Iesvētības

Lai kļūtu par Rīgas Lutera draudzes locekli, nepieciešams būt kristītam un iesvētītam. Tie ir nozīmīgi notikumi, kuros cilvēks apliecina savu ticību Dievam un kas var mainīt cilvēka dzīvi, dodot tai jaunas iespējas.

Semināra Kam es ticu? mērķis ir iepazīstināt ar svarīgākajiem kristietības pamatprincipiem.

Iesvētes kurss jeb seminārs Kam es ticu? notiek katru mēnesi: 4 nodarbībās tiek izskaidroti kristīgās ticības pamati un cilvēki sagatavoti tam, lai iesvētībās varētu godīgi un ar izpratni atbildēt uz iesvētību jautājumiem un tikt iesvētīti. Šīs nodarbības notiek trešdienās plkst. 19.00, un tās pēc kārtas vada visi draudzes mācītāji. Katru mēnesi sākas jauns seminārs, un cilvēki var iesvētīties mēneša laikā. Iesvētīties varēs tie, kuri būs piedalījušies visās četrās nodarbībās un nedēļas nogales seminārā “Kā es savu ticību piedzīvoju?”. Iesvētības notiek pēc pēdējās nodarbības – nākamās svētdienas dievkalpojumā, savukārt kristības tiem, kas nav kristīti, notiek stundu pirms dievkalpojuma.

Nodarbību plāns

3. janvāris         Ticība kā realitātes uztvere, tās nozīme; ļaunums; izpratne par trīsvienīgo Dievu.

10. janvāris       Glābšana no kā? ar kādu mērķi? kādā veidā? Jēzus Kristus.

17. janvāris       Apustuļu ticības apliecība; ticības saturs, Bībele un tās valoda.

24. janvāris       Dzīve ticībā; baznīca, draudze; sakramenti.

26.27. janvāris Seminārs Kā es savu ticību piedzīvoju?

Iesvētības notiks svētdien, 28. janvārī, dievkalpojumā plkst. 11.00. Pulcēšanās plkst. 10.30 baznīcas pagrabstāvā. Tie, kuri nav kristīti, pulcējas plkst. 9.30 uz kristību svētbrīdi.

Nosacījumi

Pirms nodarbības apmeklētājam Draudzes centrā jāpierakstās reģistrācijas lapā.

Nodarbību laikā Draudzes centrā lūdzam izslēgt mobilos tālruņus.

  • Jāapmeklē visas četras semināra nodarbības un nedēļas nogales semināru “Kā es savu ticību piedzīvoju?”;
  • Iespēju robežās jāapmeklē dievkalpojumi;
  • Iesvētes kursa laikā jāsāk lasīt Jaunā Derība;

Turpmākie Kam es ticu? semināri:

  • Janvāris: 3., 10., 17., 24. janvāris + seminārs “Kā es savu ticību piedzīvoju?” 26.-27. janvārī, iesvētības dievkalpojumā 28. janvārī.
  •  Februāris: 31. janvāris, 7., 15., 21. februāris + 23.–24. februārī seminārs “Kā es savu ticību piedzīvoju?”, iesvētības dievkalpojumā 25. februārī.
  • Marts: 28. februāris, 7., 14., 21. marts + seminārs “Kā es savu ticību piedzīvoju?” 23.-24. martā, iesvētības dievkalpojumā 25. martā.
  • Aprīlis: 4., 11., 18., 25. aprīlis + seminārs “Kā es savu ticību piedzīvoju?” 27.-28. aprīlī, iesvētības dievkalpojumā 29. aprīlī.
  • Maijs: 2., 9., 16., 23. maijs + seminārs “Kā es savu ticību piedzīvoju?” 25.-26. maijā, iesvētības dievkalpojumā 27. maijā.

Pieteikšanās semināram

Datums:
Vārds:
Uzvārds:
E-pasts:
Tālrunis:
Drošības kods: captcha
 

Semināra mērķis ir iepazīstināt ar svarīgākajiem kristietības principiem, lai klausītājs varētu izšķirties par savām attiecībām ar Dievu. Uz nodarbībām aicināti arī tie, kas vēlas laulāties Rīgas Lutera baznīcā, kristīt bērnu vai kļūt par krustvecākiem.

Ja par bērna kristībām tēlaini var sacīt, ka tas ir Dieva teikts „jā” cilvēkam, šādi mums apliecinot savu mīlestību un žēlastību, tad iesvētības ir kā cilvēka jāvārds Dievam. Iesvētības nozīmē pateicību par Dieva žēlastību un vadību, pateicību par visu, ko cilvēks līdz šim ir varējis mācīties un piedzīvot. Iesvētības ir apzināts lēmums arī turpmāk saistīt savu dzīvi ar Dievu un uzņemties atbildību par savu garīgo izaugsmi.

Latvijas evaņģēliski luteriskajā baznīcā, arī Rīgas Lutera draudzē, iesvētīt var no septiņu gadu vecuma, ja bērns ir izgājis atbilstošu apmācību svētdienas skolā. Arī pieaugušie pirms iesvētībām apgūst būtiskākos kristietības jautājumus – Dieva izpratne un klātbūtne cilvēka dzīvē, Kristus nozīme, baušļi, Bībele, lūgšana, meditācija, garīgā dzīve. Kad iesvētes apmācības apgūtas un lēmums par to, ka cilvēks vēlas iesvētīties, pieņemts, nepieciešams aizpildīt draudzes locekļa reģistrācijas pieteikumu un gatavoties iesvētībām.

Ar iesvētību brīdi cilvēks kļūst par Rīgas Lutera draudzes locekli un ir aicināts aktīvi piedalīties draudzes daudzveidīgajā dzīvē.

Iestāšanās Rīgas Lutera draudzē

Pieteikums, lai iestātos Rīgas Lutera draudzē

  • Pastāsti citiem