Aktualitātes

Drēbju kamera informē

Drēbju kamerā šobrīd pieejami vairāki bērnu rati, auto sēdeklīši un citas preces bērniem. Jaunus īpašniekus gaida arī divi televizori.
 

22. aprīlī – pavasara talka

Sestdien, 22 aprīlī, plkst. 10.00 pavasara talka Rīgas Lutera baznīcā. Rīgas Lutera draudzes locekļi, viņu draugi un visi labas gribas cilvēks aicināti sakopt baznīcas telpas un apkārtējo teritoriju. Talkā paredzēta zaru griešana, rožu sakopšana, pērno lapu grābšana, baznīcas tīrīšana un logu mazgāšana.

Pulcēšanās plkst. 10.00 Rīgas Lutera baznīcā, Torņakalna ielā 3, Rīgā, uz īsu svētbrīdi, darbu sadalīšanu un darba rīku izsniegšanu.

Lieldienu nakts dievkalpojums Rīgas Lutera draudzē

Nakts dievkalpojuma mērķis un jēga – palīdzēt mums nonākt līdz Lieldienu pieredzei. Ebreju valodā vārds Pasha (kas atbilst mūsu vārdam „Lieldienas”), tulkojumā nozīmē „pāriešana”. Vēsturiski tas saistīts ar ebreju tautas iziešānu no Ēģiptes, bet garīgā nozīmē Lieldienas iezīmē būtisku robežu, pārēju mūsu dzīvē: no tumsas gaismā, no ilūzijām pretī patiesībai, no nāves – dzīvībā. Šī pāreja ir notikums, ko mēs drīkstam piedzīvot – un bieži vien tikai vēlāk varam mēģināt to saprast. Līdzīgi arī šis dievkalpojums ir iecerēts kā meditatīva garīga pieredze, kuras īstenā jēga un simbolu dziļums atklājas tikai pakāpeniski.

Aicinājums ikvienam no mums!

Atskats uz pērnā gada draudzes finanšu pārskatu atklāja mūsu draudzes spēku un vājumu vienlaikus - pateicoties draudzes locekļu ziedojumiem Rīgas Lutera draudze joprojām spēj pati sevi uzturēt, tomēr vienlaikus - draudzes pastāvēšana atkarīga tikai no katra no mums! Katra diena no jauna ir ziedotāju rokās!

Atskaņas no Rīgas Lutera draudzes kopsapulces

2. aprīlī Draudzes namā pulcējās apmēram 80 draudzes locekļu, lai kopīgi atskatītos uz pērnajā gadā paveikto un notikušo, uzzinātu par draudzes lielākajām nākotnes iecerēm, kā arī ievēlētu nominācijas komisiju nākamajām draudzes padomes vēlēšanām.

Ieskatu draudzes 2016. gadā paveiktajā garīgajā darbā sniedza virsmācītājs Linards Rozentāls. Savukārt ar draudzes galvenajiem saimnieciskajiem notikumiem, kā arī ar skaitļiem un tendencēm, kas raksturo baznīcas ienākumus un izdevumus, klātesošos iepazīstināja draudzes priekšnieks Viesturs Kuļikovskis. Kopsapulces dalībnieki noklausījās Māras Līgutas sniegto revidentu ziņojumu, bet pēc tam virsmācītājs Linards Rozentāls visus iepazīstināja ar pašreizējām iespējām un nodomiem jautājumā par baznīcas altāra nomaiņu.

19. aprīlī sāksies jauns iesvētes kurss

Vēlies kristīties un iesvētīties, laulāties vai kļūt par krustmāti vai krusttēvu? Meklē atbildes uz jautājumiem par savām attiecībām ar Dievu? No 4. janvāra trešdienās plkst. 19.00 Rīgas Lutera draudzes centrā aicinām piedalīties jaunajā iesvētes kursā, kura mērķis ir iepazīstināt ar svarīgākajiem kristietības principiem.