Eneagramma

Eneagramma ir viens no senākajiem personības izpētes instrumentiem, kura pirmsākumi meklējami vairāk nekā pirms 2000 gadiem. Eneagramma raksturo deviņus dažādus personības tipus – veidus, kā cilvēki skatās uz pasauli. Katram eneagrammas tipam ir atšķirīgs domāšanas, jušanas un rīcības modelis, kas izriet no dziļākas iekšējās motivācijas un pasaules skatījuma. Iemācoties atpazīt dažādos skata punktus, mēs varam labāk saprast līdzcilvēku motivāciju, vajadzības, intereses, darba stilu un raksturīgo saskarsmē. Atklājot savu eneagrammas tipu, mēs varam attīstīt savas profesionālās prasmes un pašpārliecinātību, pieņemt inteliģentākus lēmumus, izdarīt viedākas izvēles un gudri vadīt savas reakcijas uz ārējiem impulsiem. Eneagramma ir nosaukta par vienu no efektīvākajām metodēm pasaulē emocionālās inteliģences attīstīšanai.

Eneagrammas seminārs

Semināra norises laiks: 14.decembris (9.00-18.00); 15.decembris (8.30-17.00)

Semināra mērķis: iepazīstināt dalībniekus ar deviņiem pamata personības tipiem, to veidošanās mehānismu, raksturīgāko uzvedību, domāšanas veidu un motivāciju, sniegt ieteikumus, kā sekmīgāk veidot komunikāciju ar atšķirīgiem personības tipiem, kā arī piedāvāt katra personības tipa izaugsmes vadlīnijas. Seminārā ietverti dažādi uzdevumi dalībniekiem, ķermeņa prakses un meditācija.

Mērķauditorija: cilvēki (ar un bez priekšzināšanām par Eneagrammu), kurus interesē sevis un savu līdzgaitnieku personības dziļāka izpratne.

Semināra vadītāji: Ieva Salmane-Kuļikovska, Inese Ebele, Linards Rozentāls, Indra Sproģe, Elita Moiseja.

Ieteicamais ziedojums semināra darba nodrošināšanai: 70 EUR (iekļautas pusdienas un kafijas galds pārtraukumos).

Pieteikšanās: līdz 10.decembrim.

Pieteikšanās

Pieteikšanās semināram noslēgusies.

Semināra vadītāji

Ieva Salmane-Kuļikovska ir sertificēta Eneagrammas pasniedzēja un personības tipu noteikšanas speciāliste. Absolvējusi Lassalle Kontemplationsschule VIA Integralis (Šveice) meditācijas skolotāju programmu. Dr.sc.soc. (Rīgas Stradiņa universitāte), MBA (Rīgas Biznesa institūts). Pasniedzēja Rīgas Stradiņa universitātē un citās augstskolās, personības izaugsmes trenere un pasniedzēja organizāciju attīstības centrā Spring Valley. Piedalījusies un organizējusi vairākus pētījumus psiholoģijas un socioloģijas jomā Latvijā un pārējās Baltijas valstīs.

Inese Ebele, Mg.sc.soc, Mg.oec., ir kontemplācijas skolotāja (Lassalle Kontemplationsschule VIA Integralis, Šveice), Vidzemes Augstskolas lektore – pasniedz kursus, kas saistīti ar cilvēku un biznesa vadību. Inese ir integrālās pieejas pētniece un praktiķe. Kopā ar domubiedriem ir izveidojusi www.eneagramma.lv. Piedalās personības izpētes instrumenta Eneagrammas apmācības programmā organizācijā Enneagram Europe (Lielbritānija), ir sertificēta Eneagrammas praktiķe, kā arī pēta šīs metodes izmantošanas pieredzi personāla vadībā. Šobrīd ir Dārzkopības institūta direktore – ikdienā vada 90 darbinieku lielu kolektīvu. Ineses kompetences ir cilvēku, organizāciju attīstība un vadība, pasākumu vadība, biznesa efektivitāte, pieaugušo izglītība, tūrisms, daudzslāņainā (mentālā, fiziskā, emocionālā un garīgā) inteliģence.

Linards Rozentāls ir Vācijas Ekumēniskās eneagrammas apvienības sertificēts eneagrammas pasniedzējs. Dr. theol. (Latvijas Universitāte). Rīgas Lutera draudzes mācītājs, Latvijas Ārstniecības personu profesionālo organizāciju sertificēts Bērnu slimnīcas Vecāku mājas kapelāns. Monogrāfijas “Izdzīvošana. Sinodālais pārvaldes princips Latvijas Evaņģēliski luteriskajā baznīcā 1948.-1984.gadā” autors. Publicējis vairākus rakstus par baznīcu vēsturiskā un mūsdienu kontekstā, kā arī par dažādām garīgās aprūpes un konsultēšanas tēmām. Pētniecības intereses: praktiskā teoloģija, baznīcas vēsture padomju un pēcpadomju periodā Latvijā, garīgā aprūpe un pastorālā klīniskā dvēseļkopšana.

Indra Sproģe ir māksliniece. Grāmatu “Laiks vijas ap tevi”, “0+0=bezgalība”, “Miljons”, “Joka pēc ALFABĒTS”, “Māci mani, degunlāci!” autore. Animācijas filmu “Awesome Beetle”s Colors” un “Ievads epilogam” scenārija autore un režisore. Balstoties uz Eneagrammas Institūtā iegūtajām zināšanām, patlaban strādā pie animācijas filmu sērijas par visiem Eneagrammas tipiem.  

Elita Moiseja ir uzņēmēja, NP Properties (industriālo parku attīstītājs) valdes priekšsēdētāja. Eneagrammu kā profesionālās un personīgās izaugsmes instrumentu studē un izmanto ikdienā jau 6 gadus. Sertificēta Eneagrammas Institūta (ASV) pasniedzēja. Dalās savās zināšanās, vada seminārus un apmācības, kā arī turpina pilnveidoties regulāri apmeklējot Eneagrammas seminārus Eiropā un ASV.

2018-12 ENEAGRAMMA

Resursi

  • Pastāsti citiem