Dievkalpojumi

Regulārie dievkalpojumi

  • svētdienās plkst. 11.00
  • sestdienās plkst. 18.00 (kontemplatīvais dievkalpojums)

Rīgas Lutera draudzes dievkalpojumos Svētā vakarēdienā ir iespējams saņemt bezglutēna oblates. Tiem, kuri vēlas šo iespēju izmantot, pirms dievkalpojuma jāpiesakās pie mācītāja.

Dievkalpojumi sociālās aprūpes centrā

Rīgas Lutera draudze rīko dievkalpojumu sociālās aprūpes centrā “Atsaucība” katra mēneša trešajā svētdienā plkst. 14.00.

  • Pastāsti citiem