Aktualitātes

Skaņu operatoru apmācība draudzes kalpojošajiem

Pērminderi un tie brīvprātīgie, kuri savu kalpošanu vēlas saistīt ar draudzes pasākumu skaņu režiju un tehnisko noformējumu, aicināti pieteikties profesionālām skaņu operatoru apmācībām.

DĀMU KOMITEJAS JAUNUMI

Aiva Putne š.g. septembrī nodos Pārslai Cimbulei Dāmu komitejas vadītājas amatu. Pateicamies Aivai par ilggadēju Dāmu komitejas vadīšanu, darbu organizēšanu, atbildību, rūpību un nesavtīgu kalpošanu un Pārslai novēlam izdošanos!

Dejas meditācija turpmāk notiks ceturtdienās

Rīgas Lutera Draudzes centrā divas reizes mēnesī notiek dejas meditācijas nodarbības “Dejas meditācija. Deja kā lūgšana”. Nodarbības turpmāk notiks ceturtdienās plkst. 19.30. 

Lūgšanu grupa aicina iesaistīties jaunus interesentus

Uz lūgšanu vakariem aicināti jauni dalībnieki, lai kopīgi slavētu un lūgtos. Mīļi gaidīts ikviens interesents, kam nepieciešams aizlūgums un garīgs atbalsts sarežģītās dzīves situācijās, un visi, kuri vēlas iesaistīties ilgstošākā aizlūgšanu kalpošanā. Lūgšanu vakari no 11. septembra notiks otrdienās plkst. 18.30 Rīgas Lutera baznīcas pagrabzālē.

Draudzes koris aicina jaunos dziedātājus

Rīgas Lutera draudzes jauktais koris aicina pievienoties jaunos dziedātājus, īpaši vīru balss grupās. Jauno dalībnieku noklausīšanās un uzņemšana notiks otrdienās, 28. augustā un 4. septembrī, plkst. 18.30 Rīgas Lutera baznīcas pagrabzālē. Interesentus lūgums iepriekš pieteikties.

Atvērta pieteikšanās līdzatkarīgo atbalsta grupas nodarbībām

No 26. septembra sāksies 12 nodarbību cikls atbalsta grupai līdzatkarībā. Līdzatkarības atbalsta grupas tikšanās laikā tiek izmantoti Divpadsmit Soļu programmas materiāli un piedāvātas mākslas terapijas metodes, lai palīdzētu dalībniekiem labāk saprast un pieņemt pašiem sevi, dzirdēt sevi, atklāt savas jūtas un vajadzības, iegūt jaunu redzespunktu, no kura palūkoties uz grūtībām. Divpadsmit Soļu programma palīdz dalībniekiem saņemt atbalstu, iziet no pašizolācijas un mācīties jaunus uzvedības modeļus, kuri ved uz pilnvērtīgāku dzīvi.