Ziedojumi

Baznīcas dzīve nav iespējama bez ziedojumiem, tādēļ Rīgas Lutera draudze ir ļoti pateicīga ikvienam ziedotājam, kas atbalsta tās ikdienas darbu.

Aktualitātes

Pirmais, ko ienākot Rīgas Lutera baznīcā, ierauga tās apmeklētāji, ir dievnama priekštelpa. Ir pienācis laiks to izremontēt – gan atjaunot durvis un kapiteļus, savest kārtībā griestus un sienas, gan arī īstenot mūsdienīga ziņojuma dēļa koncepciju ar diviem ekrāniem un sadaļu draudzes locekļu sludinājumiem.

Baznīcas priekštelpa ir sava veida vizītkarte, un kopā mēs varam to padarīt pievilcīgāku, ziedojot naudu baznīcā un Draudzes centrā īpašās urnās, ar pārskaitījumu bankā vai ar karti un skaidrā naudā draudzes kancelejā. Darbu kopējā tāme ir 7389 eiro, tai skaitā remonta izmaksas – 3630 eiro un informācijas siena ar monitoriem – 3759 eiro.

Ziedojuma maksājuma rekvizīti:

Saņēmējs: Rīgas Lutera evaņģēliski luteriskā draudze
Konts: LV55HABA0551008460337 (Swedbank)
Konts: LV02UNLA0003000701104 (SEB bankā)
Reģistrācijas numurs: 90000066302
Informācija saņēmējam: “gadskārtējais ziedojums”, “baznīcas remontam”, “ziedojums vispārējām vajadzībām” u.tml.

Ziedojums baznīcā

Jūs varat ziedot Rīgas Lutera draudzei ikreiz pēc dievkalpojuma vai izvēlēties īpašu ziedojuma mērķi (piemēram, diakonijai – palīdzības darbam, Svētdienas skolas nodarbībām u.c.), iemetot naudu atbilstošā urnā.

Ziedojumi ar maksājumu kartēm

Ziedotāju ērtībai mūsu draudzē ir ieviesta iespēja ziedot ar maksājumu kartēm draudzes kancelejā tās darba laikā.

Gadskārtējais ziedojums

Baznīcas kārtība nosaka, ka draudzes loceklis vismaz vienu reizi gadā ziedojumu maksā kā draudzes locekļa ikgadējo ziedojumu. Ikgadējais ziedojums no citiem ziedojumiem atšķiras ar to, ka tas ir maksātāju identificējošs ziedojums, un to veic bankā ar pārskaitījumu draudzes kontā vai personīgi draudzes kancelejā.

Ziedojums sabiedriskam labumam

Ja vēlaties atbalstīt Rīgas Lutera draudzes sabiedriskā labuma darbību un, iesniedzot Valsts ieņēmumu dienestā gada ienākumu deklarāciju, saņemt nodokļa atlaidi, jūs varat ziedot draudzes sabiedriskā labuma darbībai.

Lietiskie ziedojumi

Jūs varat ziedot Rīgas Lutera draudzei konkrētas nepieciešamas lietas, kā arī apģērbus, apavus un saimniecības piederumus.

Grāmatu ziedošana

Jūs varat ziedot Rīgas Lutera draudzes bibliotēkai grāmatas, tādā veidā veicinot labas garīgās literatūras pieejamību līdzcilvēkiem.

  • Pastāsti citiem