Ziedojumi

Baznīcas dzīve nav iespējama bez ziedojumiem, tādēļ Rīgas Lutera draudze ir ļoti pateicīga ikvienam ziedotājam, kas atbalsta tās ikdienas darbu.

Ziedojuma maksājuma rekvizīti

Saņēmējs: Rīgas Lutera evaņģēliski luteriskā draudze
Konts: LV55HABA0551008460337 (Swedbank)
Konts: LV02UNLA0003000701104 (SEB bankā)
Reģistrācijas numurs: 90000066302
Informācija saņēmējam: “gadskārtējais ziedojums”, “baznīcas remontam”, “ziedojums vispārējām vajadzībām” u.tml.

Ziedojums baznīcā

Jūs varat ziedot Rīgas Lutera draudzei ikreiz pēc dievkalpojuma vai izvēlēties īpašu ziedojuma mērķi (piemēram, diakonijai – palīdzības darbam, Svētdienas skolas nodarbībām u.c.), iemetot naudu atbilstošā urnā.

Ziedojumi ar maksājumu kartēm

Ziedotāju ērtībai mūsu draudzē ir ieviesta iespēja ziedot ar maksājumu kartēm draudzes kancelejā tās darba laikos.

Gadskārtējais ziedojums

Baznīcas kārtība nosaka, ka draudzes loceklis vismaz vienu reizi gadā ziedojumu maksā kā draudzes locekļa ikgadējo ziedojumu. Ikgadējais ziedojums no citiem ziedojumiem atšķiras ar to, ka tas ir maksātāju identificējošs ziedojums, un to veic bankā ar pārskaitījumu draudzes kontā vai personīgi draudzes kancelejā.

Ziedojums sabiedriskam labumam

Ja vēlaties atbalstīt Rīgas Lutera draudzes sabiedriskā labuma darbību un, iesniedzot Valsts ieņēmumu dienestā gada ienākumu deklarāciju, saņemt nodokļa atlaidi, jūs varat ziedot draudzes sabiedriskā labuma darbībai.

Lietiskie ziedojumi

Jūs varat ziedot Rīgas Lutera draudzei konkrētas nepieciešamas lietas, kā arī apģērbus, apavus un saimniecības piederumus.

Grāmatu ziedošana

Jūs varat ziedot Rīgas Lutera draudzes bibliotēkai grāmatas, tādā veidā veicinot labas garīgās literatūras pieejamību līdzcilvēkiem.

Ievērojami ziedojumi

Lidijas Grubes dzīvoklis. Ievērojamākais 2012. gada ziedojumiem Rīgas Lutera draudzei ir Lidijas Grūbes testamenta ceļā ziedotais dzīvoklis.

Lai Dievs svētī ikvienu ziedotāju!

  • Pastāsti citiem