Dejas meditācija

Rīgas Lutera Draudzes centrā notiek dejas meditācijas nodarbības “Dejas meditācija. Deja kā lūgšana”. Dejas meditācija ir privātas lūgšanas forma garīgā ceļa izpausmei un padziļināšanai.

Nodarbības

Nodarbības notiek ceturtdienās plkst. 19.30. Nodarbības ilgums 1,5h. Nodarbības vada Diāna Cērmane no sv. Jāzepa klostera. Iepriekšēja pieteikšanās nav nepieciešama. Uz nodarbību aicināts ikviens interesents ar vai bez priekšzināšanām.

Nodarbībā vēlams piedalīties ērtā, kustībai piemērotā apģērbā. Līdzi jāņem viegli, klusi apavi dejai. Nodarbība notiek baznīcā (ieeja caur pērminderu telpu baznīcas tālākajā galā).

Dalība par ziedojumiem.

Par dejas meditāciju

Dejas meditāciju 20. gadsimta 70. gados klusās lūgšanas pieredzes iespaidā izveidoja baletmeistars profesors Bernards Voziens (Bernhard Wosien, 1908–1986). Tā palīdz dejotājam ieiet klusumā, ved iekšējā vērīgumā un dvēseles sakopotībā, dejai kopā ar mūziku kļūstot par lūgšanu.

Sv. Augustīns raksta: “Ak, cilvēk, ko gan tu iesāksi debesīs, kur eņģeļi dejos!” Cilvēks apzinās, ka pastāv saikne starp ķermeni un dvēseli. Caur sajūtu pieredzi cilvēks nonāk pie atziņas, ka viņš ir pasaules daļa, kustas vienā ritmā ar to un, ja izdodas, ķermenis nonāk harmonijā ar dvēseli. Deja un kustība veicina cilvēka garīguma un miesīguma apziņu, zīmju un simbolu veidā sekmējot cilvēka attiecības ar Dievu. Dejas meditācijas laikā mēs pārdomājam un apceram Svēto Rakstu un lūgšanu tekstus, konfrontējot tos ar savu dzīves pieredzi.

 

 

 

  • Pastāsti citiem