Aktualitātes

Atvērta pieteikšanās Eneagrammas semināram

14. - 15. decembrī Draudzes centrā norisināsies seminārs "Eneagramma - instruments sevis izprašanai un sekmīgai sadarbībai ar līdzcilvēkiem". Semināra mērķis ir iepazīstināt dalībniekus ar Eneagrammā izdalītiem deviņiem pamata personības tipiem, to veidošanās mehānismu, raksturīgāko uzvedību, domāšanas veidu un motivāciju, sniegt ieteikumus, kā sekmīgāk veidot komunikāciju ar atšķirīgiem personības tipiem, kā arī piedāvāt katra personības tipa izaugsmes vadlīnijas. Pieteikšanās semināram būs atvērta līdz 10. decembrim, vietu skaits ierobežots.

Darba laika izmaiņas 19. novembrī

Pirmdien, 19. novembrī, valsts brīvdienā, kanceleja būs slēgta un apmeklētāju pieņemšana pie draudzes mācītāja un Diakonijas vadītājas nenotiks!

draudzes dialogs _ mazs

Draudzes dialogs 2018. Aptaujas rezultāti

Draudzes lielajā aptaujā, kas norisinājās no 27. septembra līdz 14. oktobrim, piedalījās turpat 12% draudzes locekļu, par ko mums ir liels prieks un gandarījums. Aicinām iepazīties ar aptaujas rezultātiem, kas apkopoti grafiskā veidā!

3. novembrī aicinām uz rudens talku!

Sestdien, 3. novembrī, visi mīļi aicināti uz rudens talku, lai kopīgiem spēkiem sakoptu baznīcu, Draudzes namu un baznīcas apkārtējo teritoriju!

Diakonijas labdarības akcija “Dienišķā maize”

Visu oktobri aicinām piedalīties Rīgas Lutera draudzes Diakonijas labdarības akcijā "Dienišķā maize", ziedojot pārtikas produktus draudzes pārziņā esošajiem trūcīgajiem, vecajiem un vientuļajiem ļaudīm. Pļaujas svētkos pateicamies Dievam par Viņa bagātīgo svētību un aicinām dalīties ar cilvēkiem, kuriem klājas grūti. Neliela pārtikas paciņa, pašu audzētie dārzeņi vai kāda medus burciņa viņiem būs liels atbalsts.

draudzes dialogs _ mazs

Lutera draudzes Dialogs 2018

Lutera draudzes padome aicina ikvienu Lutera draudzes locekli piedalīties aptaujā! Jūsu viedoklis mums ir ļoti nozīmīgs un katra sniegtā atbilde - vērtīga!