Aktualitātes

Draudzes Lielā saruna

18. martā plkst. 13.00 aicinām draudzes locekļus un atbalstītājus pēc svētdienas dievkalpojuma apmeklēt ikgadējo draudzes sapulci, lai pie tējas krūzes pārrunātu svarīgāko aizvadītajā gadā, draudzes aktualitātes, nākotnes plānus un kritisko finanšu stāvokli, kā arī ievēlētu jauno draudzes padomi turpmākajiem 3 gadiem.

Seminārs “Kara laika mazbērni. Apzināšanās un dziedināšana.”

7. aprīlī notiks seminārs, kurā tiks apzinātas kara laika bērnu un mazbērnu traumatiskās pieredzes sekas, kas izraisa lielāko daļu šo paaudžu psiholoģisko un garīgo problēmu. Seminārs paredzēts cilvēkiem, kuri vēlas rast izlīgumu ar sevi, saviem vecākiem, mūsu kopējo pagātni un Dievu un dziedinātāku dzīvi.

Aicinām atbalstīt Rīgas Lutera draudzes mācītājus

Svētdien, 18. februārī, dievkalpojuma izskaņā, Rīgas Lutera draudzes priekšnieks Viesturs Kuļikovskis uzrunāja draudzes locekļus, nolasot savu PAR manifestu mācītāju atbalstam. Ikviens ir laipni aicināts pievienoties un parakstīt to, vai paust cita veida atbalstu mūsu mācītājiem, kuri iestājas par tādu baznīcu, kas palīdz katram cilvēkam garīgi nobriest un atrast savu ceļu.

Septiņas nedēļas bez atturēšanās

Daudzi miljoni Eiropas kristiešu ikgadu Lielā gavēņa laikā piedalās īpašā evaņģēliskās baznīcas rīkotajā akcijā “Septiņas nedēļas bez…”. Katru gadu šai akcijai ir savs aicinājums, atšķirīgs raksturs, tēma un pārdomu loks.

Pelnu dienas dievkalpojums

Trešdien, 14. februārī, plkst. 18.00 Rīgas Lutera baznīcā notiks Pelnu dienai veltīts dievkalpojums.

Viesģimeņu iniciatīva patvēruma meklētājiem

21. janvāra diskusijā tika pārrunātas patvēruma meklētāju vajadzības un tika meklētas idejas kopīgai laika pavadīšanai. Klātesošie dalījās savā pieredzē, kas gūta saskarsmē ar patvēruma meklētājiem, kā arī varēja uzzināt, kā kļūt par viesģimeni šiem cilvēkiem.  

IZMAIŅAS DARBA LAIKOS

Sākot ar 6. februāri, mācītājs Kaspars Simanovičs apmeklētājus pieņems otrdienās no plkst. 15.30 līdz 18.30. Kanceleja turpmāk strādās arī otrdienās no plkst. 15.30 līdz 19.00, bet sestdienās būs slēgta.

ATBALSTA GRUPA EMOCIONĀLI TRAUKSMAINU JAUNIEŠU VECĀKIEM

No 31. janvāra Rīgas Lutera draudzē emocionāli trauksmainu jauniešu vecākiem ir radīta iespēja satikties, lai saprotošā vidē izrunātu savus pārdzīvojumus un raizes, kopīgi meklētu risinājumus un apspriestu jau izstrādātas metodes un reālas pieredzes, kā vecākiem saglabāt savu iekšējo mieru un palīdzēt saviem bērniem.