Dāmu komiteja

Dāmu komitejas funkcijas:

  • organizēt dežūras baznīcā pie grāmatu galdiem,
  • organizē sadraudzību pie tējas un kafijas svētdienās pēc dievkalpojumiem,
  • klāt svētku galdus,
  • rūpēties par ēdināšanu draudzes talkās.

Kontaktinformācija

Plašāka informācija par Dāmu komiteju un iesaistīšanās iespējām šajā kalpošanā:
Aiva Putne, dāmu komitejas vadītāja, +371 29193256, Aiva.Putne@inbox.lv

  • Pastāsti citiem