Kam es ticu?

Iesvētes semināra “Kam es ticu?” mērķis ir iepazīstināt dalībniekus ar svarīgākajiem kristietības pamatprincipiem. 4 vakaros un vienā sestdienā dalībniekiem tiek izskaidroti kristīgās ticības pamati un cilvēki tiek sagatavoti tam, lai iesvētībās varētu godīgi un ar izpratni atbildēt uz iesvētību jautājumiem un tikt iesvētīti. Uz nodarbībām aicināti arī tie, kas vēlas laulāties Rīgas Lutera baznīcā, kristīt bērnu vai kļūt par krustvecākiem.

Nodarbības

Nodarbības notiek otrdienās plkst. 19.00 Rīgas Lutera Draudzes centrā, Torņakalna ielā 5. Iesvētīties iespējams viena mēneša laikā, ja dalībnieks ir piedalījies visās četrās nodarbībās un sestdienas seminārā “Kā es savu ticību piedzīvoju?”. Iesvētības notiek dievkalpojumā pēc pēdējās nodarbības, savukārt kristības tiem, kas nav kristīti, notiek stundu pirms iesvētību dievkalpojuma.

Dalība seminārā par ziedojumiem.

Nodarbību vietā pieejama plaša bezmaksas autostāvvieta.

Nodarbību plāns

1. nodarbība Ticība kā realitātes uztvere, tās nozīme; ļaunums; izpratne par trīsvienīgo Dievu
2. nodarbība Glābšana – no kā? ar kādu mērķi? kādā veidā? Jēzus Kristus
3. nodarbība Apustuļu ticības apliecība; ticības saturs, Bībele un tās valoda
4. nodarbība Dzīve ticībā; baznīca, draudze; sakramenti

Nosacījumi

  • Pirms nodarbības Draudzes centrā dalībniekam jāpierakstās reģistrācijas lapā;
  • Nodarbību laikā Draudzes centrā lūdzam izslēgt mobilos tālruņus;
  • Jāapmeklē visas četras semināra nodarbības;
  • Iespēju robežās jāapmeklē dievkalpojumi vai jāskatās svētbrīžu ieraksti Youtube kanālā;
  • Iesvētes kursa laikā jāsāk lasīt Jaunā Derība.

Tuvākie semināri

Saistībā ar pulcēšanās ierobežojumiem Covid19 dēļ, nodarbības notiks attālināti Torņakalna virtuālajā telpā vietnē Zoom

FEBRUĀRĪ, 2021:
plānotās nodarbības pārceltas uz martu

MARTĀ, 2021:
četrās otrdienās, 2., 9., 16., 23. martā plkst. 19.00 – 20.30
un vienā sestdienā 20. martā plkst. 10.00-14.00.

Kristību un iesvētību dievkalpojums ārkārtas situācijas laikā nenotiks, bet būs šādi iespējamie kristību un iesvētību modeļi:

1) gaidīt, kamēr ārkārtējā situācija beigsies un tiks ieplānots lielais kristību un iesvētību dievkalpojums;
2) vienoties ar mācītāju par individuālām kristībām un iesvētībām, ja kādu iemeslu dēļ nevar gaidīt;
3) ja iesvētes mācības dalībnieks ir kristāmā bērna vecāks vai krustvecāks, individuālā kristība un iesvēte ir iespējama kopā ar bērna vai krustbērna kristībām.

Pieteikšanās semināram

Datums:
Vārds:
Uzvārds:
E-pasts:
Tālrunis:
   Piekrītu datu apstrādei (RLD privātuma politika)
   Vēlos saņemt jaunumus savā e-pastā
Drošības kods: captcha
 

Materiāli

Plašākai kristietības pamatjautājumu izpratnei ieteicams izlasīt J. Rubeņa un M. Subača grāmatā “Dievs ir tepat” vai arī noskatīties agrāko kursu videoierakstus mājaslapā www.luteradraudze.lv Mediatēkas sadaļā “Ievads kristietībā”: Iepriekšējo iesvētes kursu lekcijas

Grāmatas, kuras iesakām izlasīt:

GARĪGUMAM

 • Ievads kristīgajā meditācijā, J.Rubenis
 • Deviņi dvēseles uzdevumi, I. Paičs
 • Jēzus vērtības mūsdienās, A.Nolens
 • Kritiens augšup, R. Rors
 • Torņakalna sprediķi, K. Simanovičs

IZAUGSMEI

 • Ceļš, kuru izvēlēties, S.Peks
 • Dziedinošās pārmaiņas, Henrijs Klauds
 • Kad pagātne ir tagadne, D. Ričo
 • Atkarīgo domāšana, Ā. Tverskis
 • Apdāvinātā bērna drāma, A. Millere

Daļu no minētām grāmatām var iegādāties Draudzes centrā vai paņemt Draudzes bibliotēkā.

 • Pastāsti citiem