Kristus Debesbraukšanas dienas dievkalpojums 9. maijā

Debesbraukšanas dienas dievkalpojums 2024

Debesbraukšanas dienas dievkalpojums Rīgas Lutera baznīcā ceturtdien, 9. maijā 18.00

Jāņa evaņģēlijā Jēzus daudzas reizes saka: “Es aizeju pie Tēva”. Šajos vārdos arī ir atrodama visa Debesbraukšanas jēga. Jēzus saka, ka tieši tāpēc, ka Viņš aiziet, Viņa mācekļi varēs darīt to pašu ko Viņš un vēl lielākas lietas nekā Viņš. Jēzus Tēvs var būt mūsos tāpat kā Viņā. Jēzus mīlestība, kas atklāj savu virsotni krusta nāvē, dod mums iespēju saņemt to pašu Garu, kas Jēzū. Tas, ka Jēzus dzīvoja, un tas, kā Viņš mira, mums atklāj ceļu uz debesīm. Nevis, lai mēs pēc nāves nokļūtu debesīs, bet, lai mēs debesis – šo nesavtīgo beznosacījuma mīlestību, ar kuru Dievs mīl mūs – īstenotu šeit uz zemes, savas dzīves laikā. Pie Dieva var nonākt tikai tad, kad tu esi atzinis mīlestību par vislielāko šīs realitātes patiesību. To arī nozīmē Jēzus vārdi, ka neviens nenāk pie Tēva kā vien caur mani. Tieši šī mīlestība ir tā, kas ļauj atstāt aiz muguras grēkā krišanu, nedzīvot kā grēka vergiem, bet apzināties šo atkarību, ieraudzīt, kā mēs ik dienas krītam grēkā, bet tagad mēs zinām, ka ir ceļš laukā no šīs nolemtības, mīlestības ceļš – sevi mīlot, citus mīlot, uztverot Dieva mīlestību, kas izlejas šajā pasaulē ik mīļu brīdi. Kas nemīl, nepazīst Dievu. Tam, kas nemīl, tam visas viņa runas par Dievu ir tukšas mucas skaņa, tam, kas nemīl savu brāli, visi darbi, ko tas it kā dara Dieva vārdā, ir velna darbi, ļaunuma un grēka darbi. Svētais Gars ir šīs pasaules patiesais Glābējs. Šis Gars mūs glābj no grēka, nāves un tumsas. Tāpēc tikai ar Svētā Gara nākšanu Jēzus darbs ir piepildīts. Viņš saka: “Viss piepildīts” un atdod mums savu Garu, izelpo to šajā realitātē.
Pret Garu vairs nav iespējams iet. Iešana pret Garu nekad nebeidzas ne ar ko labu. Tur, kur cilvēki nostājas pret Dieva Garu, kur vairo naidu, nemīlestību, nepiedod, iznīcina, otru neuzskata par tādu pašu Dieva bērnu kā viņš pats, tie savu spriedumu jau ir saņēmuši. Viņiem nav un nevar būt visa vara uz zemes un debesīm, jo Jēzus ir Kungs, Viņa mīlestība ir tā, zem kuras sabrūks visas varas un spēki, visas sistēmas. Vai tas notiks rīt vai ne rīt, mēs nezinām, jo Dieva darbs ir lēns. Jebkura transformācija prasa gadu desmitus, dažkārt gadsimtus. Jo te ir runa nevis par ātru problēmas risinājumu, bet par augšanu. Katra atsevišķā cilvēka dzīves transformācija – rakstura, uzvedības, pilsoniskās dzīves, attieksmju, paradumu maiņa, atkarību apzināšanās, dzīves svētdarīšana ir grandiozs process, bet, ja mēs runājam par sabiedrībām un visu cilvēci, tad tas projekts, pie kura stāvam pašā sākumā. Visai cilvēcei tiek dota iespēja būt mūžīgi dzīvai, bet šīs augšanas aizsākums ir draudze, jaunā kopiena, kā aitas vilku vidū, dzīve priekš citiem, dzīve caur nomiršanu visam, kas sēj nāvi.

Mācītājs Linards Rozentāls

Informējam, ka šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes.