Dievkalpojumi

Rīgas Lutera baznīcā, Torņakalna ielā 3, regulārie dievkalpojumi notiek divas reizes nedēļā:

  • svētdienās plkst. 11.00,
  • sestdienās plkst. 18.00 – kontemplatīvais dievkalpojums.

Rīgas Lutera draudzes dievkalpojumos Svētā vakarēdienā ir iespējams saņemt bezglutēna oblates. Tiem, kuri vēlas šo iespēju izmantot, pirms dievkalpojuma jāpiesakās pie mācītāja.

Dievkalpojumi Ziemsvētkos un gadu mijā

Pirmdien, 24. decembrī, Ziemsvētku vakarā, 14.00, 16.00, 18.00, 20.00.
Otrdien, 25. decembrī, Kristus piedzimšanas svētkos, 11.00.
Trešdien, 26. decembrī, Otrajos Ziemsvētkos, 11.00.
Pirmdien, 31. decembrī, Vecgada vakarā, 18.00.
Otrdien, 1. janvārī, Jaungada dienā, 18.00.
Svētdien, 6. janvārī, Zvaigznes dienā, 11.00

Dievkalpojumi sociālās aprūpes centrā

Rīgas Lutera draudze rīko dievkalpojumu sociālās aprūpes centrā “Atsaucība” katra mēneša trešajā svētdienā plkst. 14.00.

  • Pastāsti citiem