Iesvētības

Lai kļūtu par Rīgas Lutera draudzes locekli, nepieciešams būt kristītam un iesvētītam. Tie ir nozīmīgi notikumi, kuros cilvēks apliecina savu ticību Dievam un kas var mainīt cilvēka dzīvi, dodot tai jaunas iespējas.

Iesvētes mācība

Nodarbību kursa sākums: Nākamais kurss sāksies 19. aprīlī plkst. 19.00.

Kristības un iesvētības: Kristības notiks sestdien, 10. jūnijā, dievkalpojumā plkst. 18.00. Pulcēšanās baznīcas mazajā zālē pagrabstāvā, ieeja – baznīcas aizmugurē. Iesvētības notiks svētdien, 11. jūnijā, dievkalpojumā plkst. 12.00. Pulcēšanās Draudzes centrā plkst. 11.30.

Nodarbību norises kārtība: Pirms nodarbības apmeklētājam Draudzes centrā jāpierakstās reģistrācijas lapā. Nodarbību laikā Draudzes centrā lūdzam izslēgt mobilos tālruņus. 

Ja nav apmeklēta kāda nodarbība, par tās tēmu ieteicams noskatīties atbilstošo nodarbības videoierakstu vietnē Tornakalns.eu.

Nosacījumi:

  • Regulāri jāapmeklē iesvētes nodarbības;
  • Iespēju robežās jāapmeklē dievkalpojumi;
  • Iesvētes kursa laikā jāizlasa Jaunā Derība;
  • Līdz 31. maijam jāiesniedz mācītājam Kasparam Simanovičam (Kaspars.Simanovics@LuteraDraudze.lv) rakstu darbs “Kāpēc es gribu iesvētīties?”

Nodarbību tēmas:

Trešdiena          19. aprīlis       Ievads: cilvēks–Dievs–ticība–reliģijas.

Piektdiena         21. aprīlis       Ētika. Baušļi.

Trešdiena          26. aprīlis       Baušļi.

Piektdiena         28. aprīlis       Kristus.

Trešdiena          10. maijs        Dievs.

Piektdiena         12. maijs        Svētais Gars.

Trešdiena          17. maijs        Bībele: Vecā un Jaunā Derība.

Sestdiena          20. maijs, 12.00-17.00   Rekolekcijas “Mana garīgā pieredze”.

Trešdiena          24. maijs        Baznīcas liturģiskais gads. Mūzika. Dievkalpojums.

Piektdiena         26. maijs        Baznīca: draudze–konfesijas–luterisms.

Trešdiena          31. maijs        Sakramenti: kristība–iesvēte; svētais vakarēdiens.

Sestdiena          3. jūnijs, 14.00-17.00   Rekolekcijas “Mana vieta draudzē”.

 

Pieteikšanās iesvētes mācībai

Vārds:
Uzvārds:
E-pasts:
Tālrunis:
Drošības kods: captcha
 

Iesvētes nodarbības Rīgas Lutera draudzē rīko vairākas reizes gadā. Iesvētes nodarbību mērķis ir iepazīstināt ar svarīgākajiem kristietības principiem, lai klausītājs varētu izšķirties par savām attiecībām ar Dievu. Uz nodarbībām aicināti arī tie, kas vēlas laulāties Rīgas Lutera baznīcā, kristīt bērnu vai kļūt par krustvecākiem.

Ja par bērna kristībām tēlaini var sacīt, ka tas ir Dieva teikts „jā” cilvēkam, šādi mums apliecinot savu mīlestību un žēlastību, tad iesvētības ir kā cilvēka jāvārds Dievam. Iesvētības nozīmē pateicību par Dieva žēlastību un vadību, pateicību par visu, ko cilvēks līdz šim ir varējis mācīties un piedzīvot. Iesvētības ir apzināts lēmums arī turpmāk saistīt savu dzīvi ar Dievu un uzņemties atbildību par savu garīgo izaugsmi.

Latvijas evaņģēliski luteriskajā baznīcā, arī Rīgas Lutera draudzē, iesvētīt var no septiņu gadu vecuma, ja bērns ir izgājis atbilstošu apmācību svētdienas skolā. Arī pieaugušie pirms iesvētībām apgūst būtiskākos kristietības jautājumus – Dieva izpratne un klātbūtne cilvēka dzīvē, Kristus nozīme, baušļi, Bībele, lūgšana, meditācija, garīgā dzīve. Kad iesvētes apmācības apgūtas un lēmums par to, ka cilvēks vēlas iesvētīties, pieņemts, nepieciešams aizpildīt draudzes locekļa reģistrācijas pieteikumu un gatavoties iesvētībām.

Ar iesvētību brīdi cilvēks kļūst par Rīgas Lutera draudzes locekli un ir aicināts aktīvi piedalīties draudzes daudzveidīgajā dzīvē.

Iestāšanās Rīgas Lutera draudzē

Pieteikums, lai iestātos Rīgas Lutera draudzē

  • Pastāsti citiem