Mūzikas dzīve

Draudzes koris

Otrdienās plkst. 18.30 Baznīcas pagrabzālē notiek Draudzes kora mēģinājumi. Aicinām jaunus dalībniekus, īpaši vīru balss grupās.

Kora diriģents – Matīss Tučs (+371 25969818, matisstucs@gmail.com).

Uzmanību! No 9. jūlija līdz 3. septembrim korim vasaras brīvlaiks un mēģinājumi nenotiks.

Draudzes bērnu un jauniešu ansamblis

Katra mēneša pirmajā svētdienā plkst. 11.00 Draudzes centrā draudzes bērnu un jauniešu ansambļa mēģinājums. Piedalīties aicināti visi, kam patīk mūzika, patīk dziedāt vai spēlēt kādu mūzikas instrumentu. Nodarbības notiek mēneša pirmajā svētdienā plkst. 11.00 Draudzes centrā, savukārt uzstāšanās – mēneša otrajā svētdienā, dievkalpojumā plkst. 11.00.

Vokālo ansambli vada Baiba Salna (+371 28642268, baiba@grienvalde.com).
Ģitāristu grupu vada Kaspars Zemītis (+371 29158858, zemitis.guitar@gmail.com).

Plašāka informācija pie Draudzes mūzikas dzīves vadītājas Lindas Naudiņas (muzika@luteradraudze.lv).

  • Pastāsti citiem