Ziedojumi

Katrs ziedojums mūsu draudzei ir ļoti noderīgs un vērtīgs! Jūsu finansiālais atbalsts padara iespējamu ikvienu Rīgas Lutera draudzes aktivitāti – regulāros dievkalpojumus, daudzveidīgos garīgos un izglītojošos pasākumus, pastorālo aprūpi un Diakoniju. Tādēļ Rīgas Lutera draudze ir ļoti pateicīga ikvienam ziedotājam, kas atbalsta tās ikdienas darbu.

Ziedojums baznīcā

Jūs varat ziedot mūsu draudzei, apmeklējot dievkalpojumus vai citus pasākumus Rīgas Lutera baznīcā un iemetot naudu ziedojumu urnā.

Ziedojumi ar maksājumu kartēm

Ziedotāju ērtībai mūsu draudzē ir ieviesta iespēja ziedot gan skaidrā naudā, gan ar maksājumu kartēm Draudzes kanceleja tās darba laikā.

Ziedojumi Paypal

Ziedojiet mūsu draudzes garīgo aktivitāšu atbalstam, izmantojot Paypal maksājumu sistēmu.

Ziedojums ar pārskaitījumu

Ziedojuma maksājuma rekvizīti:

Saņēmējs: Rīgas Lutera evaņģēliski luteriskā draudze
Konts: LV55HABA0551008460337 (Swedbank)
Konts: LV02UNLA0003000701104 (SEB bankā)
Reģistrācijas numurs: 90000066302
Informācija saņēmējam: “gadskārtējais ziedojums”, “baznīcas remontam”, “ziedojums vispārējām vajadzībām” u.tml.

Gadskārtējais ziedojums

Baznīcas kārtība nosaka, ka draudzes loceklis vismaz vienu reizi gadā ziedojumu maksā kā draudzes locekļa ikgadējo ziedojumu. Ikgadējais ziedojums no citiem ziedojumiem atšķiras ar to, ka tas ir maksātāju identificējošs ziedojums, un to veic bankā ar pārskaitījumu draudzes kontā vai personīgi draudzes kancelejā.

Ziedojums sabiedriskam labumam

Ja vēlaties atbalstīt Rīgas Lutera draudzes sabiedriskā labuma darbību un, iesniedzot Valsts ieņēmumu dienestā gada ienākumu deklarāciju, saņemt nodokļa atlaidi, jūs varat ziedot draudzes sabiedriskā labuma darbībai.

Lietiskie ziedojumi

Jūs varat ziedot Rīgas Lutera draudzei konkrētas nepieciešamas lietas, kā arī apģērbus, apavus un saimniecības piederumus.

Grāmatu ziedošana

Jūs varat ziedot Rīgas Lutera draudzes bibliotēkai grāmatas, tādā veidā veicinot labas garīgās literatūras pieejamību līdzcilvēkiem.

  • Pastāsti citiem