Lielais mielasts – palīdzība citiem un pašiem sev

Ziemsvētku laikā, 28. decembrī, Rīgas Lutera draudze rīkoja tradicionālo Lielo mielastu draudzes aprūpē esošām trūcīgām ģimenēm un vientuļiem cilvēkiem. Mielastā piedalījās 120 cilvēki no 50 ģimenēm. Mielasta dalībnieki klausījās koncertu un cienājās ar svētku pusdienām, bet bērniem sevišķu prieku sagādāja Ziemsvētku vecītis, dāvanas un rotaļas pie eglītes.

Lielo mielastu ļāva sarīkot labas gribas cilvēku saziedotā nauda Adventa tirdziņā 910 latu apmērā un 49 brīvprātīgo iesaistīšanās Lielā mielasta sagatavošanas un norises darbos.

Kalpošana kā garīga disciplīna

Kalpošana ir spēcīga garīga disciplīna. Ir viegli izdarīt pakalpojumu kādam noderīgam cilvēkam, taču noliekties pie tā, kuram nekā nav, prasa no mums garīgu spēku, līdzcietību un pazemību. Kalpošana mums ļauj šīs īpašības pakāpeniski nostiprināt.

Rīgas Lutera draudzes mācītājs Indulis Paičs saka: „…ir labi saņemt teorētiskas zināšanas par garīgām praksēm un disciplīnām, tomēr būtiskas pārmaiņas mūsos sākas tikai praktiskas rīcības ceļā. Šādā nozīmē kalpošana ir neatņemama mūsu garīgā ceļa sastāvdaļa. Ieguvēji pavisam noteikti ir ne tikai tie, kuriem mēs drīkstam palīdzēt, bet arī mēs paši.”

Pateicības brīvprātīgajiem

Mielasta sagatavošanas darbos piedalījās 12 brīvprātīgie, mielasta laikā – 37 brīvprātīgie.

Rīgas Lutera draudze, tās mācītāji un diakonijas vadītāja sirsnīgi pateicas visiem, kuri ieguldīja savus līdzekļus, spēkus un laiku Lielā mielasta sekmīgā norisē:

  • Pusdienas: Endijs Bērziņš un restorāni „Vairāk Saules”
  • Trauki un galda piederumi: SIA „Gemoss” darbinieki
  • Mūzika: Dzintars Beitāns, Ilze Sprance, Laura Ezera
  • Reģistratūra: Rudīte, Anete, Anita, Krista
  • Brīvprātīgie virtuvē: Silva, Ilze, Lilita, Pārsla, Agris, Daiga
  • Viesmīļi: Katrīne, Jānis, Irisa, Māra, Gatis, Anitra, Inta, Inga, Kristīne, Zanda, Aleksandra, Daiga
  • Dāvanas bērniem: bērnudārzu “Varavīksne” un “Bambino” darbinieki
  • Bērnu rotaļas: Juris, Gerda, Aiga, Inga, Ivo, Normunds, Roberts, Beāte, Estere
  • Fotografēšana: Ieva
  • Sagatavošanas darbi: Diāna, Evija, Ilze, Līga, Rudīte, Anete, Īrisa, Aiga, Inga, Ruta, Ilona, Marika

Īpaša pateicība visiem tiem, kas brīvprātīgajā darbā iesaistījās pirmo reizi. Draudze ļoti priecātos par tik sirsnīgu brīvprātīgā darba veicēju atsaucību arī citos draudzes rīkotajos pasākumos.

Fotogrāfijas

Lielais mielasts fotogrāfijās

DSC_6307DSC_6201DSC_6202DSC_6204DSC_6205

Informējam, ka šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes.