Iesvētības

Lai kļūtu par Rīgas Lutera draudzes locekli, nepieciešams būt kristītam un iesvētītam. Tie ir nozīmīgi notikumi, kuros cilvēks apliecina savu ticību Dievam un kas var mainīt cilvēka dzīvi, dodot tai jaunas iespējas.

Iesvētes mācība

Nodarbību kursa sākums: Nākamais kurss sāksies trešdien, 2017. gada 6. septembrī, plkst. 19.00.

Kristības un iesvētības: Kristības notiks sestdien, 18. novembrī, dievkalpojumā plkst. 18.00. Pulcēšanās baznīcas mazajā zālē pagrabstāvā, ieeja – baznīcas aizmugurē. Iesvētībasnotiks svētdien, 19. novembrī, dievkalpojumā plkst. 12.00. Pulcēšanās Draudzes centrā plkst. 11.30.

Nodarbību norises kārtība: Pirms nodarbības apmeklētājam Draudzes centrā jāpierakstās reģistrācijas lapā. Nodarbību laikā Draudzes centrā lūdzam izslēgt mobilos tālruņus. 

Ja nav apmeklēta kāda nodarbība, par tās tēmu ieteicams izlasīt J. Rubeņa un M. Subača grāmatā „Dievs ir tepat”, vai noskatīties atbilstošo nodarbības videoierakstu vietnē Tornakalns.eu.

Nosacījumi:

  • Regulāri jāapmeklē iesvētes nodarbības;
  • Iespēju robežās jāapmeklē dievkalpojumi;
  • Iesvētes kursa laikā jāizlasa Jaunā Derība;
  • Līdz 15. novembrim jāiesniedz mācītājam Kasparam Simanovičam (Kaspars.Simanovics@LuteraDraudze.lv) rakstu darbs “Kāpēc es gribu iesvētīties?”

Nodarbību tēmas:

Trešdiena    6. septembris      Ievads: cilvēks – Dievs – ticība – reliģijas.

Trešdiena    13. septembris    Ētika. Baušļi: 5., 4. un 6.

Trešdiena    20. septembris    Baušļi: 3. un 7., 2. un 8.

Trešdiena    27. septembris    Baušļi: 1. un 9., 10.

Trešdiena    4. oktobris          Kristus.

Trešdiena    11. oktobris        Dievs.

Trešdiena    18. oktobris        Svētais Gars

Sestdiena    21. oktobris, 12.00-17.00  Rekolekcijas „Mana garīgā pieredze”

Trešdiena    25. oktobris        Bībele: Vecā un Jaunā Derība

Trešdiena    1. novembris      Baznīca: draudze – konfesijas – luterisms

Trešdiena    8. novembris      Baznīcas liturģiskais gads. Mūzika. Dievkalpojums

Trešdiena    15. novembris    Sakramenti: kristība – iesvēte; svētais vakarēdiens

 

Pieteikšanās iesvētes mācībai

Vārds:
Uzvārds:
E-pasts:
Tālrunis:
Drošības kods: captcha
 

Iesvētes nodarbības Rīgas Lutera draudzē rīko vairākas reizes gadā. Iesvētes nodarbību mērķis ir iepazīstināt ar svarīgākajiem kristietības principiem, lai klausītājs varētu izšķirties par savām attiecībām ar Dievu. Uz nodarbībām aicināti arī tie, kas vēlas laulāties Rīgas Lutera baznīcā, kristīt bērnu vai kļūt par krustvecākiem.

Ja par bērna kristībām tēlaini var sacīt, ka tas ir Dieva teikts „jā” cilvēkam, šādi mums apliecinot savu mīlestību un žēlastību, tad iesvētības ir kā cilvēka jāvārds Dievam. Iesvētības nozīmē pateicību par Dieva žēlastību un vadību, pateicību par visu, ko cilvēks līdz šim ir varējis mācīties un piedzīvot. Iesvētības ir apzināts lēmums arī turpmāk saistīt savu dzīvi ar Dievu un uzņemties atbildību par savu garīgo izaugsmi.

Latvijas evaņģēliski luteriskajā baznīcā, arī Rīgas Lutera draudzē, iesvētīt var no septiņu gadu vecuma, ja bērns ir izgājis atbilstošu apmācību svētdienas skolā. Arī pieaugušie pirms iesvētībām apgūst būtiskākos kristietības jautājumus – Dieva izpratne un klātbūtne cilvēka dzīvē, Kristus nozīme, baušļi, Bībele, lūgšana, meditācija, garīgā dzīve. Kad iesvētes apmācības apgūtas un lēmums par to, ka cilvēks vēlas iesvētīties, pieņemts, nepieciešams aizpildīt draudzes locekļa reģistrācijas pieteikumu un gatavoties iesvētībām.

Ar iesvētību brīdi cilvēks kļūst par Rīgas Lutera draudzes locekli un ir aicināts aktīvi piedalīties draudzes daudzveidīgajā dzīvē.

Iestāšanās Rīgas Lutera draudzē

Pieteikums, lai iestātos Rīgas Lutera draudzē

  • Pastāsti citiem