Ziedojums sabiedriskā labuma darbībai

Ziedojums draudzes sabiedriskā labuma darbībai ļauj tev izmantot nodokļu atlaides, iesniedzot gada ienākumu deklarāciju Valsts ieņēmumu dienestā. Ziedojums draudzes sabiedriskā labuma darbībai maksājams atsevišķā, šim nolūkam paredzētā bankas kontā. Maksājuma rekvizīti:

Saņēmējs: Rīgas Lutera evaņģēliski luteriskā draudze
Konts: LV84HABA0551016585796 (Swedbank)*
Konts: LV75UNLA0050003186630 (SEB bankā)*
Reģistrācijas numurs: 90000066302
Informācija saņēmējam: “Ziedojums sabiedriskā labuma darbībai” vai “Rīgas Lutera baznīcas remontam”

*NB! Par ziedojumu Rīgas Lutera draudzei nodokļu atlaides tu vari saņemt, vienīgi maksājot šajā bankas kontā.

Ar šādu ziedojumu tu vari atbalstīt Rīgas Lutera baznīcas ēkas un ērģeļu uzturēšanu. Ja tu ziedo arī par kādu citu draudzes locekli, ziedojuma summu draudzes iekšējā uzskaitē sadalīs pēc taviem norādījumiem, bet Valsts ieņēmumu dienestā deklarēs tikai to maksātāju, no kura konta veikts ziedojums un ziedojuma kopējo summu.

  • Pastāsti citiem