Praktiska palīdzība

Diakonijas vadītāja Ieva Ansone pieņem apmeklētājus Draudzes centrā pēc iepriekšēja pieraksta trešdienās 15.00-18.00.

Tālr. 28345443, ieva.ansone@luteradraudze.lv

Mājapmeklējumi

Mājapmeklējumi pie draudzes locekļiem, kuri slimības un nespēka dēļ nevar iesaistīties draudzes dzīvē un draudzes locekļu apciemojumi slimnīcās.

Juridiskā palīdzība

Draudzes locekļiem ir iespēja saņemt bezmaksas konsultācijas juridiskos jautājumos. Zvērināts advokāts Viesturs Zauls pieņem, iepriekš pierakstoties pie Diakonijas vadītājas Zanes Heinces.

Psiholoģiskā palīdzība

Ja draudzes locekļiem nepieciešama psiholoģiska palīdzība, lūgums piteikties kancelejā

Mediatora konsultācija

Lietišķu vai privātu attiecību domstarpību risināšana ar neitrālas trešās personas – mediatora – palīdzību. Tās mērķis ir panākt visām strīdā iesaistītajām pusēm pieņemamu risinājumu. Mediācija ir brivprātīga, sarunas notiek nepiespiestā atmosfērā, ievērojot konfidencialitāti. Jautājumiem aicinām sazināties ar Andu Doni, zvanot pa tālruni 26 526 464 vai rakstot e-pastu uz sobisko@gmail.com.

Anonīmie alkoholiķi

Iknedēļas sanāksmes, konsultācijas. Informācija pa tālr. 29 235 310 (Astra) vai 29 559 451 (Juris).

Līdzatkarības atbalsta grupa

Draudzē vairākas reizes gadā notiek 12 nodarbību cikls, lai palīdzētu dalībniekiem labāk saprast un pieņemt pašiem sevi, dzirdēt sevi, atklāt savas jūtas un vajadzības, iegūt jaunu redzespunktu, no kura palūkoties uz grūtībām. Informācija par tālr. 29 412 255 (Agija).

  • Pastāsti citiem