Aktualitātes

IESPĒJA IESAISTĪTIES DRAUDZES LABAJOS DARBOS

Aptaujas "Draudzes dialogs 2018" rezultāti liecināja, ka draudzes locekļi vēlētos dažādus psiholoģiski izglītojošus seminārus un atbalsta grupas sevis attīstībai un izzināšanai, tematiskos vakarus un citas aktivitātes. Plānojot jaunā gada pasākumu kalendāru, mēs vēlētos apzināt mūsu pašu draudzes locekļus, kuriem būtu atbilstošas prasmes, pieredze un vēlme vadīt pasākumus. 

Atvērtais pasākums Kapseļu ielā “Zvaigznes atspīdēšana”

Piektdien, 4.janvārī no plkst. 17.00 - 19.00 bērnu aprūpes centrā "Rīga" Kapseļu ielā 31 notiks atvērtais pasākums. Pasākuma mērķis ir dot iespēju potenciālajām uzņemošajām ģimenēm iepazīties ar valsts aprūpes centros dzīvojošajiem bērniem, lai veicinātu bērnu uzņemšanu ģimenēs. Pasākuma norise paredzēta ārā, tādēļ lūdzam apģērbties atbilstoši laika apstākļiem! Mūs gaidīs sportiskas aktivitātes svaigā gaisā, kāds muzikāls priekšnesums un silta zupa.

Ziemsvētku un gadu mijas pasākumi Rīgas Lutera draudzē

Aicinām iepazīties ar Rīgas Lutera draudzes pasākumu kalendāru Adventā, Ziemsvētkos un gadu mijā. Decembrī Torņakalnā tiek plānota spilgta koncertdzīve, Adventa labdarības tirdziņš un vairāki svētku dievkalpojumi. Esat laipni gaidīti!

Atvērta pieteikšanās semināram “Dvēseles bērns Eneagrammā”

2019. gada 4. un 5. janvārī aicinām visus eneagrammas interesentus uz īpašu un sengaidītu semināru "Dvēseles bērns eneagrammā", kuru vadīs vācu teologs un grāmatu autors Andreāss Eberts. Seminārā meklēsim un atradīsim katrs savu dvēseles bērnu, kurš slēpj sevī mūsu īsto enerģiju, dzīvesspēku, iedvesmu un motivāciju, mūsu katra patieso Garu.

Atvērta pieteikšanās Eneagrammas semināram

14. - 15. decembrī Draudzes centrā norisināsies seminārs "Eneagramma - instruments sevis izprašanai un sekmīgai sadarbībai ar līdzcilvēkiem". Semināra mērķis ir iepazīstināt dalībniekus ar Eneagrammā izdalītiem deviņiem pamata personības tipiem, to veidošanās mehānismu, raksturīgāko uzvedību, domāšanas veidu un motivāciju, sniegt ieteikumus, kā sekmīgāk veidot komunikāciju ar atšķirīgiem personības tipiem, kā arī piedāvāt katra personības tipa izaugsmes vadlīnijas. Pieteikšanās semināram būs atvērta līdz 10. decembrim, vietu skaits ierobežots.