Bērna kristības

Lai kristītu bērnu, šeit elektroniski jāaizpilda bērna kristību pieteikums un vienam vai abiem bērna vecākiem jādodas pie mācītāja.

Kristību pieteikšana

Bērna kristību pieteikums – bērna kristību pieteikšana Rīgas Lutera draudzē.

Pēc pieteikuma iesniegšanas sagaidiet pieteikuma apstiprinājumu. Tas ir automātiski sagatavots e-pasta sūtījums uz jūsu norādīto e-pasta adresi, ko parasti saņem dažu minūšu laikā. Izdrukājiet apstiprinājumu un dodieties pie mācītāja uz Draudzes centru Torņakalna ielā 5, Rīgā, mācītāja pieņemšanas laikā. Uz sarunu ar mācītāju iepriekš nav jāpiesakās. Pieņemšanā pie mācītāja vienojieties par bērna kristību datumu un laiku.

Ja jums nav iespēju elektroniski aizpildīt kristību pieteikumu, to var izdarīt draudzes bibliotēkas datorā pirms pieņemšanas pie mācītāja. Draudzes kancelejā pieteikumu var aizpildīt arī uz papīra veidlapas.

Informācija vecākiem

Vismaz vienam no kristāmā bērna vecākiem (vai cilvēkiem, kas faktiski audzina bērnu) jābūt kristītam un iesvētītam Rīgas Lutera draudzes loceklim.

  • Iesvētību nodarbības Vecāki, kuri nav iesvētīti, aicināti uz iesvētību nodarbībām.
  • Iestāšanās draudzē Vecāki, kuri ir iesvētīti, bet nav Rīgas Lutera draudzes locekļi, aicināti iestāties Rīgas Lutera draudzē.

Noteikumi krustvecākiem

Bērnam var būt viens, divi vai vairāki krustvecāki. Bērnam var arī nebūt krustvecāku. Krustvecākiem nepastāv dzimuma ierobežojumi. Piemēram, bērnam var būt divas krustmātes. Par bērna krustvecāku var arī būt, vienlaikus esot cita bērna krustvecāks.

Krustvecākiem, ja tādus pieaicina, jābūt kristītiem un iesvētītiem. Par krustvecākiem var pieaicināt arī citu tradicionālo Latvijas konfesiju draudžu locekļus.

Kristību laiks

Baznīcā iepriekš noteikta kristību laika nav, par kristību datumu un laiku bērna vecāki vienojas ar mācītāju sarunas laikā.

Kristības

Kristību dienā kristību dalībnieki – bērns un viņa vecāki, ka arī krustvecāki, ja tādi ir paredzēti un pieteikti, ierodas Rīgas Lutera baznīcā 10-15 minūtes pirms noteiktā kristību laika. Kristību dalībnieki pulcējas baznīcas zāles pirmajos solos. Viens no kristību dalībniekiem baznīcā uzmeklē mācītāju, apstiprina ierašanos uz kristībām un atgriežas baznīcas zālē.

Sākoties kristībām, kristību dalībnieki seko mācītāja norādījumiem.

Pēc kristībām mācītājs bērna vecākiem izsniedz kristību apliecību.

  • Pastāsti citiem