzes padomes vēlēšanu nominācijas komisiju sešu cilvēku sastāvā. Komisijai gada laikā būs jāstrādā pie jaunās padomes ievēlēšanas.

Draudzes kopsapulce ir ikgadējs pasākums visiem Rīgas Lutera draudzes locekļiem, kurā ir iespēja plašāk iepazīties ar informāciju par baznīcas un draudzes attīstību, finansiālām atskaitēm, uzdot jautājumus un veikt ierosinājumus. Draudzes locekļi laipni aicināti piedalīties nākamajā kopsapulcē pēc gada.

Informējam, ka šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes.