Dievkalpojumi

Regulārie dievkalpojumi Lutera draudzē arkārtējās situācijas laikā:

Katru svētdienu 11.00 dievkalpojums tiešsaistē Zoom
Kopā ar mācītāju Linardu Rozentālu un draudzes locekļiem. Noslēgumā kopīgs Agapes* mielasts, tādēļ aicinām katru dalībnieku sagatavot sev maizi un vīnu vai citu vīnogas saturošu dzērienu.
https://zoom.us/j/8510447450
Meeting ID: 851 044 7450
Parole: 281988
“Agapes mielasts senbaznīcā bija svarīga un pašsaprotama draudzes dzīves daļa. Parasti rīkots pirms Svētā Vakarēdiena, taču kopš agrīnajiem viduslaikiem savu nozīmi baznīcā pamazām tas zaudēja. Pēdējos gadu desmitos un it īpaši kovidlaikā šis mielasts atgūst savu seno nozīmi. Tas ir mīlestības mielasts, kurā, laužot maizi kopīgā mielastā, apzināmies draudzes kopību un esam šajā mielasta vienkāršībā kopā visi un visādi – šķērsām visiem sadalījumiem un robežām. Visi ir ielūgti! Turklāt tas nav kāds Svētā Vakarēdiena “aizstājējs”, bet gan dziļa mūsu savstarpējās vienotības un kopības ar Kristu izpausme. Tā ir kā nojauta par kopību Kristū, kas ir iespējama – visiem ar visiem!” Linards Rozentāls, mācītājs.

Katru svētdienu 11.00 dievkalpojums no baznīcas YouTube un SoundCloud
Iknedēļas dievkalpojuma no baznīcas ieraksts tiek publicēts internetā katru svētdienas rītu un ir skatāms jebkurā laikā video formātā www.youtube.com/rigasluteradraudze un audio formātā www.soundcloud.com/rigas–lutera–draudze.

Katru svētdienu* 12.30–14.00 Svētā Vakarēdiena mielasta dievkalpojums baznīcā
Esat aicināti ierasties baznīcā jebkurā laikā starp plkst. 12.30 un 14.00 un doties pie altāra saņemt Svēto Vakarēdienu.

* Izņemot katra mēneša otro svētdienu, kad mielasts notiek nedaudz vēlāk, plkst. 13.30–15.00.

 

  • Pastāsti citiem