Mūzikas dzīve

Par draudzes mūzikas dzīves un koncertu organizatoriskiem jautājumiem lūdzam sazināties ar Draudzes mūzikas dzīves vadītāju Lindu Naudiņu.
E-pasts: muzika@luteradraudze.lv
Telefons: +371 2256 8887

Draudzes koris

Kora diriģents – Matīss Tučs (+371 25969818, matisstucs@gmail.com).
Uzmanību! No 9. jūlija līdz 27. augustam korim vasaras brīvlaiks un mēģinājumi nenotiks. Uz pirmo mēģinājumu, otrdien, 28. augustā, plkst. 18.30 baznīcas pagrabzālētiek tiek aicināti pievienoties arī jaunie dziedātāji, īpaši vīru balss grupās.

Draudzes bērnu un jauniešu ansamblis

Katra mēneša pirmajā svētdienā plkst. 11.00 Draudzes centrā draudzes bērnu un jauniešu ansambļa mēģinājums. Piedalīties aicināti visi, kam patīk mūzika, patīk dziedāt vai spēlēt kādu mūzikas instrumentu. Nodarbības notiek mēneša pirmajā svētdienā plkst. 11.00 Draudzes centrā, savukārt uzstāšanās – mēneša otrajā svētdienā, dievkalpojumā plkst. 11.00.

 

  • Pastāsti citiem