Lūgšanu vakari

“Tas Kungs ir manas dzīves spēks, tas Kungs ir manas dzīves spēks.
Viņš palīdz man vienumēr, Viņu slavēšu es…”

Lutera draudzes Lūgšanu grupa gaida pievienojamies jaunus dalībniekus, lai kopīgi slavētu un lūgtos. Aicināti visi, kuru sirdīs deg nepieciešamība pēc Dieva tuvuma. Ir iespēja piedalīties regulārā aizlūgšanas kalpošanā. Kā arī aicinām visus tos, kam nepieciešama aizlūgšana un garīgs atbalsts sarežģītās dzīves situācijās.

Aicinām pievienoties draudzes locekļus, kuri var kuplināt slavēšanu ar kādu mūzikas instrumentu. Baznīcas pagrabzālē ir pieejamas klavieres, bet var muzicēt arī ar līdzpaņemtiem instrumentiem.

Lūgšanu vakari notiek Rīgas Lutera baznīcas pagrabzālē, ceturtdienās no plkst. 18.30 līdz 20.00.

Lūgšanu pieredze vai iepriekšēja pieteikšanās uz šiem pasākumiem nav nepieciešama.

  • Pastāsti citiem