Kam es ticu?

Iesvētes semināra Kam es ticu? mērķis ir iepazīstināt dalībniekus ar svarīgākajiem kristietības pamatprincipiem. Semināra 4 nodarbībās dalībniekiem tiek izskaidroti kristīgās ticības pamati un cilvēki tiek sagatavoti tam, lai iesvētībās varētu godīgi un ar izpratni atbildēt uz iesvētību jautājumiem un tikt iesvētīti. Uz nodarbībām aicināti arī tie, kas vēlas laulāties Rīgas Lutera baznīcā, kristīt bērnu vai kļūt par krustvecākiem.

Nodarbības

Nodarbības notiek otrdienās plkst. 19.00 Rīgas Lutera Draudzes centrā, Torņakalna ielā 5. Tā kā katru mēnesi sākas jauns seminārs, cilvēki var iesvētīties viena mēneša laikā. Iesvētīties varēs tie, kuri būs piedalījušies visās četrās nodarbībās un nedēļas nogales seminārā “Kā es savu ticību piedzīvoju?”. Iesvētības notiek svētdienas dievkalpojumā pēc pēdējās nodarbības, savukārt kristības tiem, kas nav kristīti, notiek stundu pirms iesvētību dievkalpojuma. Nodarbības vada draudzes mācītāji: Indulis Paičs, Kaspars Simanovičs un Linards Rozentāls.

Uzmanību! Nodarbības atsāksies rudenī!

Nodarbību plāns

1. nodarbība Ticība kā realitātes uztvere, tās nozīme; ļaunums; izpratne par trīsvienīgo Dievu
2. nodarbība Glābšana – no kā? ar kādu mērķi? kādā veidā? Jēzus Kristus
3. nodarbība Apustuļu ticības apliecība; ticības saturs, Bībele un tās valoda
4. nodarbība Dzīve ticībā; baznīca, draudze; sakramenti
2 dienu seminārs Seminārs “Kā es savu ticību piedzīvoju?

Iesvētības notiek svētdienas dievkalpojumā plkst. 11.00. Pulcēšanās plkst. 10.30 baznīcas pagrabstāvā. Tie, kuri nav kristīti, pulcējas plkst. 9.30 uz kristību svētbrīdi.

Nosacījumi

 • Pirms nodarbības Draudzes centrā dalībniekam jāpierakstās reģistrācijas lapā;
 • Nodarbību laikā Draudzes centrā lūdzam izslēgt mobilos tālruņus;
 • Jāapmeklē visas četras semināra nodarbības un nedēļas nogales semināru “Kā es savu ticību piedzīvoju?”;
 • Iespēju robežās jāapmeklē dievkalpojumi;
 • Iesvētes kursa laikā jāsāk lasīt Jaunā Derība.

Pieteikšanās semināram

Pieteikšanās semināriem “Kam es ticu?” atsāksies rudenī.

Materiāli

Plašākai kristietības pamatjautājumu izpratnei ieteicams izlasīt J. Rubeņa un M. Subača grāmatā “Dievs ir tepat” vai arī noskatīties agrāko kursu videoierakstus mājaslapā www.luteradraudze.lv Mediatēkas sadaļā „Ievads kristietībā”: Iepriekšējo iesvētes kursu lekcijas Iesakām izlasīt:

 • Kailā tagadne, R. Rors
 • Kritiens augšup, R. Rors
 • Jēzus vērtības mūsdienās, A.Nolens
 • Lūgšana “Mūsu Tēvs”, J.Rubenis, M.Subačs
 • Dievs ir tepat, J.Rubenis, M.Subačs
 • Ievads kristīgajā meditācijā, J.Rubenis
 • Ceļš, kuru izvēlēties, S.Peks
 • Dziedinošās pārmaiņas, Henrijs Klauds
 • Kad pagātne ir tagadne, D. Ričo
 • Atkarīgo domāšana, Ā. Tverskis
 • Apdāvinātā bērna drāma, A. Millere

Daļu no minētām grāmatām var iegādāties Draudzes centrā vai paņemt Draudzes bibliotēkā.

Kontaktinformācija

Atbildīgais par iesvētes kursu ir mācītājs Kaspars Simanovičs, tālr. 26146394, e-pasts: Kaspars.Simanovics@LuteraDraudze.lv Neskaidru jautājumu risināšanai ikviens aicināts personiski vērsties pie draudzes mācītājiem viņu pieņemšanas laikā. Dievkalpojumi Rīgas Lutera draudzē notiek sestdienās plkst. 18.00, svētdienās plkst. 11.00.

 • Pastāsti citiem